UE w poszukiwaniu specjalistów

Wtorek, 17 lutego 2009 (10:19)

Szybkie starzenie się europejskiego społeczeństwa spowoduje, że w ciągu najbliższych 20 lat Wspólnota będzie potrzebować 20 milionów wykształconych pracowników, zwłaszcza w dziedzinie inżynierii i technologii komputerowych.

Zdjęcie

/AFP
/AFP
Unia Europejska, chcąc przyciągnąć specjalistów spoza krajów członkowskich, przygotowała projekt dokumentu zwanego Niebieską Kartą.

Niebieska Karta to projekt dokumentu, którego głównym celem jest "przyciągnięcie" do Unii Europejskiej wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza krajów Wspólnoty. Obecnie specjaliści z Azji, Afryki czy Europy Wschodniej niechętnie wybierają kraje unijne jako cel migracji. Jedną z przyczyn jest istnienie 27 różnych systemów przyjmowania imigrantów zarobkowych, co znacznie utrudnia przemieszczanie się i podejmowanie pracy na obszarze Wspólnoty.

Reklama

Niebieska Karta jest systemem pozwoleń na pracę wzorowanym na Zielonej Karcie Stanów Zjednoczonych. Dokument UE, w przeciwieństwie do amerykańskiego odpowiednika, pozwalałby na pobyt o charakterze czasowym. Zgodnie z projektem ma być przyznawany na okres dwóch lat z prawem do przedłużenia na co najmniej dwa kolejne. Specjaliści posiadający Niebieską Kartę przyznaną przez jedno z państw, będą mogli podjąć zatrudnienie także w innym kraju należącym do Wspólnoty. Po pięciu latach ciągłej pracy na obszarze UE, imigranci mogliby ubiegać się o uzyskanie prawa do stałego pobytu.

Projekt Niebieskiej Karty od początku wzbudzał kontrowersje. Dyskusję prowokują przede wszystkim obawy o możliwość nadmiernej centralizacji oraz "sterowania" rynkiem pracy z Brukseli. Problemem jest także kwestia ograniczeń w dostępie do części unijnych rynków pracy dla obywateli nowych państw członkowskich. Jeżeli dyrektywa wejdzie w życie przed datą otwarcia rynków pracy UE dla obywateli Rumunii i Bułgarii, to specjaliści pochodzący z krajów trzecich będą w korzystniejszej sytuacji od wysoko wykwalifikowanych obywateli państw członkowskich. Istnieje również obawa, że wprowadzenie Niebieskiej Karty wywoła zjawisko określane jako "drenaż mózgów". Łatwiejszy dostęp do rynku pracy UE może bowiem spowodować masową emigrację specjalistów z biedniejszych krajów świata. W państwach afrykańskich pojawiają się nawet głosy, że Niebieska Karta będzie nową formą kolonizacji i dyskryminacji.

Jak wygląda obecna struktura migracji w krajach Unii Europejskiej? Jakie korzyści wynikną z wprowadzenia Niebieskiej Karty? Jakie kontrowersje budzi dokument? Jakie będą dalsze losy Niebieskiej Karty? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule "Niebieska Karta, czyli jak przyciągnąć wykwalifikowanych imigrantów do krajów UE" w portalu rynekpracy.pl.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:specjaliści | karty | karta
POLECANE zwiń