​Śląskie: Co drugi bezrobotny jest długotrwale bez pracy

Środa, 2 kwietnia 2014 (14:18)

Długotrwale bezrobotni stanowią połowę wszystkich zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy woj. śląskiego - poinformował Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Na koniec lutego było ich blisko 110 tys., najwięcej - w Częstochowie i Bytomiu.

Zdjęcie

Co drugi bezrobotny jest długotrwale bez pracy /© Panthermedia
Co drugi bezrobotny jest długotrwale bez pracy
/© Panthermedia

Długotrwałe bezrobocie najczęściej zagraża osobom o niskich kwalifikacjach niedopasowanych do rynku pracy. - Problem ten dotyczy często osób powyżej 50. roku życia - im najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie po stracie pracy - powiedziała rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Paulina Cius.

Najwięcej długotrwale bezrobotnych, jak podaje WUP, odnotowano w Częstochowie (ok. 8,9 tys.), Bytomiu (ok. 7,4 tys.), Katowicach (ok. 6,1 tys.), Sosnowcu (ok. 5,7 tys.) i powiecie częstochowskim (ok. 5,5 tys.).

Osoby długotrwale bezrobotne - to takie, które w ostatnich dwóch latach były zarejestrowane w urzędzie pracy przez co najmniej 12 miesięcy.

W Częstochowie wśród bezrobotnych trwale pozostających bez pracy najwięcej jest kobiet i mężczyzn z wykształceniem gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym - łącznie ponad 56 proc. - Długotrwale bezrobotnych jest coraz więcej. Dominują osoby z niskim stażem pracy - do roku, ale jest też coraz więcej bezrobotnych w sile wieku - 25-34 lata i 45-55 lat - powiedziała Barbara Biernacka z PUP w Częstochowie. Zdarza się, że niektórzy pozostają bez pracy nawet 3 lata.

Wiele z tych osób nie przyjmuje propozycji pracy. - W ubiegłym roku aż 228 osób długotrwale bezrobotnych odmówiło przyjęcia ofert pracy wyjaśniając między innymi, że taka propozycja im nie odpowiada, inni tłumaczyli odmowę względami zdrowotnymi - powiedziała Biernacka. Dodała, że zaktywizować udało się 1850 osób - tj. 40 proc. wszystkich zaktywizowanych w 2013 roku przez urząd. Zostały zatrudnione m.in. do prac interwencyjnych i robót publicznych, na refundowanych stanowiskach pracy, wzięły udział w szkoleniach. - Ponad 210 zdecydowało się na podjęcie własnej działalności gospodarczej - zaznaczyła Biernacka.

W tym roku na aktywizację bezrobotnych częstochowski urząd przeznaczy prawie 23 mln zł. Projekt "Bądź aktywny zawodowo" przewiduje m.in. refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dotację na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe. Jest skierowany w szczególności do osób niepełnosprawnych, byłych pracowników oświaty, osób powyżej 50. roku życia, ludzi młodych (poniżej 25. roku życia), którzy nie pracują, nie uczą się i nie szkolą się. Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na koniec lutego, według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, w województwie śląskim było 109,4 tys. osób długotrwale bezrobotnych, co stanowiło połowę wszystkich zarejestrowanych (50,1 proc.). Stopa bezrobocia w województwie na koniec lutego wyniosła 11,7 proc. (ponad 218 tys. bezrobotnych) wobec 13,9 proc. w kraju. W Częstochowie i powiecie częstochowskim bez pracy jest ok. 26 tys. osób.

Reklama

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń