Gdzie informatyk zarobi więcej – w polskiej czy zagranicznej firmie?

Środa, 24 lipca 2013 (06:30)

Pomimo kryzysu polscy informatycy nie mogą narzekać na brak ofert pracy. Pojawia się jednak pytanie, która oferta będzie dla nich najlepsza. Co ciekawe, z Raportu Płacowego przygotowanego przez Advisory Group TEST Human Resources wynika, że na wysokość wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach IT nie wpływa obrót czy wielkość zatrudnienia w danej firmie, ale jej pochodzenie.

Zdjęcie

Gdzie w Polsce informatyk zarobi więcej? /123RF/PICSEL
Gdzie w Polsce informatyk zarobi więcej?
/123RF/PICSEL

Miesięczna płaca całkowita w tym przypadku różni się często o ponad 20 proc. Na przykładzie specjalisty ds. IT, czyli osoby odpowiedzialnej za całokształt działań zapewniających sprawne funkcjonowanie całej infrastruktury informatycznej firmy, od oprogramowania po wsparcie techniczne, średnia wysokość wynagrodzenia w firmie z polskim kapitałem wynosi 4680 zł.

Oferty pracy dla Ciebie

  • Informatyk Health Resort & Medical Spa Panorama Morska - świętokrzyskie
  • Informatyk Health Resort & Medical Spa Panorama Morska - małopolskie
  • Informatyk Health Resort & Medical Spa Panorama Morska -...
  • Informatyk Health Resort & Medical Spa Panorama Morska - mazowieckie
  • Informatyk Health Resort & Medical Spa Panorama Morska - wielkopolskie

Przy takich samych wymaganiach firmy zagraniczne oferują płace wyższe o prawie 1400 zł. Co ciekawe, podobnych różnic nie wychwycimy przy porównaniu stawek proponowanych przez przedsiębiorstwa zróżnicowane pod kątem wielkości obrotów. Rozbieżności między płacami oferowanymi przez firmy osiągające obroty do 50 mln zł, a tymi powyżej progu 200 mln zł, wynoszą jedynie 500 zł. Tendencja ta obejmuje także najwyższe stanowiska, łącznie z dyrektorskimi.

Jedynym wyjątkiem jest tutaj specjalista ds. wdrożeń. Wyższe wynagrodzenia oferowane przez polskich pracodawców mogą wynikać z większej odpowiedzialności i szerszego zakresu obowiązków wśród przedstawicieli tego stanowiska w firmach polskich niż w korporacjach, gdzie większość zmian systemowych jest narzucana z centrali.

Zdjęcie

. /&nbsp
.
/ 

Według Analizy Podwyżek przygotowanej przez Advisory Group TEST Human Resources,  zarówno pracownicy zatrudnieni w rodzimych, jak i zagranicznych firmach mogą spodziewać się poniesienia płac w bieżącym roku. Jednakże firmy zagraniczne zdecydowały o ustaleniu podwyżek o średnio 1,28 punktu procentowego większych.

Zdjęcie

. /&nbsp
.
/ 

Analizując wynagrodzenia informatyków można więc stwierdzić, że czynnikiem decydującym o ich przyszłych płacach jest głównie pochodzenie kapitału firmy. Z uwagi na ciągły rozwój sektora IT i wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników można jednak spodziewać się stopniowej poprawy w wysokości stawek oferowanych przez polskich pracodawców. Ponadto firmy będą starały się także przyciągać specjalistów, wykorzystując inne możliwości, jak oferowane benefity i warunki współpracy, dając im większą swobodę pracy oraz zapewniając możliwość szybszego awansu.

- - - - - - -

O Raporcie Płacowym Advisory Group TEST Human Resources

Wszystkie dane użyte w tekście pochodzą z przeprowadzanego dwa razy do roku badania płac, benefitów oraz planów podwyżkowych. W projekcie cyklicznie bierze ponad 300 firm. Wykorzystanie zbieranych informacji, pozwala na optymalne kształtowanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, co z kolei przekłada się bezpośrednio na oszczędności budżetowe oraz zmniejszenie fluktuacji kluczowych pracowników.

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

 
POLECANE zwiń