Raport wskaźnikiHR 2017

Poniedziałek, 13 listopada 2017 (12:39)

Charakterystyka próby

W badaniu wzięło udział 176 przedsiębiorstw z całej Polski zatrudniających w sumie ponad 160 000 pracowników.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Pozycja pracownika na rynku pracy

Pomimo, że wysokość wskaźnika rotacji w 2016 i 2015 r. była niemal taka sama, to w ubiegłym roku częściej pracownicy podejmowali decyzję o rozwiązaniu umowy. Trend ten szczególnie był widoczny w średnich przedsiębiorstwach.

Zdjęcie

Rezygnacje i zwolnienia w średnich przedsiębiorstawach /wynagrodzenia.pl
Rezygnacje i zwolnienia w średnich przedsiębiorstawach
/wynagrodzenia.pl

Pozyskanie pracownika jest coraz bardziej czasochłonne, zwłaszcza niewykwalifikowanego i specjalisty. Z problemem tym zmagały się w szczególności przedsiębiorstwa produkcyjne i zatrudniające ponad 500 pracowników.

Zdjęcie

Czas rekrutacji (w dniach) /wynagrodzenia.pl
Czas rekrutacji (w dniach)
/wynagrodzenia.pl

Pozycja pracownika na rynku pracy

W porównaniu do poprzedniej edycji badania liczba awansów wzrosła, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach. Wyjątek od tej reguły stanowiły firmy handlowe.

Zdjęcie

Wskaźnik awansów w dużych przedsiębiorstwach /wynagrodzenia.pl
Wskaźnik awansów w dużych przedsiębiorstwach
/wynagrodzenia.pl

Za awansem szedł również wzrost płac. W badanych przedsiębiorstwach średnie wynagrodzenie wzrosło o ponad 900 PLN. Na najwyższe podwyżki mogli liczyć pracownicy usług i dużych przedsiębiorstw.

Pracownicy mogą liczyć na benefity o coraz wyższej wartości. W porównaniu do poprzedniej edycji badania nakłady na świadczenia pozapłacowe wzrosły blisko o 38 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Problem absencji chorobowej własnej jest coraz bardziej dotkliwy dla pracodawców. Pracownicy coraz dłużej przebywają na zwolnieniach lekarskich, co potwierdzają zarówno kolejne edycje naszego badania, jak i statystyki ZUS. Problem absencji chorobowej jest dostrzegany zwłaszcza w przypadku pracowników produkcyjnych, którzy na zwolnieniu lekarskim przebywali średnio około 4 dni dłużej niż pracownicy handlu czy usług.

Szkolenia są coraz ważniejsze

Firmy chętniej inwestują w rozwój pracowników. Nakłady na szkolenia stanowią coraz większą część kosztów operacyjnych przedsiębiorstw. Trend ten potwierdza również wskaźnik wykorzystania budżetu szkoleń na pracownika.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Statystyczny pracownik również poświęca więcej czasu na uczestnictwo w szkoleniach: w porównaniu do poprzedniej edycji badania spędził na szkoleniach rocznie blisko 3 godziny więcej.

Branża IT

Głównym problemem HR-owców w tej branży jest zatrzymanie pracowników. Zarówno wskaźnik rotacji, jak i rezygnacji, był wyższy niż średni w Polsce.

Zdjęcie

Wskaźnik rezygnacji pracowników /wynagrodzenia.pl
Wskaźnik rezygnacji pracowników
/wynagrodzenia.pl

Przedsiębiorstwa z branży IT mocno inwestują w rozwój pracowników. Nakłady na szkolenia były niemal trzykrotnie wyższe niż średnia w Polsce. Wynika to głównie z wysokich kosztów szkoleń dla IT, a nie z ilości godzin szkoleniowych.

Zdjęcie

Udział budżetu szkoleń w kosztach operacyjnych /wynagrodzenia.pl
Udział budżetu szkoleń w kosztach operacyjnych
/wynagrodzenia.pl

Branża automotive

Dynamiczny rozwój branży automotive w Polsce przekłada się na wzrost zapotrzebowania na pracowników. Świadczy o tym wysoki wskaźnik przyjęć oraz długi czas rekrutacji. Im wyższe kompetencje były wymagane, tym rekrutacja trwała dłużej.

Zdjęcie

Czas rektutacji (w dniach) /wynagrodzenia.pl
Czas rektutacji (w dniach)
/wynagrodzenia.pl

Bardzo dobrą kondycję branży automotive potwierdzają też wskaźniki efektywności pracy. Zysk netto przypadający na jednego pracownika był wyższy zarówno w odniesieniu do wyników ogólnopolskich, jak i sektora produkcyjnego. Pracownicy częściej pracowali w godzinach nadliczbowych.

Zdjęcie

Liczba godzin nadliczbowych /wynagrodzenia.pl
Liczba godzin nadliczbowych
/wynagrodzenia.pl

Dowiedz się więcej

Artykuł pochodzi z kategorii: Wynagrodzenia

Sedlak & Sedlak
POLECANE zwiń