Wakacyjny pracownik

Sobota, 28 lipca 2007 (11:13)

Jeśli jesteśmy pracownikiem, hasła: wakacje, urlop, wypoczynek wywołują skojarzenia jak najbardziej pozytywne: słońce, plaża, góry, egzotyczne kraje... Gdy jednak przypadła nam w udziale rola pracodawcy - urlop pracownika oznacza raczej utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu.

Zdjęcie

/AFP
/AFP
Jakie jest wyjście z impasu? Rozwiązaniem może być zatrudnienie "na trochę" kogoś spoza firmy. Skutki takiego zatrudnienia dla kosztów podatkowych będą uzależnione od formy jaką ono przyjmie. Znając je przedsiębiorca może wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant.

Pracownik - zastępca

Reklama

Jedną z możliwości "załatania" urlopowej "dziury" jest zatrudnienie pracownika na zastępstwo - możliwość taką przewidują przepisy Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Wynika z nich, że umowę na zastępstwo zawiera się w przypadku, gdy zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Wówczas pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Powodem zastąpienia danej osoby inną osobą i zawarcia z nią umowy na zastępstwo może być nieobecność pracownika spowodowana np. dłuższym urlopem wypoczynkowym.

Jak już zaznaczyliśmy, umowa na zastępstwo jest umową o pracę. Tym samym osoba zatrudniona na podstawie takiej umowy podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a uzyskane w ramach tej umowy przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca jako płatnik od wypłaconego wynagrodzenia zobowiązany jest obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek. Powinien też naliczyć i odprowadzić do ZUS składki ubezpieczeniowe. Wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracownika zatrudnionego na zastępstwo będą dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu z działalności gospodarczej.

Przykład

Tadeusz P. prowadzi zakład fryzjerski, w którym zatrudnia trzy pracownice. Na okres 4-tygodniowego urlopu jednej z nich podpisał umowę na zastępstwo w okresie od 2.07.2007 r. do 31.07.2007 r. z innym fryzjerem. Wynagrodzenie brutto tego pracownika za czas objęty umową wyniesie 1.500 zł.

Ustalając zaliczkę na podatek dochodowy pracodawca dokona następujących wyliczeń:
- podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe: 1.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe (15,71%): 235,65 zł,
- podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: (1.500 zl - 235,65 zł) 1.264,35 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75% 97,99 zł, 9,0% 113,79 zł,
- podstawa opodatkowania: 1.500 zł - (108,50 zł + 235,65 zł) 1.156,00 zł,
- zaliczka na podatek dochodowy do US: (1.156 zł x 19%) - (47,71 zł + 97,99 zł) 74,00 zł,
- do wypłaty dla pracownika: 1.500 zł - (235,65 zł + 74,00 zł + 113,79 zł). 1.076,56 zł,

Pracodawca dodatkowo z własnych środków pokrywa część składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości: 9,76% - ubezpieczenie emerytalne i 6,5% ubezpieczenie rentowe, co łącznie daje kwotę 243,90 zł oraz składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń