Zły sen pracownika - przerwany urlop

Czwartek, 3 września 2009 (06:00)

Mimo że przepisy kodeksu pracy gwarantują prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu, pracownik nawet podczas wakacji w pewien sposób pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Ma on bowiem prawo odwołania pracownika z urlopu, który ma wówczas obowiązek pojawić się na stanowisku pracy bez względu na miejsce wypoczynku.

Zdjęcie

Pracodawca ma prawo odwołać Cię z urlopu pod palmami /AFP
Pracodawca ma prawo odwołać Cię z urlopu pod palmami
/AFP
Zasada nieprzerwanego urlopu może również zostać zniweczona przez wystąpienie określonych przepisami prawa okoliczności, powodujących przerwanie już rozpoczętego wypoczynku.

Aby odwołanie pracownika z urlopu było przeprowadzone zgodnie z prawem, w zakładzie muszą zajść okoliczności niedające się przewidzieć w momencie rozpoczynania przez pracownika urlopu (art. 167 § 1 k.p.). Dokonanie oceny w zakresie konieczności obecności pracownika w zakładzie należy do pracodawcy, który nie musi uzasadniać przyczyn swojej decyzji. Odwołanie z urlopu ma charakter polecenia i jako takie musi być wykonane przez pracownika, który ma obowiązek przerwać urlop i stawić się w zakładzie. Pracownik nie ma możliwości kwestionowania zasadności wezwania pracodawcy i musi zastosować się do polecenia nawet, jeśli posiada uzasadnione podejrzenie, że przerwanie urlopu nie jest konieczne.

Zaplanuj z nami swoje wakacje!

Samoloty, hotele, mapy, autokary, noclegi - wybierasz się na wakacje? Sprawdź ceny!

Reklama

Ewentualna odmowa może zostać uznana przez pracodawcę za niestawienie się w pracy bez usprawiedliwienia, co może skutkować:

  • nałożeniem na pracownika kary porządkowej, lub
  • uznaniem jego postępowania za naruszające obowiązek dbałości o dobro i mienie pracodawcy, co jest kwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 100 § 2 pkt 4). Konsekwencją może być rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 k.p).

Decydujący się na rozwiązanie umowy w trybie art. 52 pracodawca powinien pamiętać, że zwolnienie pracownika może skutkować wystąpieniem przez niego do sądu o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy. Pracodawca będzie miał wówczas obowiązek wykazania, że odwołanie pracownika z urlopu było uzasadnione, a okoliczności będące przyczyną odwołania nie dały się przewidzieć przed rozpoczęciem przez zatrudnionego wypoczynku.

Odwołanie z urlopu powoduje oczywiście konieczność udzielenia urlopu w innym terminie. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, nowy termin urlopu ustalany jest na drodze porozumienia między pracodawcą i pracownikiem.

Czy pracownik ma obowiązek być przy telefonie?

Chociaż przepisy prawa pracy stwarzają możliwość odwołania z urlopu, w praktyce może to być utrudnione - pracodawca nie ma bowiem prawa żądać od pracownika wybierającego się na wczasy ujawnienia danych umożliwiających wezwanie go do pracy. Nie może np. nakazać podania informacji co do miejsca wakacyjnego wypoczynku, żądać pozostawienia adresu noclegów i, co wydaje się najistotniejsze, nie może wymagać pozostawienia numeru telefonu, pod którym będzie dostępny. Tego rodzaju żądanie byłoby sprzeczne z przepisami, które zabraniają zawierania z pracownikiem umów oraz innych aktów, o postanowieniach mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy prawa pracy (art. 18 K.p.). Umowa zawierająca tego rodzaju postanowienia byłaby nieważna.

Dodatkowo pozyskiwanie tego typu danych stoi w sprzeczności z ustawą o ochronie danych osobowych. Jak wyjaśnia na łamach "Gazety Prawnej" (nr 122 z dn. 25.06.2009 r.) Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z zasadą adekwatności zawartą w powołanej ustawie (art. 26 ust. 1 pkt 3), żądanie od wszystkich wybierających się na urlop pracowników danych umożliwiających wezwanie ich do pracy jest nieuzasadnione, ponieważ konieczność odwołania z urlopu dotyczy tylko części pracowników. Żądanie przedstawienia tego rodzaju informacji wydaje się uzasadnione jedynie w przypadku osób pełniących funkcje kierownicze lub zatrudnionych na stanowiskach mających znaczenie strategiczne ze względu na zakres obowiązków. W stosunku do tych pracowników pracodawca może rozwiązać problem umieszczając zapis o pozostawianiu "wakacyjnych namiarów" w regulaminie pracy.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń