Wszystkie staże dla absolwentów będą płatne

Środa, 12 sierpnia 2015 (09:29)

20 proc. najniższej pensji będzie wynosić minimalne wynagrodzenie dla praktykanta. Będzie on też miał opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne. Takie zmiany przewiduje złożony przez posłów PO projekt nowelizacji ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. nr 127, poz. 1052).

Zdjęcie

Wszystkie staże dla absolwentów będą płatne /123RF/PICSEL
Wszystkie staże dla absolwentów będą płatne
/123RF/PICSEL

Jego celem jest wdrożenie do krajowych przepisów zaleceń Rady w sprawie ram jakości dla staży, przyjętych przez Komisję Europejską jeszcze pod koniec 2013 r. Mają one służyć poprawie sytuacji młodych osób, które po zakończeniu nauki nie mogą znaleźć pracy i korzystają z różnego rodzaju praktyk.

Oferty pracy dla Ciebie

Nowelizacja zakłada, że praktyka absolwencka nie będzie już mogła się odbywać bezpłatnie, i wprowadza minimalną wysokość wynagrodzenia, które powinien otrzymać stażysta. Ma ono wynosić 20 proc. najniższej pensji, która obecnie wynosi 1750 zł. Natomiast tak jak do tej pory maksymalna wysokość świadczenia pieniężnego dla praktykanta nie może przekroczyć dwukrotności minimalnej płacy.

Reklama

- Kwota wynagrodzenia została określona na takim poziomie, aby nie zniechęcać pracodawców do przyjmowania młodych osób na staż - przekonuje Izabela Katarzyna Mrzygłocka, poseł PO reprezentująca wnioskodawców.

Jednak zdaniem Piotra Palikowskiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, jest ona zbyt niska, bo absolwent dostanie do ręki zaledwie 250 zł. - Nie wpłynie to na polepszenie sytuacji młodych osób na rynku pracy. Co więcej, dalej bardziej opłacalne będzie zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna, aby potem można było uzyskać skierowanie na staż z urzędu pracy, za który przysługuje wyższe świadczenie - dodaje.

Praktykant zostanie też objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Składki będą odprowadzane przez podmiot przyjmujący na staż, a podstawę ich wymiaru będzie stanowić kwota wypłacanego wynagrodzenia. Praktykant będzie też miał prawo do trzech wolnych dni, za które nie będzie tracił świadczenia pieniężnego (przy dłuższej nieobecności już tak). Nowelizacja doprecyzowuje również, jakie elementy powinna zawierać umowa o staż absolwencki, oraz zobowiązuje pracodawcę do wyznaczenia osoby, która będzie pełniła funkcję opiekuna praktykanta. Dodatkowo nakłada obowiązek wystawienia zaświadczenia o odbyciu praktyki.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu

Michalina Topolewska
12 sierpnia 2015

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Dziennik Gazeta Prawna
POLECANE zwiń