RAPORT RMF: Ile płacą na Zachodzie?

Poniedziałek, 22 września 2014 (11:01)

Gdzie na Zachodzie można zarobić lepiej niż w Polsce? Jeden rzut oka na mapę europejskich płac wystarczy, by się przekonać, że... prawie wszędzie. Poza prowincjonalną Grecją i Portugalią wszędzie płace są znacznie wyższe niż w Polsce. W Szwajcarii, Skandynawii, Wielkiej Brytanii i Irlandii, we Francji, Niemczech, Austrii i na północy Włoch, pensje są wręcz uderzająco wyższe niż w naszym kraju, nawet jeśli weźmie się pod uwagę dużo wyższe koszty życia.

Zdjęcie

Gdzie na Zachodzie można zarobić lepiej niż w Polsce? /123RF/PICSEL
Gdzie na Zachodzie można zarobić lepiej niż w Polsce?
/123RF/PICSEL

Zarobki w różnych krajach są trudne do porównania, ze względu na różne systemy podatkowe czy różny wymiar pracy. Warto odnotować, że np. w Polsce zatrudniony w ciągu roku przepracowuje ponad 1900 godzin, podczas gdy np. w Niemczech, Holandii czy Danii ok. 1400.

Największy problem przy porównaniu płac związany jest jednak z siłą nabywczą, czyli poziomem cen w danym kraju. Ponieważ ceny w poszczególnych państwach różnią się od siebie, ekonomiści są skłonni dla tego typu porównań używać raczej tzw. wskaźnika PPP (Parytetu Siły Nabywczej), który przelicza dochód, w tym przypadku dochód pracownika, na możliwości zakupowe.

Setki tysięcy Polaków wyjeżdżają jednak na zachód z myślą o odłożeniu pieniędzy i powrocie, a ponieważ odłożenie np. trzeciej części pensji w Norwegii daje prawie trzy razy większą sumę niż w Hiszpanii, polecamy poniższą tabelę zawierającą porównanie przeciętnej, przeliczonej na złote, miesięcznej płacy krajowej netto według statystyk lokalnych i danych OECD.

Zdjęcie

  /RMF
 
/RMF

Powyższa tabela pozwala ocenić, jaki jest ogólny poziom nominalnych płac w poszczególnych krajach. Jak widać, w większości bogatszych państw zachodniej Europy są one wyższe niż w Polsce ponad 3 razy. Większość pracowników z Polski zarabia na zachodzie mniej niż powyższe średnie. Dlatego cenne porównanie przynosi tabela z danymi dotyczącymi płac minimalnych, obowiązujących w niektórych krajach Unii. Tym razem sumy podane są w euro.

Zdjęcie

  /RMF
 
/RMF

W większości krajów minimalna płaca netto wynosi więc, w przeliczeniu, ok. 4500 zł miesięcznie.

Oczywiście przeprowadzka na stałe wiąże się już z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów życia. Szczególnie znaczącą część zarobków pochłonie wynajęcie czy spłata kredytu za mieszkanie. Warto zatem wziąć pod uwagę różnice w cenach nieruchomości w różnych krajach.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenia brutto w złotych:
Płaca brutto pielęgniarki z kilkunastoletnim doświadczeniem w Norwegii - 16 000 zł
Przeciętna płaca brutto maszynisty w londyńskim metrze - 19 500 zł
Kierowca autobusu w Wlk.Brytanii, przeciętnie, brutto - 10 500 zł
Miesięczne wynagrodzenie za proste prace we francuskim rolnictwie (według minimalnej stawki godzinowej brutto) - 6000 zł
Miesięczne wynagrodzenie za proste prace w greckim rolnictwie (według minimalnej stawki godzinowej brutto) - 2900 zł
Miesięczne wynagrodzenie za proste prace w norweskim rolnictwie (według minimalnej stawki godzinowej brutto) - 9200 zł
Średni miesięczny dochód dentysty w Wlk.Brytanii przed opodatkowaniem - 38 000 zł
Płaca brutto kucharza w dobrej restauracji w Hiszpanii - 13 500 zł
Płaca brutto redaktora z kilkunastoletnim doświadczeniem w piśmie w Irlandii - 12 000 zł
Płaca brutto architekta z kilkunastoletnim doświadczeniem w biurze w Dublinie - 15 000 zł

O sile nabywczej wynagrodzeń w różnych krajach piszemy w osobnym artykule. Jak się okazuje, Polska jest wciąż krajem dość tanim i po uwzględnieniu wspomnianego Parytetu Siły Nabywczej przeciętna polska płaca jest nie trzy-cztery razy, lecz dwa razy niższa od zachodniej. Stałe koszty utrzymania są co prawda bardzo dotkliwe dla większości pracowników, ale zarabiający powyżej przeciętnej wydają znacznie mniej na rachunki i czynsz niż musieliby na zachodzie.

Michał Zieliński

Więcej informacji ekonomicznych na RMF24.pl

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca za granicą

POLECANE zwiń