Jak policzyć swoje wynagrodzenie netto?

Wtorek, 23 sierpnia 2016 (05:50)

W internecie dostępne są gotowe kalkulatory wynagrodzeń, które ułatwiają obliczenie płacy w ujęciu netto, czyli na rękę. Co ciekawe, nie wszyscy pracujący zdają sobie sprawę z tego jaka część ich wynagrodzenia brutto jest przeznaczana na różnego rodzaju składki. To, ile wynoszą poszczególne składki odprowadzane z naszego wynagrodzenia, może być ważne, jeżeli chcemy sprawdzić, czy pracodawca opłaca je w prawidłowej wysokości.

Zdjęcie

Jak policzyć swoje wynagrodzenie netto? /123RF/PICSEL
Jak policzyć swoje wynagrodzenie netto?
/123RF/PICSEL

Pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki

Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie brutto to nie jedyny koszt ponoszony przez pracodawcę w związku z naszym wynagrodzeniem. Poniższa tabela przedstawia składki opłacane przez pracownika, potrącane z jego wynagrodzenia brutto oraz te, które są ponoszone przez pracodawcę z jego kieszeni. Zatrudniony odprowadza składkę na ubezpieczenie emerytalne (9,76 proc.), rentowe (1,5 proc.), chorobowe (2,45 proc.) oraz ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.). Składki te są odejmowane od wynagrodzenia brutto, tak więc teoretycznie opłaca je pracownik, natomiast w praktyce obowiązek obliczenia wysokości i terminowego odprowadzenia składek leży po stronie zatrudniającego.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Co miesiąc przedsiębiorstwo odprowadza również składki nie ujęte w wynagrodzeniu brutto. Są to składki na ubezpieczenie emerytalne zatrudnionego (9,76 proc.), ubezpieczenie rentowe (6,5 proc.) oraz w zależności od rodzaju prowadzonej działalności pracodawca płaci od 0,67 proc. do 3,6 proc. na ubezpieczenie wypadkowe. Stopę procentową składki wypadkowej dla poszczególnych grup działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy. Na przykład, wysokość ubezpieczenia wypadkowego przy produkcji urządzeń elektrycznych wynosi 1,47 proc., a w górnictwie ropy naftowej i gazu ziemnego 3,6 proc. - co oznacza, że ten rodzaj działalności wiąże się z najwyższym ryzykiem.

Pracodawca odprowadza również składki na Fundusz Pracy (2,45 proc.), którego głównym celem jest łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia. Następnym funduszem pozaubezpieczeniowym, na który są odprowadzane składki przez zatrudniającego jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1 proc.). Jest to państwowy fundusz celowy będący instytucją gwarancyjną, która ma chronić wszelkie roszczenia pracownicze, w przypadku gdy dany pracodawca staje się niewypłacalny.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Przykład 1.1. Obliczenie wynagrodzenia netto

<i>Założenia - pracownik pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka</i>. (Jest to istotna informacja, ponieważ koszt uzyskania przychodu osoby mieszkającej i pracującej w tej samej miejscowości wynosi 111,25 zł, natomiast gdyby pracownik musiał dojeżdżać do innej miejscowości wówczas koszt uzyskania przychodu wyniósłby 139,06 zł miesięcznie). <i>Kwota wolna od podatku w ujęciu miesięcznym wynosi 46,33 zł. Pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2016 roku - 1850 zł brutto</i>.

Zdjęcie

&nbsp; /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Okazuje się zatem, że wynagrodzenie netto w wysokości 1355,69 zł stanowi 73,28 proc. wynagrodzenia brutto. Pozostałe 26,72 proc. jest potrącane na składki oraz na zaliczkę na rzecz podatku dochodowego.

Zdjęcie

&nbsp; /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Przykład 1.2. Obliczenie kosztów poniesionych przez pracodawcę

<i>Założenie: ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,8 proc. </i>

Zdjęcie

&nbsp; /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Oznacza to, że pracownik, który otrzymuje na rękę wynagrodzenie w wysokości 1355,69 zł stanowi dla pracodawcy koszt w wysokości 2231,29 zł. We wszystkich kosztach związanych z wynagrodzeniem, płaca brutto stanowi 82,9 proc. kosztów. Łącznie, zarówno z wynagrodzenia brutto pracownika, jak i z własnej kieszeni, pracodawca, który zatrudnia osobę w oparciu o umowę o pracę za wynagrodzenie minimalne, odprowadza do właściwych urzędów 875,6 zł.

Zdjęcie

&nbsp; /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy jakie są łączne korzyści z ich pracy. Dlatego coraz więcej firm chce pokazać, że co miesięczne wynagrodzenie netto nie jest jedyną wartością jaką osiąga pracownik. Idąc za przykładem zachodnich organizacji, w polskich firmach zaczyna wprowadzać się Total Rewards Statement (tu link do naszych artykułów na ten temat), czyli Model Łącznych Korzyści z Pracy. Jest to spersonalizowany raport wysyłany do pracownika, który informuje o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, odprowadzanych składek oraz otrzymywanych benefitów. Na wykresie 3. przedstawiona została struktura połączonych opłat pracodawcy i pracownika w całkowitych kosztach pracy.

Zdjęcie

&nbsp; /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Jak wynika z powyższych obliczeń, wynagrodzenie które pracownik otrzymuje "na rękę" stanowi jedynie 60,76 proc. tego, co przedsiębiorca musi zapłacić za jego pracę.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Ewelina Jurczak, Łukasz Jaszcz
Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń