GUS: Ile zarabiają lekarze? Jest najnowszy raport

Środa, 14 marca (05:50)

GUS opublikował opracowanie "Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.". Badanie realizowane jest co dwa lata. Lekarze znaleźli się w grupie specjalistów. Jak informuje GUS w październiku 2016 r. specjaliści przeciętnie osiągnęli wynagrodzenie o 22,9 proc. wyższe od średniego.

Zdjęcie

Średnie zarobki lekarzy w sektorze publicznym wyniosły 7150,28 zł /123RF/PICSEL
Średnie zarobki lekarzy w sektorze publicznym wyniosły 7150,28 zł
/123RF/PICSEL

Ta "wielka" grupa zawodowa jest niejednorodna. Znaleźli się w niej m.in. architekci, geodeci, projektanci i pokrewni, których przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4506,17 zł, nauczyciele akademiccy (6266,65 zł), lekarze (7286,39 zł), specjaliści z dziedziny prawa (8816,70 zł).

Warto podkreślić, że średnie zarobki lekarzy w sektorze publicznym wyniosły 7150,28 zł, zaś w sektorze prywatnym: 8152,29 zł.

Reklama

Dla porównania zarobki lekarzy dentystów wyniosły: 4224,45 zł.

Przypomnijmy: 8 czerwca Sejm przyjął ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ma ona na celu podniesienie wynagrodzeń tych pracowników medycznych, którzy zarabiają najmniej w poszczególnych grupach zawodowych.

Ustawa wprowadza minimalne poziomy płac zasadniczych, poniżej których nie będzie można ustanowić wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny. Docelowe kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych zostały ustalone na poziomie zbliżonym do obecnych średnich wynagrodzeń zasadniczych poszczególnych grup zwodów medycznych.

Ustawa nie wprowadza siatki płac regulującej wysokość wynagrodzeń pracowników medycznych, czyli określającej, ile będą zarabiać pracownicy przynależni do poszczególnych grup zawodowych.

Zdjęcie

Źródło: GUS/MZ /Medexpress.pl
Źródło: GUS/MZ
/Medexpress.pl

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:zarobki lekarzy
POLECANE zwiń