Ile zarabiają polscy górnicy?

Poniedziałek, 3 grudnia 2012 (23:58)

4 grudnia to dzień św. Barbary, czyli popularna Barbórka, święto górników. To dobra okazja, by przyjrzeć się bliżej wynagrodzeniom górników z uwzględnieniem wyników finansowych spółek zarządzających kopalniami. Wynagrodzenia polskich górników zestawiono z wynagrodzeniami w innych krajach.

Zdjęcie

Polscy górnicy dobrze zarabiają. Fot. KRZYSZTOF OZOG /Agencja SE/East News
Polscy górnicy dobrze zarabiają. Fot. KRZYSZTOF OZOG
/Agencja SE/East News

Wynagrodzenia górników na świecie

Polska zajmuje dziewiąte miejsce na liście najważniejszych państw wydobywających węgiel. Nasz udział w ogólnoświatowym wydobyciu tego surowca stanowi 1,8 proc. Niekwestionowanym liderem są Chiny, których wydobycie sięga niemal połowy światowego. Do innych liczących się państw należą też m.in. USA, Indie i Australia. Wydobycie węgla w dziesięciu państwach przedstawionych na wykresie 1. przekracza 90 proc. ogólnoświatowego wydobycia.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Hajer, czyli w gwarze śląskiej górnik, może oczekiwać wysokich zarobków. Oczywiście trzeba pamiętać, że praca pod ziemią jest bardzo ciężka. Górnicy nie są w stanie pracować pod ziemią w ciągu całej swojej kariery zawodowej. Wśród dziesięciu państw o największym wydobyciu węgla najwięcej zarabiają górnicy w Australii. W 2011 roku przeciętne roczne wynagrodzenie w górnictwie wyniosło 120 094 USD. Znacznie mniej, bo 69 100 USD zarobili w 2011 roku fedrujący w Niemczech. Prawie pięciokrotnie mniej niż w Australii zarabiali górnicy w Polsce - równowartość 24 800 USD. Najmniejsze zarobki odnotowano w słabo rozwiniętych krajach: w Indiach oraz w Rosji. Wynagrodzenia górników na świecie przedstawiono na wykresie 2.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia górników w Polsce

Przeciętne wynagrodzenia w sektorze górniczym w Polsce należą do jednych z najwyższych w całej gospodarce. W pierwszym kwartale 2012 roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 3571,68 zł. Wynagrodzenia w górnictwie były wyższe o 71 proc. i wyniosły 6124,48 zł. Lepiej opłacani byli jedynie pracownicy zatrudnieni w sektorze finansów oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi w zakresie informacji i komunikacji - o odpowiednio 6,8 proc. i 6,3 proc. Wynagrodzenia w branży profesjonalnej, naukowej i technicznej (m.in. prawnicy, księgowi, doradcy podatkowi itp.), były mniejsze o 15 proc. od wynagrodzeń w górnictwie. Wynagrodzenia w innych sekcjach gospodarki narodowej, były znacznie mniejsze (tabela 1.).

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Obok poziomów wynagrodzeń w poszczególnych sekcjach gospodarki narodowej, ważna jest dynamika ich zmian. Biorąc pod uwagę dane za drugi kwartał 2012 roku porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego wynika, że wynagrodzenia w całej gospodarce wzrosły o 4,6 proc. O taki sam procent wzrosły przeciętne wynagrodzenia w górnictwie. Dla porównania, jedyna sekcja gospodarki narodowej, w której przeciętne wynagrodzenia zmniejszyły się (o 0,4 proc.) to informacja i komunikacja. Wynagrodzenia w budownictwie wzrosły jedynie o 1,4 proc., a w transporcie o 1,5 proc. Warto dodać, że omawiane wartości to wynagrodzenia nominalne, a więc nieuwzględniające inflacji, która w drugim kwartale 2012 roku wyniosła 4,0 proc. Zatem realne wynagrodzenia w górnictwie zwiększyły się nieznacznie względem 2011 roku, a siła nabywcza płac pracowników zatrudnionych w niektórych branżach istotnie zmalała. Warto zauważyć, że najwyższą dynamikę wzrostu wynagrodzeń odnotowano w sektorze publicznym (administracji oraz edukacji) a także w przetwórstwie przemysłowym. Dynamikę zmian wynagrodzeń zaprezentowano na wykresie 3.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Dodatki z Karty Górnika

Wysokie wynagrodzenia w górnictwie wynikają z licznych przywilejów zapisanych w tzw. Karcie Górnika. Ten akt prawny wprowadzony w połowie ubiegłego wieku pozostał niezmieniony. W myśl jego zapisów górnicy w okresie dwunastu miesięcy otrzymują czternaście pensji. Dodatkowe pensje to tzw. barbórkowe oraz wypłata z zysku.

Czternaście pensji to jednak nie wszystkie korzyści wynikające z fedrowania. Pracownicy górnictwa otrzymują wysokie nagrody

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Pracownicy górnictwa otrzymują także raz w roku dodatek na pomoce naukowe dla dzieci - tzw. ołówkowe.

Kondycja finansowa polskich spółek węglowych

Wynagrodzenia górników zależą także od wyników finansowych grup kapitałowych posiadających kopalnie. Największe spółki węglowe są w trakcie procesów prywatyzacji przez giełdę. Dwie z nich są notowane na warszawskim parkiecie: Bogdanka i Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW). Dwie czekają na swój debiut: Katowicki Holding Węglowy i Kompania Węglowa. Dodatkowo, największą spółką działającą w sektorze wydobywczym, a jednocześnie największą spółką w Polsce jest KGHM Polska Miedź.

Oblicz swoją płacę netto. Sprawdź, ile trafia do ZUS, NFZ i US

Wyniki finansowe spółek nienotowanych na giełdzie są bardzo dobre. Zarówno Kompania Węglowa, jak i Katowicki Holding Węglowy osiągnęły w 2011 roku znaczny wzrost przychodów i zysku netto, w porównaniu do dwóch poprzednich latach. Wśród spółek notowanych na GPW, Bogdanka już w trzecim kwartale 2012 roku wypracowała lepsze wyniki, niż w całym 2011 roku. Przychody JSW i KGHM są na zbliżonym poziomie do tego z analogicznego okresu 2011 roku. Wyniki finansowe spółek z branży górniczej przedstawiono w tabelach 3 i 4.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Zadowalające wyniki finansowe będą niewątpliwie silnym argumentem w dyskusji o dalszych podwyżkach pracowników zatrudnionych w górnictwie. Tylko trzy giełdowe spółki z sektora wydobywczego zarobiły od stycznia do września 2012 roku 6,85 mld zł. Trudno jednak oczekiwać, że zysk netto osiągnie poziom sprzed roku. Był to bowiem wynik niemal dwukrotnie wyższy.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Łukasz Pokrywka, Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń