Zwiększona odpowiedzialność zarządów

Czwartek, 5 lutego 2009 (05:25)

Rady nadzorcze i zarządy będą odpowiadać za kwestie podatkowe firm. Związane jest to ze zmianami w ustawie o rachunkowości wynikającymi z konieczności dostosowania przepisów do prawa unijnego, które mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za 2008 rok.

Zdjęcie

/AFP
/AFP
W przypadku organów nadzorczych została wprowadzona odpowiedzialność za sprawozdania na równi z kierownikiem jednostki (np. zarządem). Ponadto w raportach za 2008 rok spółki mają obowiązek ujawniania informacji o transakcjach zawartych przez przedsiębiorcę z podmiotami powiązanymi na zasadach innych niż rynkowe.

Możliwe nowe kary

Reklama

Małgorzata Sobońska, adwokat, partner w firmie doradczej MDDP, twierdzi, że wszystkie osoby wchodzące w skład zarządów i organów nadzorczych stają się potencjalnie narażone na odpowiedzialność karną z art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości, jeśli zdarzy się im (umyślnie) nie podać lub podać niekompletne dane o transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi na nierynkowych warunkach.

- Za tego rodzaju przestępstwo może być orzeczona kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat dwóch lub obie te kary łącznie - podkreśla nasza rozmówczyni.

Dodaje, że zagrożenie tak dotkliwą sankcją karną z pewnością skłoni zarządy spółek oraz funkcjonujące w nich organy nadzorcze do ostrożniejszej oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Pewna forma tej ostrożności już była realizowana w związku z istnieniem art. 9a ustawy o CIT. Przepis ten w odniesieniu do każdej transakcji zawieranej z podmiotami powiązanymi zobowiązuje podatnika do sporządzenia określonej dokumentacji mającej na celu de facto wykazanie rynkowości przyjętych cen.

Małgorzata Sobońska podkreśla, że obecnie odpowiedzialność karna skarbowa częściej dotyka głównego księgowego lub dyrektora finansowego niż zarządy czy rady nadzorcze.

Czy audytorzy mogą żądać dowodów na rzetelność prezentowanego w sprawozdaniu wyniku finansowego ? Jaką dokumentację podatkową powinny teraz posiadać firmy ? Jakie systemy weryfikacji informacji powinny zostać stworzone ? Co grozi za zatajenie tych informacji ?

Agnieszka Pokojska - Więcej: Gazeta Prawna 5.02.2009 (25) - str.2

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:odpowiedzialność
POLECANE zwiń