Podnieś swoje kwalifikacje i znajdź pracę

Niedziela, 12 października 2014 (05:00)

Myślisz o wyjeździe za granicę, ale obawiasz się, czy znajdziesz pracę w swoim zawodzie? Aby podnieść swoje kwalifikacje, skorzystaj z oferty płatnych i bezpłatnych kursów zawodowych organizowanych przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego.

Zdjęcie

ZDZ to doskonały sposób na pracę? /123RF/PICSEL
ZDZ to doskonały sposób na pracę?
/123RF/PICSEL

Ośrodki te organizują kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach w kilkudziesięciu ośrodkach na terenie całego kraju. Oferują blisko pięćset własnych programów nauczania. To szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także uzyskania świadectw, dyplomów i niezbędnych uprawnień do wykonywania wybranej profesji.

W ofercie Zakładów Doskonalenia Zawodowego dostępne są zarówno kursy płatne jak i bezpłatne. Z tych pierwszych może korzystać każdy. W zależności od rodzaju i długości szkolenia, opłata za kurs oscyluje w granicach od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy złotych. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Reklama

Można i bezpłatnie

Oferty pracy dla Ciebie

Zakłady Doskonalenia Zawodowego mają też w ofercie zajęcia finansowane ze środków unijnych, przeznaczone dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy. Przykładem takiego kursu jest realizowane obecnie w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Koninie bezpłatne szkolenie dla operatorów koparko-ładowarek, wózków widłowych, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Odbywa się ono w ramach projektu "Budujemy kwalifikacje w Wielkopolsce".

W szkoleniach organizowanych przez ZDZ-y uczętniczą nie tylko bezrobotni poszukujący pracy i osoby o niskich kwalifikacjach. Z takich kursów korzysta też wielu absolwentów szkół ogólnokształcących i wyższych uczelni, którzy myślą o podjęciu pracy za granicą. Takie szkolenie jest dla nich okazją do nabycia praktycznych umiejętności w konkretnych fachu.

ZDZ-y organizują kursy językowe i zawodowe z zakresu opieki nad osobami starszymi, pielęgnacji, zdrowia i urody, gastronomiczne, przygotowujące do wykonywania zawodów związanych ze świadczeniem usług, techniczne, budowlane i spawalnicze. Od zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach nie są wymagane żadne dyplomy czy kwalifikacje.

Kurs dla opiekunek

"Chcesz wyjechać za granicę do pracy? Poznaj zasady opieki nad seniorami i naucz się podstaw języka niemieckiego. Na opiekunów osób starszych czeka praca w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii". Ogłoszenie o takiej treści można znaleźć na witrynie białostockiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Szkolenie obejmuje 45 godzin zajęć językowych i 30 godzin zajęć przygotowujących do pracy w charakterze profesjonalnego opiekuna osób starszych. Opłata za udział w kursie wynosi 850 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności w dwóch ratach. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

Dużą popularnością w ośrodkach ZDZ cieszą się kursy językowe, których celem jest przygotowanie słuchaczy do pracy za granicą. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane m. in. z tworzeniem podstaw wymowy, słownictwem, gramatyką i pisownią z wykorzystaniem potocznych zwrotów związanych z poszukiwaniem pracy za granicą, przygotowaniem CV i listu motywacyjnego, nawiązywaniem kontaktów i rozmową dotyczącą warunków zatrudnienia.

Szkolenie dla spawaczy

Zainteresowani wyjazdem do pracy za granicą korzystają też często ze szkoleń specjalistycznych np. dla spawaczy metodą MAG. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, jako spawacz w Polsce, jak i zagranicą: Książeczkę spawacza oraz Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w języku polskim i angielskim.

Zakłady Doskonalenia Zawodowego oferują także szkolenia przygotowujące do egzaminu na uprawnienia dla kierowców kat. E i D, z zakresu transportu drogowego oraz na prawo jazdy, a także pozwalające otrzymać uprawnienia z zakresu dozoru technicznego UDT, TDT i WDT (obsługa suwnic, dźwigów, żurawi itp.).

Szkolenia w ośrodkach ZDZ organizowane są w warunkach dostosowanych do prowadzonych zajęć. Nauka wspomagana jest przez nowoczesne środki dydaktyczne, w tym specjalistyczne urządzenia multimedialne, takie jak m.in.: tablice interaktywne i projektory. W zależności od rodzaju szkolenia zajęcia praktyczne i ćwiczenia realizowane są w specjalistycznych pracowniach: komputerowych, fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych, spawalniczych itd.

Maciej Sibilak

Zakłady Doskonalenia Zawodowego w wybranych miastach Polski:

Biała Podlaska - www.zdz.bialapodl.pl
Białystok - www.zdz.bialystok.pl
Bydgoszcz - www.bzdz.com.pl
Gdańsk - www.zdz.gda.pl
Gorzów Wlkp. - www.zdz.gorzow.pl
Kalisz - www.zdz.kalisz.pl
Katowice - www.zdz.katowice.pl
Kielce - www.zdz.kielce.pl
Kraków - www.zdz.krakow.pl
Legnica - www.legnickizdz.edu.pl
Lublin - http://zdz.lublin.pl
Łódź - www.zdz.lodz.pl
Olsztyn - www.wmzdz.infowm.pl
Opole - www.wzdz.opole.pl
Płock - www.zdz-plock.com.pl
Poznań - www.zdz.com.pl
Rzeszów - www.zdz.rzeszow.pl
Słupsk - www.zdz.slupsk.pl
Szczecin - www.wzdz.szczecin.pl
Toruń - www.zdz.torun.pl
Warszawa - www.zdz.edu.pl
Wrocław - www.dzdz.wroc.pl
Zamość - www.zdz-zamosc.pl

Przykładowy program szkolenia zawodowego (dla opiekuna osób starszych z modułem języka niemieckiego)
Pierwsza pomoc przedlekarska: 4 godz.
Etyka w zawodzie opiekuna: 1 godz.
Postawy higieny i pielęgnacji osób starszych: 10 godz.
Organizacja pracy własnej oraz zasady BHP: 1 godz.
Podstawy psychologii i psychiatrii: 2 godz.
Gerontologia: 2 godz.
Dietetyka i przygotowywanie posiłków: 2 godz.


Artykuł pochodzi z kategorii: Praca za granicą

POLECANE zwiń