Program 500+ nie zrewolucjonizuje polskiego rynku pracy

Środa, 12 października 2016 (05:56)

Tylko 1,5 proc. pracowników zadeklarowało, że rozważa rezygnację z pracy ze względu na otrzymywanie świadczenia z programu 500+ - wynika z badania zrealizowanego przez Millward Brown na zlecenie Work Service S.A. Oznacza to, że odejście z pracy dopuszcza ok. 240 tysięcy osób.

Zdjęcie

Program 500+ nie zrewolucjonizuje polskiego rynku pracy /123RF/PICSEL
Program 500+ nie zrewolucjonizuje polskiego rynku pracy
/123RF/PICSEL

Jednak pracodawcy mają większe obawy, bo niemal 1/3 uważa, że program 500+ będzie miał negatywny wpływ na dostępność pracowników. Eksperci Work Service zwracają uwagę, że choć wprowadzenie zmian nie powinno odbić się na rynku pracy, mogą się pojawić branże i regiony, które zostaną dotknięte wzmożonymi trudnościami rekrutacyjnymi.

- Od momentu wprowadzenia rządowego programu 500+ w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele komentarzy, dotyczących jego wpływu na rynek pracy. Jednak do tej pory nikt nie przeprowadził wiążących analiz w tej materii, dlatego jako największa firm HR w Polsce, postanowiliśmy to zjawisko zbadać. I, jak się okazuje, jedynie 1,5 proc. pracowników rozważa rezygnację z pracy w związku z otrzymywaniem 500+. Na poziomie procentowym jest to bardzo niskie wskazanie, ale w przeliczeniu na liczbę pracowników, daje ponad 240 tysięcy osób, co może być odczuwalne w poszczególnych regionach kraju - komentuje Maciej Witucki, prezes zarządu Work Service S.A.

Reklama

- Nie można jednak całkowicie pomijać nastrojów pracodawców. 32,8 proc. obawia się negatywnego wpływu świadczenia na dostępność pracowników. To natomiast może oznaczać, że część osób po prostu nie przyznała się w badaniu, że dodatkowe pieniądze są impulsem do rezygnacji z pracy. Natomiast pracodawcy, którzy są najbliżej pracowników, dostrzegają inną skalę zjawiska - dodaje Maciej Witucki.

Zdjęcie

  /&nbsp
 
/ 

Kogo 500+ skłoni do rezygnacji pracy?

Z danych Work Service wynika, że zaledwie 1,5 proc. pracujących Polaków rozważa rezygnację z pracy w związku z otrzymywaniem świadczenia 500+. Uwzględniając, że na koniec I kwartału br. w Polsce było ponad 16 mln aktywnych zawodowo osób, rezygnację z pracy dopuszcza ponad 240 tysięcy pracowników. Biorąc natomiast pod uwagę, rozłożenie terytorialne pracujących oraz zróżnicowanie branżowe nie powinno to mieć większego znaczenia dla żadnej z gałęzi gospodarki.

Wśród beneficjentów programu 500+, aż 3 na 4 mówi, że w ogóle nie zastanawiał się nad rezygnacją z pracy w związku z otrzymywaniem świadczenia, natomiast co piąty deklaruje, że to zbyt mała kwota, by zachęcała do porzucania pracodawcy. Rezygnację z pracy, wśród beneficjentów, rozważa tylko 4,3 proc. osób. Wśród nich dominują młodzi pracownicy - 9,9 proc. osób w wieku od 18 do 34 roku życia w porównaniu do zaledwie 1,1 proc. osób od 35-44 lat oraz zarabiający 2-3 tys. zł (21,3 proc. rozważających rezygnację pracy).

Pracodawcy z obawami

Już co trzeci pracodawca obawia się, że program 500+ wpłynie negatywnie na dostępność pracowników. Największe obawy występują w firmach średnich (39 proc. obawiających się) oraz w produkcji i handlu - odpowiednio 42 proc. i 41 proc. obawiających się. - Warto zwrócić uwagę, że istnieje związek między odsetkiem pracowników deklarujących chęć odejścia z pracy w związku z programem 500+ zarabiających 2-3 tys. zł, a niepewnością pracodawców w branży produkcyjnej i handlu. To właśnie w tych sektorach mediana zarobków kształtuje się na tym poziomie, co może uzasadniać obawy pracodawców. Co więcej, właśnie w tych branżach widoczne są dziś wzmożone trudności z pozyskaniem kandydatów - mówi Krzysztof Inglot, pełnomocnik zarządu Work Service S.A.

Zdjęcie

  /&nbsp
 
/ 

***
Metodologia badania:
Dane zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown S.A. Badanie zostało podzielone na dwie kategorie:
- pracowników - badanie zrealizowano na próbie osób pracujących (N=498) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (dobranych zgodnie ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania), wyniki poddano procedurze ważenia. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby pracujących to +/-4,4 proc. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w czerwcu i lipcu 2016 roku
- pracodawców - badanie zrealizowano na próbie pracodawców (N=300) dobranych w kwotach dla wielkości zatrudnienia, po 100 wywiadów dla firm małych (10-49 pracowników), średnich (50-249 pracowników) oraz dużych (250+ pracowników), z uwzględnieniem województwa - miejsca prowadzenia działalności oraz branży firmy. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby to +/- 4,2 proc., a dla wyróżnionych trzech klas wielkości zatrudnienia +/- 10,2 proc. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w czerwcu i lipcu 2016 roku

Źródło: Work Service S.A.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

 
POLECANE zwiń