Szturm do służb mundurowych trwa

Czwartek, 25 czerwca 2015 (11:06)

Nie maleje zainteresowanie pracą w Policji, Straży Granicznej, PSP oraz w BOR. Średnio 10 kandydatów na jedno miejsce ubiegało się o przyjęcie do służb mundurowych nadzorowanych przez MSW.

Zdjęcie

Mundurówka bije rekordy popularności /123RF/PICSEL
Mundurówka bije rekordy popularności
/123RF/PICSEL

Być policjantem to marzenie wielu

W 2014 r. na jedno miejsce ubiegało się ok. 8 kandydatów. Ostatecznie do pracy w Policji przyjęto w ubiegłym roku w sumie nieco ponad 4 tys. osób, w tym około 700 kobiet. Tylko do 1 kwietnia tego roku na ok. 8 tys. złożonych podań w ramach prowadzonego naboru, przyjęto do Policji 400 osób, w tym 61 kobiet - co oznacza, że na ten moment na jedno miejsce ubiega się ponad 19 kandydatów!   

Oferty pracy dla Ciebie

Policja planuje przeprowadzić jeszcze w tym roku cztery nabory. Zakłada się, że odbędą się one w terminach: 1 lipca, 5 października, 2 grudnia i 30 grudnia. W tym roku Policja planuje przyjąć do służby w sumie 3 tys. nowych osób. 

Reklama

Na straży granicy  

Nie maleje również liczba osób zainteresowanych służbą w Straży Granicznej. Tylko podczas tegorocznych naborów wpłynęło ponad 7 tys. podań. Na jedno miejsce przypada od 12 do 15 kandydatów. Najwięcej osób złożyło podania do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (ok. 3 tys.), Bieszczadzkiego Oddziału SG (ok. 2 tys.) i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG (ponad 1 tys.). 

Przyjęcia do Straży Granicznej odbywają się zwykle trzy razy w ciągu roku (w styczniu, lipcu i październiku). W tym momencie limit przyjęć do Straży Granicznej na 2015 r. wynosi 464.  

Strażak - spełnić marzenia z dzieciństwa 

Ponad 1,5 tys. osób (w tym 61 kobiet) złożyło podanie w ramach tegorocznego, prowadzonego w miesiącach styczeń-czerwiec, naboru na 140 wolnych stanowisk. O przyjęcie do Straży Pożarnej w 2015 r. podczas ostatnich naborów, rywalizowało dotąd 11 kandydatów na jedno miejsce. 

PSP planuje przyjąć w swoje szeregi w następnych miesiącach kolejnych 130 osób.   W ochronie najważniejszych osób w państwie   W 2014 r. do Biura Ochrony Rządu wpłynęło łącznie ponad 1 tys. podań o przyjęcie do służby. Wśród wszystkich ofert, 115 zostało złożonych przez kobiety.   

Marzenia o BOR

Nabory do służby w BOR w 2014 r. zostały przeprowadzone dwukrotnie - w czerwcu i listopadzie. Po zakończonej rekrutacji i przeszkoleniu, służbę w BOR rozpoczęło w sumie ponad 100 funkcjonariuszy, w tym kilka kobiet. Tylko w 2014 r. o przyjęcie do BOR ubiegało się ok. 10 kandydatów na jedno miejsce.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:mundurówka | wojsko | policja | straż poża | BOR
POLECANE zwiń