Rafalska: W 2017 r. więcej środków na aktywizację bezrobotnych

Wtorek, 10 stycznia 2017 (15:17)

​6 mld 641,5 mln zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, m.in. staże, ma być przeznaczone w 2017 r. z Funduszu Pracy. - Nie ograniczamy tych środków pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy - zaznaczyła szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Zdjęcie

Elżbieta Rafalska /fot. Jacek Domiński /Reporter
Elżbieta Rafalska /fot. Jacek Domiński
/Reporter

W 2016 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydano niewiele ponad 6 mld 240 mln złotych.

- Te środki są naprawdę spore. My ich nie ograniczamy, pomimo że na rynku pracy jest dobra sytuacja - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej, odnosząc się do kwoty przeznaczonej na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Reklama

Jak wyjaśniała, część z tych środków zostanie przeznaczona na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych, dla których przygotowano programy specjalne.

- Chcielibyśmy część tych osób przywrócić na rynek pracy. To jest ważne z punktu widzenia pracodawców, ale także z punktu widzenia tych osób, które może już nie wierzą, że mogą być atrakcyjni dla pracodawcy - powiedziała szefowa resortu pracy.

Rafalska zauważyła, że aktywizacja długotrwale bezrobotnych ważna jest także ze względu na ich przyszłe emerytury. - Dla wielu osób może być konieczność dopracowania paru lat, które są potrzebne do wymaganego stażu, do nabycia uprawnień do świadczeń - podkreśliła.

Według szacunków resortu pracy, ok. 56 proc. wśród bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne.

Rafalska zwróciła uwagę, że więcej środków w 2017 r. trafi do programu "Praca dla młodych" (w 2016 było to 700 milionów; w br. zaplanowano na ten cen nieco ponad  1 mld zł). Przypomniała, że w ubiegłym roku z programu skorzystało 31 tys. pracodawców. - W ramach tych umów 56,4 tys. osób wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych z powodu pracy refundowanej. Między innymi dzięki temu poziom bezrobocia spada szybciej niż w innych grupach - podkreśliła.

Program "Praca dla młodych" zakłada, że pracodawca lub przedsiębiorca, który podpisze umowę z powiatowym urzędem pracy, otrzyma przez 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego w pełnym wymiarze bezrobotnego do 30. roku życia.

W planie finansowym Funduszu Pracy w 2017 r. na refundację doposażenia stanowisk pracy przeznaczono ponad 1,3 mld zł. Na zasiłki dla bezrobotnych 2,4 mld. Taka sam kwota ma zostać przekazana na zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Ze funduszu mają także być finansowane staże dla lekarzy i pielęgniarek (ponad 1,032 mld) oraz ustawa "Za życiem" (70 mln).

W grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,3 proc. To wzrost o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z listopadem. Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 1 mln 333,7 tys. osób; w porównaniu z listopadem 2016 r. wzrosła o 20 tys. osób (o 1,5  proc.). Dla porównania: w grudniu 2015 r. w stosunku do listopada tegoż roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 32,7 tys. osób (o 2,1 proc.).

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń