Wynagrodzenia w nieruchomościach w USA w 2007 roku

Wtorek, 28 października 2008 (14:05)

Branża nieruchomości w Stanach Zjednoczonych jest dziedziną, w której obowiązuje podstawowa zasada: im ciężej pracujesz, więcej pieniędzy zarobisz. W związku z tym wysokość płac jest bardzo zróżnicowana. Najważniejsze zawody w tej branży to: agent sprzedaży nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości oraz rzeczoznawca majątkowy i taksator. Na różnych stanowiskach poziom płac wygląda inaczej. Na przykład wynagrodzenia agentów sprzedaży nieruchomości są znacznie niższe od wynagrodzeń pośredników w obrocie nieruchomościami. Najważniejsze bodźce zachęcające do pracy w tych zawodach to przede wszystkim atrakcyjne zarobki oraz elastyczne godziny pracy.

Zdjęcie

/AFP
/AFP
Zatrudnienie w branży

W 2006 roku w Stanach Zjednoczonych było około 131 000 pośredników w obrocie nieruchomościami oraz około 432 000 agentów sprzedaży nieruchomości. Większość z nich pracowała w niepełnym wymiarze godzin łącząc pracę w nieruchomościach z inną. W Stanach Zjednoczonych ponad 60 proc. pośredników i agentów sprzedaży nieruchomości prowadzi własną działalność gospodarczą. W 2006 roku liczba zarządców nieruchomości wyniosła 329 000, natomiast liczba rzeczoznawców majątkowych i taksatorów - 101 000.

Zatrudnienie w branży nieruchomości silnie uzależnione jest od stanu gospodarki amerykańskiej, w szczególności od zmiany stóp procentowych. Gdy gospodarka zaczyna zwalniać i stopy procentowe rosną, liczba transakcji sprzedaży nieruchomości zmniejsza się. W konsekwencji zapotrzebowanie - przede wszystkim na agentów sprzedaży, pośredników oraz rzeczoznawców - również spada. Agenci sprzedaży i pośrednicy często wtedy rezygnują z zawodu, natomiast rzeczoznawcy zmieniają specjalizację.

Wynagrodzenia

Wykres 1 prezentuje mediany i średnie roczne zarobki w czterech najważniejszych zawodach w branży nieruchomości w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku. Zdecydowanie najwyższe dochody osiągają pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Mediana ich rocznej płacy kształtuje się na poziomie 58 860 USD, natomiast średnia - 79 800 USD. Różnica wynosi 20 940 USD. Oznacza to, że wielu pośredników osiąga bardzo wysokie zarobki zawyżające średnią w tej grupie. W zawodzie agenta sprzedaży nieruchomości można dostrzec podobną sytuację. Średnia wynagrodzeń jest o 14 490 USD wyższa od mediany. Wysokość płacy agenta silnie zależy od otrzymanej prowizji. Im więcej nieruchomości sprzeda, tym większy dochód osiągnie. Znaczna rozpiętość pomiędzy średnią a medianą świadczy o tym, że wielu agentów osiąga bardzo dobre wyniki przekładające się na wysokie zarobki. Najmniejsze dysproporcje pomiędzy medianą a średnią występują w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego i taksatora - 6 160 USD. Z tego wynika, że płace tutaj są stosunkowo wyrównane. W zawodzie zarządcy nieruchomości średnia wynagrodzeń również jest wyższa od mediany (o 9 860 USD).

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia agentów sprzedaży nieruchomości

Mediana rocznych zarobków agentów sprzedaży nieruchomości wynosi 40 600 USD (z uwzględnieniem prowizji). Połowa osób zarabia pomiędzy 27 700 USD a 65 040 USD rocznie. 10 proc. najgorzej zarabiających agentów sprzedaży otrzymuje mniej niż 20 930 USD, zaś 10 proc. najlepiej zarabiających - ponad 106 790 USD. Głównym źródłem ich dochodu jest prowizja pochodząca ze sprzedaży danej nieruchomości. Mediana stawki godzinowej kształtuje się na poziomie 19,52 USD. Co czwarta osoba zarabia ponad 31,27 USD za godzinę, a co dziesiąta ponad 51,34 USD za godzinę.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Na wykresie 2 przedstawiono mediany rocznych wynagrodzeń agentów sprzedaży nieruchomości w 2006 i w 2007 roku. W 2006 roku osiągali oni zarobki w wysokości 39 760 USD, natomiast w 2007 roku płaca wzrosła o 2,11 proc. do poziomu 40 600 USD.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Wysokość dochodów agentów sprzedaży silnie uzależniona jest od miejsca pracy. Wynika to z faktu, iż sytuacja w branży nieruchomości wygląda inaczej w różnych regionach. W związku z tym wynagrodzenia agentów również są powiązane z danym regionem. Tabela 2 zawiera informacje o wynagrodzeniach w stanach, gdzie agenci sprzedaży nieruchomości mogą zarobić najwięcej. Na Hawajach średni dochód roczny jest najwyższy i kształtuje się na poziomie 91 090 USD. Co druga osoba zarabia ponad 66 020 USD, zaś co czwarta - ponad 97 920 USD. Wysokie zarobki mają zatrudnieni w Dystrykcie Kolumbii - średnio 80 930 USD. W tym przypadku średnia płaca jest prawie o 48 proc. wyższa od mediany. Agenci sprzedaży nieruchomości mogą liczyć na wysokie zarobki w takich stanach jak Nowy Jork, Nevada oraz Vermont. Największa koncentracja osób zatrudnionych w omawianym zawodzie występuje w stanie Floryda. Mediana ich zarobków to 36 140 USD, natomiast średnia jest o ponad 33 proc. wyższa i wynosi 48 180 USD.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

