Regionalne zróżnicowanie zarobków w 2016 r.

Wtorek, 23 maja 2017 (06:00)

W 2016 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w województwie mazowieckim. Mediana wynagrodzeń wyniosła tam 4900 zł. Na dalszych miejscach uplasowały się województwa: dolnośląskie, małopolskie i pomorskie. Najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w województwie warmińsko-mazurskim - 3150 zł.

Zdjęcie

Najmniej (średnio) zarabiaja mieszkancy woj. warmińsko-mazurskiego /123RF/PICSEL
Najmniej (średnio) zarabiaja mieszkancy woj. warmińsko-mazurskiego
/123RF/PICSEL

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w miejscowościach o różnej wielkości

Im większa liczba mieszkańców w miejscowości, tym większe zarobki. Najmniej zarabiali pracownicy w miejscowościach poniżej 10 tys. mieszkańców (3100 zł), a najwięcej w Warszawie (5300 zł).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia osób na różnych szczeblach zatrudnienia w wybranych województwach

Pracownicy szeregowi w województwie mazowieckim zarabiali przeciętnie 3000 zł, specjaliści 4950 zł, kierownicy 7300 zł, a dyrektorzy 15 150 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia osób pracujących w różnych branżach

Na wykresie 2. przedstawiono województwa, w których pracujący w wybranych branżach byli najwyżej i najniżej opłacani. W branży telekomunikacyjnej najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w województwie dolnośląskim (6600 zł), natomiast najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w województwie świętokrzyskim (2550 zł).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Kinga Kiełtyka
wynagrodzenia.pl

Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69 proc. ma wykształcenie wyższe, 47 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: Interia.pl, interviewme.pl
Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca"). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3000 zł. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5500 zł, to 75 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25 proc. powyżej 5500 zł;
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25 proc. danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2000 zł, to 25 proc. osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75 proc. powyżej 2000 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki w Polsce
POLECANE zwiń