Zmiany w prawie. Praca w banku i domu maklerskim tylko dla niekaranych

Poniedziałek, 2 października 2017 (05:50)

Firmy z sektora finansowego będą mogły pytać kandydatów do pracy o niekaralność - to propozycja Ministerstwa Rozwoju. Projekt nowej ustawy wyeliminuje obecną lukę w prawie. Powoduje ona bowiem kuriozalną sytuację: agenci ubezpieczeniowi muszą spełniać wymóg niekaralności, a pracownicy banków już nie.

Zdjęcie

Firmy z sektora finansowego będą mogły pytać kandydatów do pracy o niekaralność /123RF/PICSEL
Firmy z sektora finansowego będą mogły pytać kandydatów do pracy o niekaralność
/123RF/PICSEL

W tej chwili pracodawca może żądać od kandydata oświadczenia o niekaralności tylko wtedy, gdy obowiązek ten wynikał z innych przepisów. Nie dotyczyło to jednak sektora finansowego. W efekcie np. pracownicy ochrony czy detektywi musieli przedstawić oświadczenie o niekaralności, a osoby starające się o pracę w instytucjach finansowych, odpowiedzialne za obrót środkami pieniężnymi - nie.

Oferty pracy dla Ciebie

"To, że lepiej, aby w sektorze finansowym pracowały osoby niekarane, jest sprawą oczywistą. W tej branży występuje duże ryzyko po stronie pracodawcy, a negatywne konsekwencje ewentualnego nadużycia popełnionego przez pracownika są odczuwalne dla klientów i kontrahentów" - piszą w komentarzu Pracodawcy RP.

Reklama

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, ustawa ma umożliwić lepszy dobór kadry pracowniczej oraz przyczynić się do "ograniczenia ryzyka systemowego, a także wzmocnienia stabilności systemu finansowego i bezpieczeństwa uczestników rynku".

Zdaniem Pracodawców RP propozycja rozszerzenia kręgu pracodawców, mogących zażądać od kandydatów do pracy informacji o niekaralności, jest więc jak najbardziej słuszna.

Projekt wskazuje wprost podmioty sektora finansowego, którym będzie przysługiwało takie uprawnienia - ma być ich 62, w tym m.in. banki, instytucje pożyczkowe czy domy maklerskie.

Z przepisów będzie również wynikało, iż nieudzielenie informacji o niekaralności lub jej nieudokumentowanie może stanowić przyczynę uzasadniającą nienawiązanie stosunku pracy.

Co ważne, projekt przewiduje, że jeśli pracodawca zażąda od kandydata przedstawienia informacji o niekaralności z KRK, to jest on także zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionej opłaty. Nowe przepisy mają obowiązywać już od początku przyszłego roku. (...)

Więcej informacji www.pulshr.pl

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń