Porozumienie w sprawie premii w Poczcie Polskiej - ponad 950 zł brutto w kwartale

Wtorek, 4 kwietnia 2017 (14:56)

​Zarząd Poczty Polskiej oraz reprezentatywne organizacje związkowe, działające w firmie - Związek Zawodowy Pracowników Poczty oraz Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej - uzgodniły nowy Regulamin premiowania. Zgodnie z nowymi zapisami, pracownicy okienek i listonosze będą mogli otrzymać nawet 950 zł brutto premii w kwartale. Pierwsze pieniądze trafią na konta już w drugim kwartale 2017 roku.

Zdjęcie

Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej /Jan Bielecki /Agencja SE/East News
Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej
/Jan Bielecki /Agencja SE/East News

Dokument przewiduje wpływ indywidualnych wyników pracy na wysokość tej części wynagrodzenia. W przypadku doręczycieli i pracowników sortowni prawie 2/3 premii będzie stanowiła premia czasowo-jakościowa, na której wysokość wpłynie jakość wykonywanej pracy i zaangażowanie, a także liczba przepracowanych dni w danym miesiącu. Do tego dojdzie premia zadaniowa wypłacana, jeśli zarówno pracownik jak i jego jednostka organizacyjna zrealizują zaplanowane na dany okres zadania. Dodatkowo, gdy firma w danym kwartale osiągnie zakładany wynik na poziomie co najmniej 100 proc., wszystkie osoby, które otrzymały premię zadaniową dostaną dodatkową gratyfikację w postaci premii wynikowej.

- Premie to konieczny element wynagradzania i motywowania Pracowników Poczty Polskiej. Porozumienie jest niełatwym kompromisem pomiędzy uzasadnionymi oczekiwaniami pracowników naszej firmy i jej trudną sytuacją finansową - powiedział Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej.

Reklama

Poprawa warunków pracy i wynagrodzeń jest jednym z kluczowych elementów nowej strategii Poczty Polskiej przyjętej przez radę nadzorczą firmy. Pracownicy Poczty Polskiej są największym kapitałem. Dlatego stabilne zatrudnienie, płace adekwatne do kompetencji i wymagań rynku są priorytetem działań obecnego Zarządu. Zarząd Poczty Polskiej, podobnie jak pracownicy, widzi konieczność zmiany wynagrodzeń w spółce i podejmuje konkretne działania by to zmienić.

Trwają prace nad możliwością wprowadzenia rozwiązań systemowych, związanych z systematycznym wzrostem wynagrodzeń w firmie.Średnie miesięczne wynagrodzenie listonoszy z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalno-rentowymi oraz premią roczną wynosi obecnie 2818, 07 zł.  Listonosze miejscy średnio otrzymują miesięcznie 2825, 77 zł. brutto, natomiast wiejscy: 2807, 97 złotych brutto.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:Poczta Polska SA | zarobki
POLECANE zwiń