Wiadomości

 • Pracownik może zwolnić się z dnia na dzień, jeśli nie otrzymuje całej pensji

  Pracownik był zatrudniony w firmie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku montera-mechanika za wynagrodzeniem 10,6 zł za godzinę. 21 grudnia 2004 r. firma podpisała z działającymi u niej organizacjami związkowymi porozumienie, którego celem było dążenie, aby wahania wielkości produkcji wynikające ze zmian sytuacji rynkowej i przejściowego braku zamówień, wyrównać głównie przez systemowe dostosowanie czasu pracy do bieżących wymagań procesu produkcji. Czytaj więcej

 • Wypowiedzenie umowy krok po kroku

  Poniedziałek, 10 listopada 2008 (05:34) 0
  Wypowiedzenie umowy krok po kroku

  Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą wypowiedzieć umowę o pracę. W tym trybie można rozwiązać umowę zawartą na: okres próbny, czas nieokreślony oraz czas określony. Istotne przy wypowiadaniu umów jest to, że zgoda albo brak zgody drugiej strony nie mają znaczenia. Wypowiedziana umowa o pracę ulega rozwiązaniu nawet przy sprzeciwie adresata wypowiedzenia. Czytaj więcej

 • Usługi remontowe w cenie

  Sobota, 8 listopada 2008 (06:00) 0
  Usługi remontowe w cenie

  Pomimo kryzysu w branży budowlanej na brak zleceń nie narzekają rodacy świadczący usługi remontowe za granicą. Solidni fachowcy zarabiają 2000-3000 euro miesięcznie. Nadal wielu rodaków wykonuje tą pracę na czarno. Czytaj więcej

 • Kominówki nie przeszły - prezes nie zarobi

  Koalicja PO-PSL nie zdołała odrzucić w czwartek prezydenckiego weta do zmian w tzw. ustawie kominowej. Nowelizacja miała umożliwić podwyższanie pensji menedżerów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Czytaj więcej

 • Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy

  W ostatnich latach szkolnictwo wyższe w Polsce bardzo się rozwinęło. Zmiana warunków demograficznych oraz rozwój gospodarczy kraju sprawiły, że dostęp do wykształcenia wyższego ma niemal każdy. Czytaj więcej

 • Wynagrodzenia w nieruchomościach w USA w 2007 roku

  Branża nieruchomości w Stanach Zjednoczonych jest dziedziną, w której obowiązuje podstawowa zasada: im ciężej pracujesz, więcej pieniędzy zarobisz. W związku z tym wysokość płac jest bardzo zróżnicowana. Najważniejsze zawody w tej branży to: agent sprzedaży nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości oraz rzeczoznawca majątkowy i taksator. Na różnych stanowiskach poziom płac wygląda inaczej. Na przykład wynagrodzenia agentów sprzedaży nieruchomości są znacznie niższe od wynagrodzeń pośredników w obrocie nieruchomościami. Najważniejsze bodźce zachęcające do pracy w tych zawodach to przede wszystkim atrakcyjne zarobki oraz elastyczne godziny pracy. Czytaj więcej

 • Wpływ handlu międzynarodowego na płace i zatrudnienie

  Zarówno w ostatnich dekadach XX wieku jak i na początku XXI, w wielu krajach z rozwojem handlu międzynarodowego pogłębiała się rozpiętość płac i wzrost bezrobocia. Wielu ekonomistów badało i analizowało wpływ wymiany handlowej z zagranicą na zatrudnienie i płace. Przyczyniło się to do rozwoju badań nad mechanizmami i skutkami powyższego zjawiska. Czytaj więcej

 • Najszybciej zyskujący popularność benefit: bezpłatna opieka medyczna

  W 2007 roku Polska znalazła się na 27. miejscu rankingu "Euro Health Consumer Index". Według indeksu, w UE gorszy system opieki zdrowotnej mieli tylko Bułgarzy i Łotysze. Stosunek do pacjenta, czas oczekiwania na wizytę i zabiegi, dostępność do badań, a wreszcie najważniejsze: wyniki leczenia - ranking bezlitośnie punktuje wszystkie słabe punkty polskiej służby zdrowia. Czytaj więcej

 • Świadczenia dla policjantów

  Wtorek, 28 października 2008 (08:46) 0

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym. Zaproponowana nowelizacja wynika z potrzeby dostosowania przyjętych w nim rozwiązań do zmieniających się uwarunkowań organizacyjnych jak również finansowych działania kontyngentów policyjnych w ramach międzynarodowych misji pokojowych. Czytaj więcej

 • Za 1 listopada przysługuje dzień wolny

  Wtorek, 28 października 2008 (06:00) 0
  Za 1 listopada przysługuje dzień wolny

  Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Gdy święto przypada w dzień pracy firmy, wówczas pracownicy mają wolne. Jeżeli natomiast wypada w dzień wolny od pracy w danej firmie (z wyjątkiem niedzieli), firma musi udzielić pracownikowi innego dnia wolnego od pracy. Czytaj więcej