​Komisja Europejska podważa austriackie przepisy dot. płacy minimalnej w transporcie

Czwartek, 27 kwietnia 2017 (16:04)

Komisja Europejska wszczęła w czwartek procedurę o naruszenie prawa UE przez Austrię w związku ze stosowaniem przez ten kraj przepisów o płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym. Batalia prawna jest dobrą wiadomością dla polskich firm.

Zdjęcie

​Komisja Europejska podważa austriackie przepisy dotyczące płacy minimalnej w transporcie /123RF/PICSEL
​Komisja Europejska podważa austriackie przepisy dotyczące płacy minimalnej w transporcie
/123RF/PICSEL

Regulacje dotyczące płacy minimalnej są od dłuższego czasu bólem głowy dla polskich przewoźników, którzy różnymi przepisami są wypychani z rynków w krajach zachodnich. Regulacje w tej sprawie wprowadziły poza Austrią także Niemcy i Francja.  Komisja Europejska wszczęła już procedury odnoszące się do przepisów w tych dwóch krajach, zwracając uwagę, że szkodzą one funkcjonowaniu unijnego jednolitego rynku.

Polska od dawna powtarza, że takie przepisy, nie tylko zresztą dotyczące stosowania wyższej niż u nas płacy minimalnej, ale też wprowadzające konieczność dostarczenia wielu dokumentów, to wprowadzanie dodatkowych barier administracyjnych i nadmiernych wymagań w międzynarodowym transporcie drogowym.

Reklama

Postępowanie Komisji przeciwko Austrii związane jest bezpośrednio z ustawą dotyczącą "zwalczania dumpingu płacowego i socjalnego" w sektorze transportu przez ten kraj.

"Stosowanie austriackich przepisów krajowych do wszystkich międzynarodowych operacji transportowych z rozładunkiem lub załadunkiem na terytorium Austrii stanowi nieproporcjonalne ograniczenie swobodnego świadczenia usług i swobodnego przepływu towarów" - podkreśliła KE w oświadczeniu.

Delegowanie pracowników: Firmy za minimalną, a nie średnią płacą

Nasi europosłowie domagają się ustępstw w zasadach delegowania pracowników. Na razie trwa zażarta dyskusja. czytaj więcej

Bruksela uważa, że problemem jest zwłaszcza stosowanie przepisów w odniesieniu do operacji transportu międzynarodowego, "które nie mają wystarczającego związku z Austrią". Zdaniem KE tworzy to nieproporcjonalne obciążenia administracyjne, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rynku UE.

Austriackie przepisy wymagają, by kierowcy w transporcie międzynarodowym, którzy rozładowują lub ładują towar na terenie tego kraju, byli objęci przepisami o płacy minimalnej.

Urzędnicy KE uważają, że "dostępne są bardziej proporcjonalne środki zapewniające ochronę socjalną pracowników i uczciwą konkurencję, a jednocześnie umożliwiające swobodny przepływ usług i towarów".

Skierowane w czwartek do władz w Wiedniu wezwanie do usunięcia uchybienia jest pierwszym krokiem w procedurze o naruszenie prawa UE, która może znaleźć swój finał w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Austria ma teraz dwa miesiące na odpowiedź na zarzuty Komisji.

Zmiany w unijnych przepisach mogą zatrząść polskim rynkiem pracy

W Brukseli trwają prace nad zmianami w dyrektywie o delegowaniu pracowników za granicę. Komisja Europejska chce, by pracownicy delegowani po przekroczeniu granicy mieli opłacane wszystkie składowe wynagrodzenia miejscowych specjalistów. czytaj więcej

We wschodnioeuropejskich krajach UE w sektorze transportu drogowego dominują małe i średnie przedsiębiorstwa, w które najbardziej uderzają wprowadzone w Niemczech, Francji i Austrii przepisy o płacy minimalnej obejmujące zagranicznych kierowców. Eksperci wskazują, że biorąc pod uwagę duży udział sektora transportu w PKB tych krajów, sytuacja przewoźników to także problem dla ich gospodarek.

Niemcy wprowadziły przepisy o płacy minimalnej, które objęły także kierowców w transporcie międzynarodowym, w 2015 roku. Po protestach m.in. Polski, Komisja Europejska wszczęła wobec Niemiec postępowanie w tej sprawie o naruszenie prawa UE, dlatego Berlin zawiesił stosowanie przepisów. Podobne regulacje wprowadziła w 2016 r. Francja. Nakładają one także szereg wymogów administracyjnych, jak np. konieczność dokumentacji w miejscowym języku. Także francuskie przepisy zostały zakwestionowane przez KE.

Pod koniec stycznia br. w Paryżu zawiązał się sojusz dziewięciu państw domagających się walki z tzw. dumpingiem socjalnym w sektorze transportu drogowego. Do tego sojuszu oprócz Francji i Niemiec przystąpiły również Austria, Belgia, Dania, Włochy, Luksemburg, Norwegia i Szwecja.

Na przeciwnym biegunie jest koalicja 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, z Polską, protestująca przeciwko protekcjonistycznym praktykom w sektorze transportu drogowego.

W maju KE ma zaproponować rozwiązania dotyczące reguł w międzynarodowym transporcie, które mają obejmować także warunki pracy kierowców.

Artykuł pochodzi z kategorii: Praca za granicą

Więcej na temat:Austria | kierowcy | Polska
POLECANE zwiń