Alternatywy do rozważenia dla tych, którzy chcą zarabiać więcej

Niedziela, 19 stycznia 2014 (05:00)

Nie ma co do tego wątpliwości, iż wysokość osiąganych zarobków to kwestia bardzo indywidualna. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach o takiej samej nazwie i wykonujących teoretycznie podobne czynności mogą się różnić nawet o tysiące złotych.

Zdjęcie

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach o takiej samej nazwie i wykonujących teoretycznie podobne czynności mogą się różnić nawet o tysiące złotych /123RF/PICSEL
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach o takiej samej nazwie i wykonujących teoretycznie podobne czynności mogą się różnić nawet o tysiące złotych
/123RF/PICSEL

Wpływ na taką sytuację ma wiele czynników, z których część można nazwać personalnymi. Są to przykładowo posiadane kompetencje, cechy charakteru, zaradność, pracowitość, umiejętność osiągania celów, a w końcu szczęście i znajomości. Nie o nich jednak będzie traktował ten artykuł.

W poniższym tekście skoncentrujemy się na kilku najważniejszych obserwacjach, które płyną z wieloletnich doświadczeń Sedlak & Sedlak w badaniu polskich płac. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż nie są to rezultaty ścisłych prac analitycznych, w pełni zgodnych z naukowa metodologią. To raczej sugestie płynące ze statystycznych zależności pomiędzy wysokością wynagrodzeń a różnymi zmiennymi.  

Reklama

Praca w firmie zagranicznej

Jeśli pracujesz w firmie polskiej i patrząc na swoją comiesięczną pensję odczuwasz pewien niedosyt, wtedy pierwszą alternatywą, o jakiej powinieneś pomyśleć, jest zapoznanie się z ofertami zatrudnienia od firm zagranicznych działających w Polsce. Sugestia ta ma bardzo silną podbudowę w zgromadzonych danych statystycznych. 

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

W zasadzie nieważne jest, na jakie grupy podzielimy próbę badania. Czy posegregujemy ją względem wieku, wykształcenia, branży, doświadczenia, miejsca pracy, wielkości przedsiębiorstwa, czy też jakiegokolwiek innego kryterium, to mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach zagranicznych będzie praktycznie zawsze wyższa niż tych pracujących w firmach polskich.

Do tego różnice bardzo często są znaczące. Na poparcie tej tezy można by tutaj przytoczyć setki różnych zestawień, ale może przyjrzyjmy się wyłącznie kilku wybranym.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Oczywiście powyższym danym zawsze można zarzucić, iż różnica w płacach niekoniecznie wynika z różnic właścicielskich, ale przykładowo może być efektem rozkładu próby. Przykładowo, analizując zarobki pracowników branży IT i dzieląc ich na zatrudnionych w firmach polskich i zagranicznych, mogłoby się zdarzyć tak, iż wśród pracowników zagranicznych bardzo duży procent stanowiliby kierownicy i dyrektorzy, albo że w grupie pracowników z Polski zdecydowanie dominowałyby osoby pracujące w małych miasteczkach.

Wtedy te różnice mogłyby również tłumaczyć dysproporcje w zarobkach. Niemniej jednak zjawisko wyższych zarobków w przedsiębiorstwach zagranicznych jest tak powszechne i tak znaczące, że raczej nie można mówić, iż błędy próby odgrywają tutaj istotną rolę.

Praca w większej firmie

Kolejną często obserwowaną zależnością są wyższe wynagrodzenia uzyskiwane przez pracowników większych firm. Podobnie jak to było w przypadku struktury właścicielskiej jest to tendencja występująca praktycznie we wszystkich branżach, regionach i dotycząca zdecydowanej większości stanowisk.

Generalnie sprawdza się tutaj zasada "duży może więcej". Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę konsekwencje podwyższonego popytu na pracę generowanego przez największych pracodawców (trudności w zapewnieniu odpowiednich kadr, silna pozycja organizacji pracowniczych), to nietrudno się dziwić, iż płace w tego typu zakładach bywają wyższe niż w mniejszych przedsiębiorstwach.

Oczywiście największą szansę na wzrost zarobków poprzez przejście do większego podmiotu mają osoby z firm najmniejszych (1-9 pracowników). To w nich bowiem mediany wynagrodzeń są najniższe i zazwyczaj zdecydowanie odstają nawet na tle firm nieco większych (10-49 pracowników) - wykres 2.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Warto zwrócić uwagę, iż w dwóch kategoriach firm o największej liczbie pracowników zróżnicowanie zarobków praktycznie nie występuje. Po około 4500 zł miesięcznie płacą zarówno przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 1000 osób, jak i te, których kadry liczą od 250 do 999 pracowników.

