Wiadomości

 • Edukacja "na autopilocie"

  Poniedziałek, 16 lipca 2007 (19:15) 0

  Niedobory na rynku pracy występujące w niektórych sektorach gospodarki pokazują, iż w Polsce istnieje strukturalny problem, jeśli chodzi o kwalifikacje zawodowe i niedopasowania systemu oświaty do rynku pracy - uważa dyrektor ośrodka badawczego demosEuropa, Paweł Świeboda. Czytaj więcej

 • Wynagrodzenia wzrosną o 10 proc.

  Poniedziałek, 16 lipca 2007 (17:41) 0
  Wynagrodzenia wzrosną o 10 proc.

  Z analiz Konfederacji Pracodawców Polskich wynika, że co trzecie przedsiębiorstwo planuje w III kwartale tego roku podwyżki płac. Aktualne tempo wzrostu płac każe przypuszczać, że pod koniec roku może odnotować wzrost wynagrodzeń o ponad 10 proc. - oceniają eksperci KPP. Czytaj więcej

 • RPO: Oddajcie nauczycielom pieniądze!

  Poniedziałek, 16 lipca 2007 (15:50) 0

  Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do MEN o ponowne rozpatrzenie kwestii wynagrodzeń za udział w egzaminach maturalnych. RPO poinformował, że nauczyciele skarżą się, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nalicza zbyt małe wynagrodzenie za pracę przy ustnych maturach. Czytaj więcej

 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nie doszło do porozumienia z rządem w sprawie płacy minimalnej i wskaźnika wzrostu płac w budżetówce w 2008 roku. Związkowcy opuścili salę obrad Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych, który zajmował się tą sprawą. Czytaj więcej

 • Postępowanie naprawcze zamiast upadłościowego

  Przedsiębiorca z niewielkim zadłużeniem uzyska prawo do wszczęcia postępowania naprawczego zamiast upadłościowego. Układem w postępowaniu naprawczym zostaną objęte wszystkie zobowiązania pieniężne i niepieniężne firmy. Aby uniknąć upadłości, przedsiębiorca będzie mógł kilkakrotnie występować o przeprowadzenie postępowania. Czytaj więcej

 • Znikną zakłady pracy chronionej?

  Czwartek, 12 lipca 2007 (17:20) 0
  Znikną zakłady pracy chronionej?

  Najwyższa Izba Kontroli zwróci się do ministra pracy i polityki społecznej o rozważenie likwidacji statusu zakładu pracy chronionej (zpch). NIK negatywnie oceniła wykorzystywanie pomocy publicznej przez pracodawców, prowadzących takie zakłady pracy. Czytaj więcej

 • Górnicze posiłki nie dla wszystkich

  Czwartek, 12 lipca 2007 (16:04) 0
  Górnicze posiłki nie dla wszystkich

  Ponad 5 tysięcy pracowników Kompanii Węglowej utraciło prawo do finansowanych przez pracodawcę posiłków, przysługujących z tytułu pracy w uciążliwych warunkach. Ujednolicono jednak wartość posiłków, przyjmując jako obowiązującą w całej firmie stawkę 11 zł na każdą dniówkę. Czytaj więcej

 • Bezkarnie na czarno

  Środa, 11 lipca 2007 (07:08) 0
  Bezkarnie na czarno

  Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować tylko zarejestrowanych przedsiębiorców zatrudniających na czarno. Sejm uchylił przepisy, które umożliwiały policji pracy przeprowadzenie takiej kontroli u osób fizycznych. Osoby niebędące przedsiębiorcami może kontrolować służba celna, ale tylko pod kątem zatrudniania cudzoziemców. Czytaj więcej

 • Przedłużone prawo do emerytury

  Wtorek, 10 lipca 2007 (19:00) 0

  Nauczyciele, którzy w tym roku nabyli lub nabędą prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę, będą mogli skorzystać z niego także w roku przyszłym i następnych latach - zdecydował dziś Sejm, nowelizując ustawę Karta Nauczyciela. Czytaj więcej

 • Objęcie 750 tys. bezrobotnych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu przewiduje Krajowy Plan Działań na rzecz zatrudnienia na 2007 rok, który przyjęła dziś sejmowa Komisja Pracy. Czytaj więcej