Zarobki w Łodzi w 2010 roku

Czwartek, 31 marca 2011 (06:00)

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, mediana płac w trzecim mieście Polski - Łodzi - wyniosła w 2010 roku 3300 zł brutto. Najwyższe zarobki odnotowano w takich branżach jak technologie informatyczne (4700 zł), telekomunikacja (4500 zł) oraz energetyka i ciepłownictwo (4300 zł). Najniższe płace otrzymywali natomiast pracownicy zatrudnieni w sektorze publicznym (2850 zł) oraz szkolnictwie (2691 zł).

Zdjęcie

Dyrektorzy i członkowie zarządu otrzymywali w Łodzi 10 000 zł brutto miesięcznie. Fot. Cezary Pecold /Agencja SE/East News
Dyrektorzy i członkowie zarządu otrzymywali w Łodzi 10 000 zł brutto miesięcznie. Fot. Cezary Pecold
/Agencja SE/East News
Spośród osób zatrudnionych w różnych działach, najwyższe zarobki w przypadku osób pracowników pionu finansów i controllingu. Mediana ich wynagrodzeń osiągnęła poziom 4900 zł. Wysokie płace odnotowano także między innymi w działach jakości (4000 zł) oraz IT (4600 zł). Najgorzej wynagradzanymi byli natomiast pracownicy takich obszarów działalności firmy jak obsługa klienta (2765 zł) oraz magazyn (2525 zł).

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Jak kształtowały się płace łódzkich pracowników na różnych szczeblach? Mediana wynagrodzeń na stanowiskach szeregowych wyniosła 2370 zł. Jedna czwarta z zatrudnionych na tym szczeblu zarządzania otrzymywała płace powyżej 3000 zł. Specjaliści zarabiali 3230 zł (mediana), starsi specjaliści - 4300 zł. Osoby pełniące w łódzkich firmach funkcje kierownicze mogły liczyć na wynagrodzenia rzędu 5300 zł. Dyrektorzy i członkowie zarządu otrzymywali 10 000 zł brutto miesięcznie (mediana).

Nie bez znaczenia dla wysokości wynagrodzeń pracowników była również wielkość przedsiębiorstwa, w jakim byli oni zatrudnieni. Przykładowo zarówno specjaliści jak i starsi specjaliści najwyższe pensje otrzymywali w firmach, zatrudniających ponad 1000 pracowników (odpowiednio 3523 oraz 4950 zł brutto). Natomiast kierownicy oraz pracownicy szeregowi na najwyższe zarobki w Łodzi mogli liczyć w przedsiębiorstwach zatrudniających 250-999 osób (odpowiednio 6200 oraz 2525 zł).

Jak kształtowały się zarobki pracowników w firmach o różnym kapitale? Duże dysproporcje w płacach odnotowano na najwyższym szczeblu zarządzania. Mediana wynagrodzeń dyrektorów i członków zarządu w polskich przedsiębiorstwach ukształtowała się na poziomie 8505 zł i była prawie dwa razy mniejsza niż ta zaobserwowana w firmach z dominującym kapitałem zagranicznym. Na pozostałych szczeblach zarządzania wspomniane dysproporcje były już nieco mniejsze. Przykładowo starszy specjalista w polskim przedsiębiorstwie mógł liczyć na zarobki rzędu 3800 zł, podczas gdy jego odpowiednik w firmie z przewagą kapitału zagranicznego - na 5500 zł.

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Patrycja Grzesińska

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:pracownicy | Łódź | zarobki | PLN
POLECANE zwiń