Niemniej jednak pamiętajmy, iż 7 na 10 pracujących Polaków jest zatrudnionych w firmach małych i średnich. Teoretycznie więc dla większości z nas poszukiwanie wyższych zarobków w firmach większych może być sensowną drogą do poprawy swojej sytuacji materialnej. 

Zmiana działu lub zmiana branży

Zmiana działu (charakteru pracy) lub też branży w praktyce nie należy do prostych przedsięwzięć. Zazwyczaj wymaga ona przekwalifikowania lub zdobycia dodatkowych kompetencji. Niemniej jednak i tak stanowi ona mniejsze wyzwanie niż znalezienie zatrudnienia w przypadku, gdy brak nam zarówno znajomości specyfiki danego sektora, jak i podstawowych umiejętności koniecznych do pracy w określonym dziale.

Patrząc na ogół branż, to do działów, w których zarabia się najlepiej należałoby zaliczyć generalnie działy IT, marketingu, kontrolingu, badań i rozwoju. Nie najgorzej w takim zestawieniu wypadają również działy finansów i HR/personalne, które prawie nigdy nie zajmują pozycji czołowych, ale zazwyczaj mieszczą się pierwszej piątce najlepiej płacących. Najniższe płace odnotowuje się najczęściej w administracji, obsłudze klienta i produkcji. Częściowo sytuację tę ilustruje tabela 1.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Jeśli chodzi o najlepiej opłacane sektory gospodarki, to także tutaj można zaobserwować wyraźne trendy. W zasadzie nieważne, jaki dział weźmiemy pod uwagę - praktycznie zawsze jego pracownicy będą otrzymywać najwyższe wynagrodzenia w branży IT, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, bankowości i ewentualnie w przemyśle. Z kolei najniższe zarobki odnotowuje się generalnie w nauce i sztuce, kulturze, sektorze publicznym, służbie zdrowia oraz handlu i usługach.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Więcej informacji o zarobkach w poszczególnych działach i branżach można znaleźć na naszych stronach w artykułach opisujących wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z różnych lat.

Przeprowadzka

Ostatnia z przedstawionych w tym artykule alternatyw to znalezienie pracy w regionie, który oferuje wyższe zarobki. Jeśli aktualnie jest się zatrudnionym poza miastem wojewódzkim, wtedy pierwszym rozważanym kierunkiem poszukiwań bardziej hojnego pracodawcy może być stolica regionu.

Różnice pomiędzy zarobkami w regionie i jego stolicy wynoszą generalnie od kilkuset do nawet tysiąca zł (Małopolska, Dolny Śląsk, Wielkopolska). Oczywiście w tym przypadku struktura próby może odgrywać już większe znaczenie i mieć znaczący wpływ na wyniki analiz.

Przykładowo mediana wynagrodzeń w Warszawie wynosi 6000 zł, a w województwie mazowieckim (bez miasta stołecznego) tylko 3800 zł. Nie oznacza to jednak, iż magazynier z Siedlec bez problemu znajdzie w Warszawie pracę z wynagrodzeniem o 2200 zł wyższym.

Źródeł tak znaczącej różnicy należałoby się raczej doszukiwać w tym, iż w próbie pracowników z Warszawy znajdziemy stosunkowo wiele osób zatrudnionych w centralach dużych, międzynarodowych korporacji, operujących w branżach uznawanych za dobrze opłacane (finanse i bankowość, ubezpieczenia, IT etc.).

Na pozostałym terenie województwa odsetek tego rodzaju zatrudnionych będzie znacząco mniejszy, co może tłumaczyć istotną część dysproporcji zarobków. Niemniej jednak dane, jak również logika wskazują, iż spośród dwójki pracowników zajmujących te same stanowiska i cechujących się podobnymi kwalifikacjami ten zatrudniony w mieście wojewódzkim może zarabiać kilkaset złotych więcej.

Zjawisko to jest jedną z form regionalnego zróżnicowania wynagrodzeń. Bardziej znany jego przejaw stanowią różne wysokości płac w poszczególnych regionach/województwach/miastach. Jest to fakt niezaprzeczalny i bardzo wyraźny.

W Warszawie lepiej płatnej pracy mogą poszukiwać pracownicy praktycznie każdego zawodu i z niemal każdego regionu kraju. Stosunkowo wysokie zarobki, w porównaniu do reszty kraju, odnotowuje się także przykładowo w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie.

Oczywiście decydując się na tego typu rozwiązanie, należy mieć na uwadze zmiany w kosztach życia. Może się bowiem zdarzyć tak, iż nawet zarobki o 1000 zł wyższe nie zrekompensują dodatkowych wydatków, ponoszonych na utrzymanie w droższym mieście lub regionie.                                                                                                                   

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi

Grzegorz Spólnik

 

Artykuł pochodzi z kategorii: Porady

Więcej na temat:zarobki
POLECANE zwiń