Prognozy europejskich pensji - 2015 rok pod znakiem wzrostu

Środa, 14 stycznia 2015 (05:57)

Przeciętne wynagrodzenie w Europie będzie ciągle wzrastać, chociaż ze zróżnicowaną dynamiką - oceniają analitycy z Europejskiej Komisji Gospodarczej. W ciągu ostatniego roku zdecydowana większość gospodarek Unii Europejskiej powróciła do fazy wzrostu. Analitycy są zgodni co do zachodzących zmian i przewidują wzrost gospodarczy także na następne lata. Warto jednak zaznaczyć, że prognozowanie procesów gospodarczych, szczególnie tych długoterminowych, jest obarczone ogromnym ryzykiem. Jednak przy stałym trendzie, jaki panuje od 2009 roku można spodziewać się, że w 2015 roku we wszystkich krajach UE dojdzie do podniesienia pensji.

Zdjęcie

Przeciętne wynagrodzenie w Europie będzie ciągle wzrastać, chociaż ze zróżnicowaną dynamiką /© Panthermedia
Przeciętne wynagrodzenie w Europie będzie ciągle wzrastać, chociaż ze zróżnicowaną dynamiką
/© Panthermedia

Pensja w krajach nadbałtyckich będzie dynamicznie wzrastać

Spośród krajów nadbałtyckich zdecydowanie najwyższe wynagrodzenie w 2015 roku będą otrzymywać Estończycy. Chociaż od 2010 roku utrzymywał się w tym kraju nieprzerwany wzrost gospodarczy, jednak zwolnił on w ostatnich kwartałach. Stało się tak głównie na skutek spadku popytu na estońskie produkty w Szwecji i Rosji. W konsekwencji zmniejszyła się również dynamika wzrostu nominalnych wynagrodzeń w tym kraju. Jednak w przyszłym roku i tak w Estonii prognozowane jest najwyższe wynagrodzenie spośród państw bałtyckich.

W kolejnych latach wysokość pensji Polaków ma też być zdecydowanie wyższa od wynagrodzeń Łotyszów czy Litwinów. Jednak według prognoz KE z każdym rokiem ta dysproporcja będzie się zmniejszać, gdyż tempo wzrostu wynagrodzeń w naszym kraju jest zdecydowanie niższe niż w krajach bałtyckich (wykres 1.).

Średnie wynagrodzenie w naszym kraju, w następnym roku może wzrosnąć do 925 euro, a w kolejnym do 964 euro.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W 2015 roku wynagrodzenia w Słowenii dwa razy wyższe niż w Polsce

Spośród państw prezentowanych na wykresie 2. znacząco wyróżnia się Słowenia. W historycznym ujęciu, w latach 80. Słowenia prosperowała najlepiej spośród republik Jugosławii. W 2013 roku Słowenia zajęła 13. miejsce spośród krajów UE w rankingu najwyższych zarobków. Jednak w ostatnich latach dynamika wzrostu wynagrodzeń zdecydowanie spadła. W 2015 roku Słoweńcy mogą spodziewać się niespełna 1,2 proc. wzrostu swoich pensji. Na nieco wyższą procentową podwyżkę wynagrodzeń mogą liczyć Słowacy, chociaż nominalnie ma to być zaledwie o 22 euro więcej niż w tym roku.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W Danii można będzie zarobić ponad pięciokrotnie więcej niż w Polsce

We wszystkich analizowanych krajach Europy dynamika wzrostu pensji będzie w 2015 roku dodatnia. Oznacza to, że nominalnie co roku będziemy mieć więcej na pasku wypłaty. W kolejnym roku przeciętny Duńczyk będzie miał o 93 euro wyższe wynagrodzenie, a Szwed o 103 euro. To kilkukrotność tego, czego mogą spodziewać się Polacy. Dysproporcja w zarobkach powoli będzie się zmniejszać, gdyż nasze pensje będą charakteryzować się zdecydowanie większą dynamiką wzrostu, choć i w pozostałych krajach dynamika zaczyna przyspieszać.

