Wynagrodzenia kierowników w Warszawie w 2012 roku

Niedziela, 29 września 2013 (06:50)

Kierownicy pracujący na terenie stolicy zarabiali przeciętnie 9000 zł brutto. Najwyższe płace otrzymywali ci zatrudnieni w telekomunikacji, przemyśle lekkim i IT – wynika z raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak

Zdjęcie

Kierownicy pracujący na terenie stolicy zarabiali w 2012 r. przeciętnie 9000 zł brutto /123RF/PICSEL
Kierownicy pracujący na terenie stolicy zarabiali w 2012 r. przeciętnie 9000 zł brutto
/123RF/PICSEL

Wynagrodzenia kierowników

W 2012 roku mediana wynagrodzenia całkowitego brutto kierowników pracujących w Warszawie wyniosła 9000 zł. Zarabiali oni o 48 proc. mniej niż osoby na najwyższym - dyrektorskim szczeblu zatrudnienia. Zarobki kierowników były o 58 proc. wyższe od płac specjalistów i o 181 proc. wyższe od wynagrodzeń pracowników szeregowych. 

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

W 2012 roku jedna czwarta najlepiej opłacanych kierowników zatrudnionych na terenie Warszawy otrzymywała wynagrodzenie przekraczające 14 000 zł. Płace jednej czwartej najniżej wynagradzanych kierowników były niższe niż 5900 zł.

Reklama

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia kierowników w wybranych miastach wojewódzkich

Wynagrodzenia kierowników pracujących w Warszawie były zdecydowanie wyższe niż w pozostałych miastach wojewódzkich. Na drugim miejscu pod względem wysokości zarobków uplasowały się ex aequo Gdańsk i Kraków. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto kierowników pracujących w stolicach województw pomorskiego i małopolskiego wynosiła 6500 zł. Była ona o 28 proc. mniejsza niż w Warszawie. Na trzecim miejscu znalazł się Wrocław. Kierownicy zatrudnieni w stolicy województwa dolnośląskiego zarabiali przeciętnie 6200 zł (o 31 proc. mniej niż w Warszawie). Czwarte miejsce w rankingu zajęły Katowice i Poznań. Przeciętna płaca kierowników wynosiła 6000 zł (o 33 proc. mniej niż w Warszawie).

Najniższe wynagrodzenia otrzymywali kierownicy pracujący na terenie Białegostoku. Mediana wynagrodzenia osób na stanowiskach kierowniczych zatrudnionych w stolicy województwa podlaskiego wynosiła w 2012 roku 4400 zł. Zarabiali oni o 51 proc. mniej niż ich koledzy pracujący w Warszawie. Niewiele wyższe zarobki otrzymywali kierownicy pracujący w Gorzowie Wielkopolskim. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4500 zł (o 50 proc. mniej niż w Warszawie). Płace kierowników w Kielcach wynosiły 4800 zł (o 47 proc. mniej niż w Warszawie).

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia kierowników w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału

Mediana wynagrodzenia kierowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego wynosiła 5000 zł. Osoby na stanowiskach kierowniczych zatrudnione w Warszawie zarabiały 7000 zł. To o 40 proc.więcej niż płace kierowników w Polsce ogółem.

Pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego otrzymywali wynagrodzenie wynoszące 8000 zł. Przeciętne wynagrodzenie kierowników w Warszawie było zdecydowanie wyższe. Wynosiło 11 000 zł i było o 38 proc. wyższe od zarobków  kierowników w Polsce ogółem. 

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

W tabeli 1. zaprezentowano szczegółowe dane o wynagrodzeniach kierowników pracujących w Warszawie w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

 

Wynagrodzenia kierowników w przedsiębiorstwach o różnej wielkości zatrudnienia

Wynagrodzenia kierowników pracujących w Warszawie, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, w którym byli zatrudnieni były wyższe niż w Polsce ogółem. Największą dysproporcję w ich płacach zaobserwowano w firmach, które zatrudniały od 50 do 249 osób. Kierownicy w stolicy naszego kraju zarabiali o 56,5 proc. więcej niż osoby pracujące na pozostałych obszarach Polski. Ich wynagrodzenia wynosiły odpowiednio 9000 zł i 5750 zł.

Najmniejszą dysproporcję w wynagrodzeniach kierowników zanotowano w przedsiębiorstwach, w których zatrudnienie wynosiło od 250 do 999 osób. Osoby na stanowiskach kierowniczych pracujące w Warszawie zarabiały przeciętnie 9700 zł, o 42,6 proc. więcej niż ich koledzy zatrudnieni poza stolicą. 

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

W tabeli 2. zaprezentowano szczegółowe dane o wynagrodzeniach kierowników pracujących w Warszawie w przedsiębiorstwach o różnej wielkości zatrudnienia. 

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia kierowników w najlepiej i najgorzej opłacanych branżach

W 2012 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymywali kierownicy pracujący w telekomunikacji. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 12 000 zł. Niewiele mniej (o 85 zł) zarabiali kierownicy zatrudnieni w przemyśle lekkim. Przeciętne wynagrodzenie osób zajmujących stanowiska kierownicze w branży IT wynosiło 11 500 zł.

Najniższe wynagrodzenia otrzymywali kierownicy, którzy swoją karierę zawodową związali z nauką i szkolnictwem. Mediana ich płac wynosiła w 2012 roku 5258 zł. Niemal 1200 zł więcej zarabiali kierownicy pracujący w kulturze i sztuce. Płace osób zatrudnionych w sektorze publicznym wynosiły 7030 zł.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach

Spośród prezentowanych stanowisk najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby pracujące jako kierownicy ds. finansów i controllingu. Zarabiali oni przeciętnie 15 000 zł. O 4000 zł mniej otrzymywali kierownicy ds. marketingu. Płace kierowników ds. personalnych wynosiły 10 500 zł, zaś kierowników zespołu - 8500 zł.

Zdjęcie

. /wynagrodzenia.pl
.
/wynagrodzenia.pl


Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

O raporcie

Raport "Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku" wydany przez Sedlak & Sedlak, powstał w oparciu o dane pochodzące z X Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń - największego w Polsce, pozarządowego badania płac. W badaniu wzięło udział 21 072 osób zatrudnionych na terenie Warszawy. Ponad połowę z nich stanowili specjaliści (51,9 proc.). Odsetek kierowników, którzy zdecydowali się na udział w badaniu wyniósł 22,5 proc. badanych, zaś pracowników szeregowych - 18,4 proc.. Najmniej liczną grupą były osoby na najwyższym szczeblu zarządzania. Osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie stanowili 7,1 proc.

Sylwia Rębisz, Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:Warszawa | zarobki
POLECANE zwiń