Urzędników w administracji rządowej coraz mniej, ale ich zarobki rosną

Piątek, 8 kwietnia 2016 (06:00)

​Od 2010 r. zatrudnienie w służbie cywilnej spadło o ponad 3,7 tys. osób. Dzięki temu wzrosły pensje urzędników i teraz średnio wynoszą prawie 5 tys. zł.

Zdjęcie

Urzędnicy zarabiają coraz więcej /123RF/PICSEL
Urzędnicy zarabiają coraz więcej
/123RF/PICSEL

Dobrosław Dowiat-Urbański, szef służby cywilnej, zaprezentował dyrektorom generalnym sprawozdanie z działalności administracji rządowej za 2015 r.

Z danych wynika, że w ubiegłym roku po raz kolejny zanotowano spadek liczby kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej (średnio 19 ofert na jedno stanowisko, które nie zalicza się do dyrektorskich).

Reklama

Raport: Jak zmieniły się wynagrodzenia Polaków w 2015 roku?

W ostatniej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonej w 2015 roku, zapytaliśmy respondentów o to, jak zmieniły się ich wynagrodzenia w 2015 roku. Zdaniem 44 proc. badanych, ich pensje nie zmieniły się w porównaniu z 2014 rokiem. Kolejne 42 proc. zadeklarowało, że ich zarobki w... czytaj więcej

Również znikome zainteresowanie podjęciem pracy w służbie cywilnej wyrażali cudzoziemcy. W 2015 r. złożyli oni tylko dziewięć ofert, przy czym tylko jedna osoba została przyjęta do pracy. Na dodatek utrzymuje się też wzrastający poziom fluktuacji kadr  (7,3 proc. w 2015 r.). A to oznacza, że z administracji w dalszym ciągu odchodzą urzędnicy.

Zdaniem Dobrosława Dowiat-Urbańskiego coraz mniejsze zainteresowanie służbą cywilną wynika z tego, że odznacza się ona niższą konkurencyjnością płacową w stosunku do innych segmentów rynku pracy, w tym także administracji publicznej (m.in. Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Handlowej czy jednostek podległych MON i MSWiA).

Tymczasem biorąc od uwagę, że średnia paca w kraju wynosi ok. 4 tys. zł, to zarobki w całym korpusie służby cywilnej nie należą do najniższych. W ubiegłym roku średnie wynagrodzenie wynosiło 4964 zł i wzrosło o 3,3 proc. w porównaniu do 2014 r.

Z pewnością na taką sytuacje wpłynął właśnie fakt, że kolejny rok z rzędu w administracji rządowej doszło do spadku zatrudnienia (pieniądze zaoszczędzone na wolnych etatach pozwoliły na podwyżki i nagrody). W 2015 r. liczba etatów zmalała o 1155 i wynosi obecnie 119,3 tys. Co ciekawe, od 2010 r. zatrudnienie w służbie cywilnej zmalało o ponad 3,7 tys. etatów.

Okazuje się, że w ubiegłym roku aż 38 proc. urzędów zdecydowało się na zmniejszenie u siebie zatrudnienia. Drugi rok z rzędu największy spadek liczby pracowników odnotowała administracja skarbowa (o 748 mniej etatów).

Ze sprawozdania wynika, że urzędy głównie pozbywały się osób zajmujących stanowiska wspomagające (1037).

Artur Radwan, 07.04.2016

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Dziennik Gazeta Prawna
POLECANE zwiń