Zdjęcie

&nbap; /wynagrodzenia.pl
&nbap;
/wynagrodzenia.pl

Nadal daleko nam będzie do Zachodu

Chociaż w krajach zachodnich gospodarka w ostatnich latach wyhamowała i nadal odczuwa skutki kryzysu z 2008 roku, to pod względem wysokości pensji są one nadal atrakcyjne dla Polaków. Dotknięta kolejnym kryzysem Hiszpania pod względem wynagrodzeń nadal będzie dominować nad Polską W 2015 roku Polak będzie musiał pracować przez 2,5 miesiąca, by zarobić przeciętną miesięczną pensję Hiszpana. Jeszcze wyższym wynagrodzeniem oraz wyższą dynamiką będą charakteryzowały się Niemcy. W 2015 roku wysokość średniego wynagrodzenia wyniesie w tym kraju 3180 euro, a niewiele niższe wynagrodzenie otrzymywać będą Francuzi - 3034 euro.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Grecja żegna się z kryzysem

Prognozy dotyczące wynagrodzeń w Grecji są optymistyczne, przewiduje się, że w kolejnym roku będziemy mieć do czynienia z dodatnią dynamiką wzrostu pensji, a w 2016 roku wysokość dynamiki będzie na podobnym poziomie co we Włoszech czy w Chorwacji. Gospodarka tego ostatniego państwa, jako najmłodszego członka Unii Europejskiej charakteryzuje się coraz lepszą kondycją. Wpływy z turystyki ciągle rosną, co przekłada się na wzrost pensji. W rankingu państw UE pod względem wysokości wynagrodzenia Chorwaci są o cztery miejsca wyżej niż Polacy, chociaż i tak przeciętny Chorwat, aby dogonić wysokość miesięcznej pensji Włocha musiałby przepracować ponad dwa miesiące.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Znaczące wzrosty w Europie

Bez wątpienia największy procentowy wzrost w 2015 roku odnotuje Estonia, a zaraz za nią ex aequo Litwa i Rumunia. Również w naszym kraju pensje będą szybko rosnąć. Na przeciwnym biegunie znajdzie się Grecja i Belgia. Należy jednak pamiętać, że jest to prognozowana dynamika wzrostu nominalnych wynagrodzeń, czyli nie były one korygowane o inflację.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Unia Europejska versus USA i Japonia

Analitycy z Europejskiej Komisji Gospodarczej prognozują, że w kolejnych latach dynamika wzrostu wynagrodzeń w krajach UE wciąż będzie wyższa od japońskiej, lecz procentowy przyrost pensji w Stanach Zjednoczonych w 2015 roku przewyższy europejski. Procentowa zmiana pensji w Unii Europejskiej jest stabilna i od lat znajduje się na poziomie 1,5-3 punktów procentowych. Spadek pensji Japończyków, jaki nastąpił w 2012 roku mógł być w dużej mierze skutkiem kataklizmu która wpłynęła na ogólne załamanie koniunktury w tym kraju. Do dziś skutki tsunami nie są w pełni usunięte, chociaż kraj powoli wraca do sytuacji sprzed klęski.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Podsumowanie

Według prognoz Europejskiej Komisji Gospodarczej nominalne wynagrodzenia w 2015 roku i kolejnych latach będą rosnąć. O ile nie wystąpią nieprzewidywalne wydarzenia, takie jakim był np. atak terrorystyczny 11 września 2001 roku, krachy giełdowe jak te z 2008 roku czy klęski żywiołowe, trend rosnących pensji powinien utrzymać się w kolejnych latach. W prognozach analitycy Europejskiej Komisji Gospodarczej uwzględnili przyrost nominalny pensji, więc nie skorygowany o poziom inflacji.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Sylwia Radzięta
Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki | podwyżki cen
POLECANE zwiń