Wypadek w drodze do pracy

Piątek, 14 września 2007 (08:46)

Czy istnieją przepisy, które mówią o wypadkach w drodze do pracy?

Zdjęcie

/AFP
/AFP
Pojęcie wypadku w drodze do pracy zostało zdefiniowane wyczerpująco w art. 57 b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2004 r. Nr 39 poz. 353). Zgodnie z tym przepisem za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Reklama

Przydatne w tej materii, w szczególności w zakresie przysługujących ubezpieczonemu świadczeń, mogą okazać się również przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Dz.U.2002 r. Nr 199 poz. 1673)

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:wypadek | w drodze
POLECANE zwiń