Projekt nowej ustawy o rynku pracy prawdopodobnie po wakacjach - Szwed

Wtorek, 28 lutego 2017 (16:44)

- Przygotowywany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowej ustawy o rynku pracy będzie gotowy najwcześniej po tegorocznych wakacjach - ocenił we wtorek wiceminister w tym resorcie Stanisław Szwed. Zmiany mają poprawić działanie urzędów pracy.

Zdjęcie

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny /Newseria Biznes
Stanisław Szwed, wiceminister rodziny
/Newseria Biznes

Nowa ustawa, formalnie będąca nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ma w założeniu usprawnić działanie urzędów pracy i poprawić skuteczność aktywizacji osób bezrobotnych. Jednym z proponowanych działań ma być np. zniesienie obowiązku profilowania bezrobotnych w urzędach pracy. Resort zaproponuje też przekazanie urzędów pracy z samorządów w gestię administracji rządowej.

Gotowy po wakacjach projekt ma być przedmiotem uzgodnień międzyresortowych, a następnie - jako projekt rządowy - powinien trafić do parlamentu. Pytany, czy jest szansa na wprowadzenie nowych rozwiązań z początkiem przyszłego roku, wiceminister ocenił, że ważniejsze od terminów jest dobre przygotowanie ustawy oraz przygotowanie wszystkich instytucji do jej wdrożenia.

Zmiany w prawie pracy dotyczą także zwalniania pracowników /MarketNews24

- Nie zakładamy sobie, że to musi być ten (termin 1 stycznia 2018 r. - PAP); to musi być po prostu dobrze przygotowane, żebyśmy utrzymali dobrą sytuację na rynku pracy i nie zachwiali tego systemu, który jest w tej chwili, jeśli chodzi o wsparcie - powiedział Szwed.

- Projekt jest w tej chwili w fazie prac w ministerstwie - i jeszcze dość długo będzie. Będzie to projekt rządowy - zapowiedział wiceminister, wskazując, że w resorcie rodziny i pracy powstała grupa zajmująca się przygotowaniem projektu, z uwzględnieniem zarówno wniosków z przeglądu działania obecnej ustawy z 2014 r., jak i wniosków z odbywających się w całej Polsce spotkań z samorządowcami i przedstawicielami urzędów pracy.

Szwed poinformował, że takie spotkania, podczas których służby zatrudnienia oraz samorządowcy zgłaszają swoje uwagi i postulaty, odbywają się we wszystkich regionach - to również element przygotowań do stworzenia projektu nowej ustawy.

MRPiPS: Od 2018 roku zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2018 r. zaświadczenie lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy będzie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego - zapowiada resort pracy. czytaj więcej

- Mam jeszcze kilka województw do odwiedzenia; w najbliższym czasie będę w woj. zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim - tam gdzie jest najtrudniejsza sytuacja jeśli chodzi o rynek pracy, bo jest najwyższe, dwucyfrowe bezrobocie - zapowiedział wiceminister, według którego po zakończeniu serii spotkań prace nad projektem powinny nabrać tempa.

- To jest kwestia dobrego przygotowania, tym bardziej, że jedna z naszych propozycji jest taka, aby urzędy pracy podporządkować pod administrację rządową - do tego też trzeba się dobrze przygotować. Druga rzecz jest związana ze środkami europejskimi, które są w tej chwili realizowane poprzez wojewódzkie urzędy pracy - wyjaśnił Szwed, tłumacząc rozciągnięcie przygotowania projektu ustawy w czasie.

Według wiceministra, choć projekt będzie nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w istocie ma to być nowa ustawa poświęcona rynkowi pracy oraz zwalczaniu bezrobocia.

- Będzie to nowa ustawa, oparta na starej, bo pewne rzeczy oczywiście będą przeniesione ze starej ustawy. Ale chcemy tę ustawę uprościć, uelastycznić i też dać większą swobodę działania dyrektorom powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy - zapowiedział.

W jego ocenie obecna ustawa jest "dosyć sztywna" i krępująca działanie dyrektorów urzędów pracy. - Wielu działań dyrektor nie może uruchomić nawet mając środki, ze względu na to, że obowiązuje np. sztywna granica wieku - to chcemy zdecydowanie poprawić - wskazał wiceminister. Resort chce też zrezygnować m.in. z obligatoryjnego profilowania bezrobotnych pod kątem dostępnych dla poszczególnych grup instrumentów wsparcia.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:praca
POLECANE zwiń