W tabeli 3 pokazano aglomeracje miejskie, w których agenci sprzedaży osiągają najatrakcyjniejsze płace. Na zdecydowanie najwyższe zarobki można liczyć na obszarze San Diego-Carlsbad-San Marcos w Kalifornii, gdzie średnia rocznych dochodów agentów sprzedaży wynosi 124 530 USD. W rankingu miast z najwyższymi średnimi płacami rocznymi agentów sprzedaży nieruchomości w pierwszej piątce znajdują się aż trzy aglomeracje miejskie ze stanu Kalifornia.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia pośredników w obrocie nieruchomościami

Stanowisko pośrednika w obrocie nieruchomościami jest zazwyczaj następnym krokiem na ścieżce kariery agentów sprzedaży. Od pośrednika wymaga się większego doświadczenia i szerszej wiedzy. Do jego zadań należy między innymi kierowanie siecią agentów sprzedaży utrzymujących bezpośrednie kontakty z potencjalnymi klientami. Praca pośredników jest o wiele bardziej stresująca niż praca agentów sprzedaży. Dlatego też za większy wkład pracy otrzymują lepsze płace. Pośrednicy zarabiają przeciętnie 58 860 PLN, czyli o 45 proc. więcej od pracujących dla nich agentów sprzedaży. Dochody przekraczające 100 570 USD osiąga 25 proc. najlepiej zarabiających pośredników. W tym zawodzie mediana stawki godzinowej wynosi 28,3 USD. 25 proc. najgorzej zarabiających osób otrzymuje poniżej 18,03 USD za godzinę, natomiast 25 proc. najlepiej zarabiających - ponad 48,38 USD za godzinę.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Jak wynika z wykresu 3, pośrednicy w obrocie nieruchomości w 2007 roku zarobili mniej niż w 2006 roku. Mediana ich wynagrodzenia obniżyła się o 3,17 proc. z poziomu 60 790 USD do poziomu 58 860 USD. Jest to jedyny spośród analizowanych zawodów, w którym wysokość zarobków spadła.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Pośrednicy z obrocie nieruchomościami mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenia w takich stanach jak Kalifornia, Alabama, Connecticut, Minnesota. W tych regionach średnia rocznych zarobków pośredników przekracza 95 000 USD. Co ciekawe, w stanie Minnesota mediana wynagrodzeń jest wyższa od średniej i kształtuje się na poziomie 99 040 USD. W stanie Connecticut występuje znaczna różnica pomiędzy grupami 25 proc. najlepiej i najgorzej zarabiających pośredników - wynosi prawie 100 000 USD. Najwięcej pośredników w obrocie nieruchomościami prowadzi działalność na Florydzie. Mediana ich płacy to 61 730 USD, natomiast średni dochód - 84 680 USD. Generalnie na wschodnim wybrzeżu pośrednicy w obrocie nieruchomościami zarabiają znacznie więcej niż na zachodnim.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Na liście miast, w których średnia rocznych wynagrodzeń pośredników w obrocie nieruchomościami jest najwyższa, pierwszą pozycję zajmuje Boulder w stanie Kolorado. Średnia rocznych zarobków wynosi tutaj 170 560 USD. Jest to prawie trzy razy więcej od mediany rocznych płac pośredników liczonej dla całego kraju.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia zarządców nieruchomości

Do głównych obowiązków zarządcy nieruchomości należy opiekowanie się nieruchomością, zbieranie czynszu, poszukiwanie lokatorów, zawieranie umów o wynajem oraz sprawdzanie, czy rachunki są opłacane. Zarządca może być odpowiedzialny za wiele nieruchomości lub tylko za jedną. Połowa zarządców nieruchomości zarabia w przedziale od 29 700 USD do 65 250 USD. Co dziesiąty zarządca osiąga dochód powyżej 97 890 USD. Natomiast 10 proc. najgorzej zarabiających osób otrzymuje poniżej 20 800 USD. Zatem różnica jest prawie pięciokrotna. Mediana stawki godzinowej to 21 USD. 25 proc. najlepiej zarabiających otrzymuje o ponad 10 USD więcej za godzinę, zaś 10 proc. najlepiej zarabiających - o ponad 26 USD więcej. W zawodzie tym można liczyć na dodatki w postaci darmowego apartamentu w jednym z budynków będących pod opieką zarządcy.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

W 2007 roku roczna płaca zarządców nieruchomości wzrosła jedynie o 600 USD w stosunku do roku 2006. Wzrost zarobków był stosunkowo niski i wyniósł 1,39 proc. (z poziomu 43 070 USD do 43 670 USD).

