Wyższe zatrudnienie osób w wieku 55+

Piątek, 23 czerwca 2017 (12:14)

Polska znalazła się na 29. miejscu wśród przebadanych 34 krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w rankingu PwC „Golden Age Index”, oceniającym poziom wykorzystania potencjału osób w wieku 55+ na rynku pracy. Oznacza to awans o zaledwie jedną pozycję w stosunku do poprzedniej edycji zestawienia.

Zdjęcie

Stopa zatrudnienia osób 55+ była wyższa /123RF/PICSEL
Stopa zatrudnienia osób 55+ była wyższa
/123RF/PICSEL

Eksperci PwC podkreślają, że gdyby stopa zatrudnienia osób 55+ była wyższa, PKB krajów zrzeszonych w OECD mogłoby wzrosnąć w długiej perspektywie nawet o 2 bln dolarów.    

Zdjęcie

Rynek pracy osób 55+ na poziomie Szwecji /Informacja prasowa
Rynek pracy osób 55+ na poziomie Szwecji
/Informacja prasowa

Dane w najnowszym raporcie PwC "Golden Age Index" obejmują 2015 r. Zgodnie z nimi Polska awansowała o jedną pozycję w porównaniu z poprzednią edycją i znajduje się na 29. miejscu. Jak zwykle czołówka zestawienia należy do Islandii, Nowej Zelandii, Izraela i Szwecji. Z kolei na końcu zestawienia znalazły się Turcja, Luksemburg, Słowenia i Grecja. 

Według szacunków PwC, gdyby stopa zatrudnienia osób 55+ była porównywalna do tej w Szwecji, PKB krajów zrzeszonych w OECD mogłoby wzrosnąć w długiej perspektywie nawet o 2 bln dolarów, a w Polsce o ok. 45 mld dolarów.  

"Wzrost stopy zatrudnienia osób starszych jest wciąż jednym z podstawowych wyzwań społecznych i ekonomicznych stojących przed polską gospodarką. Aby było to możliwe, osoby starsze powinny mieć zapewniony dostęp do narzędzi umożliwiających im stałe doskonalenie swoich kwalifikacji, a także zdobywanie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Konieczne jest także aktywna promocja uczenia się przez całe życie, które w Polsce wciąż jest terminem relatywnie nowym. Trzeba także pamiętać o tym, iż Polscy seniorzy są jednymi z najgorzej oceniających swój stan zdrowia w Europie. Bez poprawy tego czynnika istotny wzrost stopy zatrudnienia w tej grupie także nie będzie możliwy"- mówi Mateusz Walewski, starszy ekonomista w PwC Polska.       

Rynek pracy trudny dla ludzi po 55. roku życia

Polska jest krajem, w którym odnotowuje się najniższy w Unii Europejskiej odsetek osób po 55. roku życia mających pracę. Wskaźnik ten wynosi zaledwie 40 proc. Zważając na kwestię podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat, sytuacja jest dramatyczna. czytaj więcej

 Jak wynika z raportu, stopa zatrudnienia w grupie wiekowej 55-64 lat w Polsce wyniosła w 2015 r. 44,3% (w 2014 r. 42,5%), a w grupie 65-69 lat 9,5% (spadek z 9,7% w 2014 r.). Z kolei średni efektywny wiek wyjścia z rynku pracy w Polsce to 61 lat - oznacza to 29. miejsce wśród krajów OECD. Średnia dla całej grupy to 64 lata.  

Autorzy raportu PwC, na podstawie analizy krajów zajmujących czołowe pozycje w zestawieniu Golden Age Index, wskazali 3 kluczowe kwestie w zakresie wzmocnienia udziału osób w wieku 55+ na rynku pracy: 

  - Finansowe zachęty dla pracodawców zatrudniających osoby powyżej 55 roku życia

-   Poprawa zdolności zatrudnienia osób starszych poprzez organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników, szczególnie w kontekście zachodzącej transformacji cyfrowej

- Wdrożenie regulacji zapobiegających dyskryminacji osób powyżej 55 roku życia  

- Jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Długookresowe prognozy wskazują na utrzymanie się tego trendu, dlatego wsparcie osób powyżej 55 roku życia na rynku pracy powinno przybrać kształt programu, a nie tylko doraźnych działań. Także pracodawcy w swoich strategiach zatrudnienia muszą zadbać o tę grupę pracowników, chociażby poprzez stworzenie dedykowanych dla nich programów rozwojowych - podkreśla Ewa Zmysłowska, dyrektor działu kapitału ludzkiego w PwC Polska.  

Raport "Golden Age Index" obejmuje wszystkie 34 kraje z grupy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), oceniając je na podstawie wybranych kluczowych wskaźników z przypisanymi do nich wagami:  stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata (waga wskaźnika 40%), stopa zatrudnienia osób w wieku 65-69 lata (20%), różnica w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn w wieku 55-64 lata (10%), liczba umów na część etatu (10%), zarobki na umowie na cały etat - porównanie osób w wieku 55-64 do 25-54 (10%), średni wiek wychodzenia osób z rynku pracy (5%) oraz udział osób w wieku 55-64 w szkoleniach (5%).            

Raport PwC  

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń