Raport "Rynek pracy IT 2015" - podsumowanie

Czwartek, 30 czerwca 2016 (05:57)

W raporcie "Rynek pracy IT 2015" uczestniczyły 54 firmy działające w Polsce. Większość z nich miała swoje siedziby w województwie mazowieckim i małopolskim. Dominowały przedsiębiorstwa z przewagą kapitału polskiego, o wielkości rocznych przychodów na poziomie do 10 mln zł. Przeważały firmy zajmujące się działalnością usługową, zatrudniające do 50 osób.

Jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących rynku pracy jest wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży IT. Niestety jak wynika z raportu, pracodawcy coraz częściej skarżą się na niedobór wykwalifikowanych kandydatów. Ich obawy okazują się uzasadnione. Mimo ogromnego popytu na tego rodzaju specjalistów, liczba informatyków z wykształceniem wyższym spada. W 2014 roku mury polskich uczelni opuściło 12 831 osób po studiach informatycznych. Stanowiło to o ponad 2,3 tys. mniej niż cztery lata wcześniej.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Dużym problemem okazało się również niedopasowanie kompetencyjne kandydatów. Wśród najtrudniejszych do znalezienia kwalifikacji pracodawcy wymieniali: umiejętność programowania, odpowiednie doświadczenie i wiedza techniczna.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Większość firm biorących udział w badaniu zwracała również uwagę na zbyt wysoką fluktuację pracowników. Jako główny powód odejść, wskazywano "podkupywanie" informatyków (64,8 proc.), a co za tym idzie oferowanie wyższych wynagrodzeń przez konkurencyjne firmy (25,9 proc.). Dość częstą przyczyną odejść staje się brak możliwości awansu (20,4 proc.) czy mało ambitne projekty (14,8 proc.).

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Niepokojące jest również to, że pracodawcy wskazują na zbyt roszczeniową postawę informatyków. Ich zdaniem kandydaci to osoby o wygórowanych oczekiwaniach (w tym również płacowych), które często przeceniają swoje możliwości.

Niestety nic nie wskazuje na to, że problemy pracodawców szybko się rozwiążą w nadchodzących latach. Jak wynika z prognoz przygotowanych na zlecenie Komisji Europejskiej, niedobór specjalistów IT w Europie będzie się systematycznie zwiększał. Wzrośnie z poziomu 365 tys. w 2014 roku do 755 tys. w 2020 roku.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

O raporcie: Raport "Rynek pracy IT 2015" stanowi podsumowanie analiz na temat rynku pracy IT w Polsce i w Europie. Dane zostały zebrane za pomocą techniki desk research, która polega na analizie istniejących dostępnych danych pochodzących z różnych źródeł. Analizy uzupełniono dodatkowo o wnioski uzyskane w ramach badania przeprowadzonego wśród 54 firm informatycznych działających w Polsce w 2015 roku.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Maria Hajec
Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:branża IT
POLECANE zwiń