W.Brytania ma najwięcej bezrobotnych od 16 lat

Środa, 15 lutego 2012 (11:54)

- Liczba bezrobotnych w Wielkiej Brytanii w IV kwartale ub.r. wzrosła o 48 tys. osób kwartał do kwartału i na koniec grudnia wyniosła 2,67 mln osób. Jest to najwyższy poziom od 16 lat - ogłosił urząd statystyczny ONS. Stopa bezrobocia wyniosła 8,4 proc.

Liczba osób pobierających zapomogę dla bezrobotnych w ostatnim kwartale wzrosła o 6,9 tys. do 1,6 mln. Stopa bezrobocia wyniosła 8,4 proc. ogółu zatrudnionych i w grudniu była na tym samym poziomie, co w poprzednim miesiącu. Liczba bezrobotnych w wieku 16-24 lat wzrosła w IV kwartale o 24 tys. do 1,038 mln. Stopa bezrobocia w tej kategorii bezrobotnych wyniosła 22,2 proc. Liczba wolnych miejsc pracy była na poziomie 476 tys. Średnia wzrostu płac w grudniu 2011 r. w porównaniu z grudniem 2010 r. wyniosła 2,0 proc. i była poniżej stopy inflacji (3,6 proc. rok do roku w styczniu br., 4,2 proc. rok do roku w grudniu ub.r.). Dowodzi to spadku siły nabywczej ludności. Odpowiedzialny w rządzie za system świadczeń socjalnych minister Lord Freud powiedział BBC, że dane wskazują na "oznaki stabilizowania się bezrobocia". Freud wskazał na przyrost wolnych miejsc pracy i zatrudnienia. Przyznał jednak, że "gospodarka wciąż nie stanęła na nogi". BBC ze swej strony zauważa, że liczba Brytyjczyków pracujących w niepełnym wymiarze godzin nigdy nie była tak wysoka.

Trend ten zaznaczył się wyraźniej po recesji z lat 2008-09. Ekonomistka Capital Economics Vicky Redwood powiedziała BBC, że oczekuje dalszego wzrostu bezrobocia, ponieważ gospodarka jest ogólnie słaba.

Reklama

"Dzięki obniżce stopy inflacji dynamika płac realnych spada wolniej, ale w najbliższych miesiącach płace nie będą rosły" - przewiduje. W ocenie ekonomistów budżet na najbliższy rok obrachunkowy 2012-13, który minister finansów George Osborne przedstawi na początku kwietnia, będzie zawierał inicjatywy mające na celu pobudzenie gospodarki, w tym łatwiejszy dostęp do kredytów dla małych firm. N

iektórzy nie wykluczają, że Bank Anglii może zdecydować się na ponowne rozszerzenie zakresu tzw. QE (ilościowej podaży pieniądza) dla zwiększenia płynności sektora bankowego i zwiększenie akcji kredytowej dla firm. W lutym BoE zwiększył QE o dalsze 50 mld funtów, do łącznej sumy 325 mld funtów od 2009 r.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń