Benefity w branży IT w 2017 roku

Czwartek, 17 sierpnia 2017 (06:00)

Oferowanie niektórych benefitów stało się już standardem na polskim rynku pracy, a szczególnie w branży IT. Firmy informatyczne dbają o to, by pakiet proponowanych przez nich świadczeń był bogaty. Często pracodawcy wręcz prześcigają się we wdrażaniu coraz to bardziej luksusowych benefitów. Wysiłki te są doceniane, bo 82 proc. pracowników z branży IT jest zadowolonych z oferowanych przez firmę świadczeń. W artykule przedstawiono, jakie benefity oferują swoim pracownikom pracodawcy z branży IT. Dane pochodzą z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2017.

Zdjęcie

Firmy informatyczne dbają o to, by pakiet proponowanych przez nich świadczeń był bogaty /123RF/PICSEL
Firmy informatyczne dbają o to, by pakiet proponowanych przez nich świadczeń był bogaty
/123RF/PICSEL

Elastyczne formy pracy w branży IT

Pracodawcy z branży IT mają dość komfortową sytuację, ponieważ wiele prac informatyków nie wymaga fizycznej obecności w biurze. Praca zdalna jest nieco kontrowersyjna, gdyż pracownicy świadczący pracę zdalnie przez dłuższy okres czasu mogą pracować nieefektywnie. Pojawia się też zagrożenie związane z pracoholizmem, ponieważ trudno jest w takich okolicznościach znaleźć granicę pomiędzy pracą a życiem osobistym. Niemniej 80 proc. pracodawców IT daje swoim pracownikom taką możliwość.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Dużym udogodnieniem dla pracowników jest także elastyczny czas pracy. Świadczenie to cieszy się podobną popularnością wśród firm informatycznych. Aż 83 proc. firm oferuje ten benefit swoim pracownikom.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że branża IT zapewnia elastyczne środowisko pracy. W tabeli 1. zaprezentowano, w jakim wymiarze pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na różnych szczeblach zatrudnienia mogą korzystać z elastycznych form pracy. Jak zaprezentowano w tabeli, elastyczny czas pracy ma 58 proc. kierowników i specjalistów, 79 proc. dyrektorów i 81 proc. liderów zespołów.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Benefity oferowane specjalistom IT

Poza benefitami związanymi z elastycznym środowiskiem pracy najpopularniejszym świadczeniem oferowanym specjalistom IT przez pracodawców są karnety sportowe. Są one obecne w praktycznie każdej firmie uczestniczącej w badaniu. Innymi bardzo popularnymi świadczeniami są szkolenia zawodowe (92 proc.), prywatna opieka medyczna (91 proc.) oraz szkolenia językowe (77 proc.). Połowa firm informatycznych oferuje dopłaty do nauki, a jedna trzecia dopłaca do wyżywienia pracowników. Ciągle rzadkimi benefitami wśród specjalistów IT pozostają akcje, dodatkowe płatne urlopy i dodatkowe programy emerytalne.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe oferowane pracownikom z różnym rodzajem umowy

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT uwzględniono pracowników zatrudnionych nie tylko na umowę o pracę, ale także na umowę o dzieło, zlecenie czy na kontrakcie. Na wykresie przedstawiono różnicę w benefitach oferowanych specjalistom z różnym rodzajem umowy.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Najwięcej świadczeń dodatkowych otrzymują zatrudnieni na umowę o pracę. 96 proc. z nich ma dostęp do zajęć sportowo-rekreacyjnych. Spośród pracowników na kontrakcie 90 proc. może korzystać z tego benefitu, a w przypadku umowy zlecenie czy umowy o dzieło jest to odpowiednio 93 proc. i 68 proc.

Duże różnice można zaobserwować również w przypadku oferowania pracownikom szkoleń zawodowych. Może z nich korzystać większość specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę (95 proc.) i na umowie o dzieło (96 proc.), znacznie mniej pracujących na kontrakcie (68 proc.) i umowie zlecenie (56 proc.). Więcej informacji na temat zaprezentowano na wykresie 3.

Wybrane benefity dla programistów

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT znajdują się również analizy benefitów dla poszczególnych stanowisk. Na wykresie 4. przedstawiono porównanie dostępności dwóch świadczeń - szkoleń językowych i dopłat do nauki - dla doświadczonych programistów różnych języków. Wśród programistów szkolenia językowe są bardziej popularne niż dopłaty do nauki. Benefity te dominują wśród programistów .NET/C# i baz danych.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Damian Pokrywka
Sedlak & Sedlak

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń