Zarobisz i nawet nie zapłacisz podatku

Piątek, 21 października 2011 (06:00)

Zbieramy grzyby. Gdzie, w jakich warunkach, z jakimi dokumentami można je sprzedać, żeby dochód był legalny i nieopodatkowany? To ważne, bo po 19 listopada 2011 r. można stracić grzyby, jagody i zapłacić mandat. W 2011 r. zmieniają się przepisy Kodeksu wykroczeń.

Zdjęcie

Zbierając grzyby i jagody osobiście uzyskamy nieopodatkowane dochody /© Panthermedia
Zbierając grzyby i jagody osobiście uzyskamy nieopodatkowane dochody
/© Panthermedia
Do 19 listopada 2011 r. sprzedaż płodów runa leśnego poza targowiskami nie jest zagrożona istotną karą. W tym czasie oferowanie grzybów przy drodze, na ulicy, niedaleko targowiska czy w domu może skutkować mandatem lub wyrokiem sądu.

Uważaj gdzie sprzedajesz

Od 20 listopada 2011 r. obowiązuje jednak nowy przepis Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym sama sprzedaż czegokolwiek na nieprzeznaczonym przez gminę na handel terenie należącym do gminy lub pozostającym w jej zarządzie, może skutkować:

- grzywną;

- przepadkiem towarów, nawet gdyby nie stanowiły własności sprawcy.

W efekcie grzybiarz przyłapany na handlu najprawdopodobniej utraci swoje grzyby i jagody a na dodatek jeszcze zapłaci mandat.

Jeżeli oferujemy owoce runa leśnego na targowisku, albo też uda nam się sprzedaż grzyby poza terenem wyznaczonym przez gminę na handel, trzeba będzie rozliczyć podatek dochodowy.

Sprzedaż płodów runa leśnego z własnego lasu to tzw. gospodarka leśna. Tego rodzaju działalność jest nieopodatkowana podatkiem dochodowym PIT. Jeżeli jednak zbieramy w cudzym lesie (np. w lasach państwowych) grzyby, jagody itp. surowce, to tego rodzaju działalność co do zasady podlega opodatkowaniu PIT. Można jednak korzystać w niektórych przypadkach ze zwolnienia podatkowego.

Kto nie musi płacić podatku?

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 72 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) zwolnione z podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0) - ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny.

Zatem zbierając grzyby itp. osobiście czy też sprzedając grzyby zebrane przez żonę, dzieci, rodziców, wnuków, rodzeństwo -uzyskamy dochody nieopodatkowane, bez względu na ich kwotę. Sprzedając grzyby zebrane przez kuzynów czy dalszych krewnych nie będziemy mogli skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Podobnie, wykorzystując pracowników czy zleceniobiorców, nawet przy umowie nieformalnej, zawartej ustnie, zapłacimy podatek dochodowy od kwoty uzyskanych ze sprzedanych grzybów itp. surowców.

Dokumenty dla fiskusa

Przychody ze zbioru grzybów czy jagód pozostaną więc nieopodatkowane podatkiem dochodowym. Teoretycznie nie potrzeba zbierać żadnych dokumentów na potwierdzenie wysokości przychodów, jednak w kontaktach z urzędem skarbowym bardzo przydatna może okazać się każda dokumentacja związana z taką formą zarobkowania.

W pełni dokumentuje dochody ze sprzedaży grzybów leśnych:

" poświadczenia jadalności grzybów z sanepidu (dowodzą wielokrotnego zbierania grzybów na sprzedaż) oraz dowody uiszczenia opłaty targowej (sprzedaż dopuszczalna jedynie na targowiskach) - jednak mało kto sprzedając przy drodze ma takie dokumenty (choć jest to niezgodne z prawem), albo

" dowód otrzymania pieniędzy w skupie - w przypadku sprzedaży do skupu grzybów leśnych.

W przypadku pozostałych płodów runa leśnego może nie powstać żadna dokumentacja, jeżeli sprzedaż nie jest dokonywana na targowisku (co najwyżej podatnik będzie posiadać dowody uiszczenia opłaty targowej).

Artur M. Brzeziński

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń