Porady

 • Czujniki obecności mogą być nielegalne

  Urządzenia sprawdzające, ile pracownik przebywa przy biurku, mogą naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, bo zbyt ingerują w prywatność. Zdaniem ekspertów, monitoring zatrudnionych może być nielegalny. Czytaj więcej

 • Boom na programistów w Polsce - wolnych 50 tys. wakatów

  ​Zdaniem ekspertów nasz kraj potrzebuje przynajmniej 12 lat na rozwiązanie problemu z niedoborem specjalistów IT, alarmują eksperci. Tymczasem maleje deficyt programistów w innych krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z najnowszymi danymi, do 2020 roku wyniesie on nie 1 mln a 600 tys. wakatów. Czytaj więcej

 • Obowiązek wykonywania tzw. innych poleceń pracodawcy

  Co do zasady, polecenia pracodawcy mogą dotyczyć wyłącznie pracy, do wykonywania której zobowiązał się pracownik, a do polecenia innej pracy niż określona w umowie dojść może tylko wyjątkowo. Czytaj więcej

 • Zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych

  Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. W wyniku zmian skróceniu ulegnie czas przechowywania akt pracowniczych. Nowelizacja wprowadza również m.in. możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej. Czytaj więcej

 • Spór z ZUS o uznanie umowy jako dzieło

  Przedsiębiorcy korzystają z wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego swobody umów. Chociaż nie umożliwia ona zawierania umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę, to przedsiębiorca ma sposobność dostosowania umowy do swoich potrzeb. Ze względów składkowych wiele osób decyduje się na zawarcie umowy o dzieło, co często budzi wątpliwości ZUS, a orzecznictwo sądowe nie eliminuje wszystkich niejasności w tym zakresie. Czytaj więcej

 • Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2019 r.

  Praca w nocy, ze względu na porę jej wykonywania, charakteryzuje się zwiększoną uciążliwością. Ustawodawca przewidział więc z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy. Podstawę do jego obliczenia stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę, choć przepisy zakładowe lub umowa o pracę mogą ustalać go na wyższym poziomie niż wynikający z przeliczeń dokonywanych przy uwzględnieniu płacy minimalnej. Czytaj więcej

 • Wymogi względem pracownika wyznaczonego do zadań z zakresu pierwszej pomocy

  Każdy pracodawca musi wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Czy osoba powołana do udzielania pierwszej pomocy musi odbyć specjalistyczne szkolenie? Czy możemy wyznaczyć ją poleceniem służbowym? Czytaj więcej

 • Jakie konsekwencje dla pracowników i pracodawców będzie mieć wolny dzień 12 listopada 2018 r.?

  Ustanowienie 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy rodzi konsekwencje dla pracodawców i pracowników. Poniżej przedstawiamy skutki, jakie niesie ze sobą ustawa w proponowanym kształcie. Czytaj więcej

 • Ograniczenia w danych do rekrutacji

  Poniedziałek, 5 listopada (06:00) 33
  Ograniczenia w danych do rekrutacji

  Bez względu na to, w jaki sposób przedsiębiorcy poszukują kandydatów do pracy, proces ten zawsze wiąże się z pozyskiwaniem danych osobowych. Firmy powinny zbierać i przetwarzać tylko takie informacje, które są niezbędne do realizacji celów rekrutacyjnych. Potencjalni pracodawcy mogą prosić o podanie tylko określonych danych. Czytaj więcej

 • Uwaga: Za polecenie pracownika nawet 10 tys. zł

  ​W jaki sposób można obniżyć koszty rekrutacji? Możliwości jest wiele - od bardzo prostych, pozwalających zaoszczędzić na ogłoszeniach, po bardzo złożone, wymagające czasem poważnych zmian organizacyjnych. Poniżej przedstawiamy kilka rozwiązań. Wszystkie te możliwości zastosowane razem, mogą przynieść bardzo korzystne efekty, w tym spore oszczędności. Za polecenie pracownika, polecający może zarobić nawet 10 tys. zł. Czytaj więcej