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Nowy Jork jest stanem, w którym zarządcy nieruchomości mogą zarobić najwięcej. Mediana płac wynosi tutaj 71 840 USD i jest wyższa prawie o 65 proc. od mediany dla całego kraju. 25 proc. najlepiej zarabiających zarządców otrzymuje ponad 103 120 USD. Wysokie płace można osiągnąć w Wirginii, gdzie połowa zarządców zarabia pomiędzy 44 490 USD a 98 630 USD. Karolina Północna, Maryland, Wisconsin to inne stany z wysoką średnią wynagrodzeń dla tego zawodu. Natomiast w Kalifornii, gdzie pracuje najwięcej zarządców, mediana wynagrodzeń rocznych wynosi 35 310 USD.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Zarządcy nieruchomości pracujący w Nassau-Suffolk w stanie Nowy Jork otrzymują najatrakcyjniejsze zarobki - średnia ich rocznych wynagrodzeń to 147 390 USD. Dla porównania w całym stanie Nowy Jork średnia rocznych płac jest mniejsza o ponad 40 proc. (wynosi 88 020 USD). Zarządcy nieruchomości świetnie zarabiają także w Bellingham (średnia roczna to 30 640 USD) oraz Lowell-Billerica-Chelmsford (125 760 USD).

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia rzeczoznawców majątkowych i taksatorów

Najważniejszym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest wycena nieruchomości. Oznacza to, że musi on obejrzeć budynek, wewnątrz i na zewnątrz oraz ocenić jego wartość przez porównanie do budynków o podobnych cechach. Taksator zajmuje się wyceną nieruchomości w celu ustalenia odpowiedniej stawki podatku. Mediana wynagrodzenia w tym zawodzie wynosi 46 130 USD. 25 proc. najlepiej zarabiających osób otrzymuje ponad 66 380 USD, natomiast 10 proc. najlepiej zarabiających - ponad 87 910 USD. Mediana stawki godzinowej rzeczoznawców majątkowych i taksatorów to 22,18 USD.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

O 3,75 proc. wzrosły zarobki rzeczoznawców majątkowych i taksatorów w roku 2007 w stosunku do roku 2006. Jak pokazuje wykres 5 w 2006 roku otrzymywali oni 44 460 USD, natomiast w 2007 roku o 1 670 USD więcej (46 130 USD). Jest to najwyższy wzrost dochodów wśród analizowanych zawodów.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Tabela 8 prezentuje stany, w których rzeczoznawcy majątkowi i taksatorzy mogą liczyć na najlepsze zarobki. Najwyższa średnia płaca notowana jest w Kalifornii - prawie 69 980 USD, natomiast najwyższa mediana w Nevadzie - 70 540 USD (jest ona o prawie 53 proc. wyższa od mediany dla całego kraju). W New Hampshire co czwarta osoba otrzymuje ponad 100 820 USD. Pracując w tych zawodach wysokie wynagrodzenia można osiągnąć także w Massachusetts oraz New Jersey.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Rzeczoznawcy majątkowi i taksatorzy zarabiają najwięcej w aglomeracji San Francisco-San Mateo-Redwood City w Kalifornii. Średnia rocznych płac wynosi tutaj 94 450 USD, czyli jest o 35 proc. wyższa od średniej dla całego stanu Kalifornia. Inne aglomeracje miejskie, w których można liczyć na najatrakcyjniejsze zarobki to kolejno: Boston-Cambridge-Quincy, New Haven, Los Angeles-Long Beach-Glendale oraz College Station-Bryan.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Podsumowanie

Wynagrodzenia w branży nieruchomości w Stanach Zjednoczonych zależą od rodzaju wykonywanego zawodu. Agent sprzedaży nieruchomości zarabia 40 600 USD (mediana), natomiast pośrednik w obrocie nieruchomościami o 45 proc. więcej - 58 860 USD. Zarządcy nieruchomości zarabiają 43 670 USD, natomiast rzeczoznawcy i taksatorzy - 46 130 USD. Wysokość płac zależy silnie od regionu. Na przykład agenci sprzedaży nieruchomości mogą osiągnąć najwyższy dochód na Hawajach, gdzie średnia ich wynagrodzeń wynosi 91 090 USD. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi i taksatorzy zarabiają najlepiej w Kalifornii, natomiast zarządcy nieruchomości - w Nowym Jorku.

Iwona Strzępek

Artykuł pochodzi z portalu wynagrodzenia.pl

Przypominamy, że zgodnie z pkt. 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów portalu wynagrodzenia.pl w innych celach niż użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń