Wymiar czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2012 r.

Czwartek, 29 grudnia 2011 (07:00)

Wymiar czasu pracy jest to liczba dni i godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Zasady jego ustalania wskazują przepisy Kodeksu pracy (K.p.) dotyczące czasu pracy.

Zdjęcie

W przyszłym roku kalendarz korzystny dla pracownika! /© Panthermedia
W przyszłym roku kalendarz korzystny dla pracownika!
/© Panthermedia

W myśl art. 130 § 1 K.p., obliczenia wymiaru czasu pracy w przyjętym w danym zakładzie okresie rozliczeniowym dokonuje się poprzez:

 • pomnożenie 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

 • dodanie do otrzymanej liczby godzin iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających).

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jednak, jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy.

Ponadto wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Wskazana metodyka obliczania wymiaru czasu pracy znajduje zastosowanie do wszystkich systemów czasu pracy, z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym. Dla takiej organizacji czasu pracy obowiązują oddzielne zasady ustalania wymiaru czasu pracy, określone w art. 138 § 3 i 4 K.p.

Reklama

Wymiar czasu pracy, gdy dniami wolnymi z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty

Realizując wymóg zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawcy są obowiązani do wyznaczenia w tygodniu, poza niedzielą, dodatkowego jednego dnia wolnego od pracy. Może on przypadać zawsze w tym samym dniu lub może to być inny dzień w każdym tygodniu. Najczęściej spotykanym dniem wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy jest sobota. Natomiast dniami ustawowo wolnymi od pracy są niedziele i święta, które zostały wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. nr 4, poz. 28 ze zm.). Są to:

 • 1 stycznia - Nowy Rok,

 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

 • drugi dzień Wielkiej Nocy,

 • 1 maja - Święto Państwowe,

 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,

 • dzień Bożego Ciała,

 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,

 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Święta wskazane w przytoczonej ustawie, które w przyszłym roku przypadną w niedziele i w dniach wyznaczonych w zakładach jako dzień dodatkowo wolny od pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, nie wpłyną na obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Natomiast święta przypadające w innych dniach niż wymienione obniżą wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W tabelach przedstawiamy wymiar czasu pracy w najczęściej stosowanych okresach rozliczeniowych w 2012 r., przy wyznaczeniu soboty jako dodatkowego dnia wolnego w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.


Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe w 2012 r.
Miesiąc
Obliczenie wymiaru czasu pracy
Liczba
godzin
Liczba
dni
I
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 dzień)
168
21
II
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień)
168
21
III
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)
176
22
IV
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 dzień)
160
20
V
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 dni)
168
21
VI
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 dzień)
160
20
VII
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)
176
22
VIII
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 dzień)
176
22
IX
(40 godz. × 4 tyg.)
160
20
X
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)
184
23
XI
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 dzień)
168
21
XII
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 dni)
152
19
Łącznie
2.016
252

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe w 2012 r.
Miesiąc
Obliczenie wymiaru czasu pracy
Liczba
godzin
Liczba
dni
I-III
(40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. × 1 dzień)
512
64
IV-VI
(40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. × 4 dni)
488
61
VII-IX
(40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. × 1 dzień)
512
64
X-XII
(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. × 3 dni)
504
63
Łącznie
2.016
252

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe w 2012 r.
Miesiąc
Obliczenie wymiaru czasu pracy
Liczba
godzin
Liczba
dni
I-IV
(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. x 2 dni)
672
84
V-VIII
(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) - (8 godz. × 4 dni)
680
85
IX-XII
(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 3 dni)
664
83
Łącznie
2.016
252

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy w 2012 r.
Miesiąc
Obliczenie wymiaru czasu pracy
Liczba
godzin
Liczba
dni
I-XII
(40 godz. × 52 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. × 9 dni)
2.016
252


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 35 z dnia 2011-12-10

GOFIN podpowiada

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:czas pracy | okres | Gofin.pl | kodeks pracy
POLECANE zwiń