Prognoza zatrudnienia spadła do 7 proc. - Manpower

Wtorek, 11 marca 2014 (09:25)

- Prognoza netto zatrudnienia w II kwartale 2014 r. spadła do plus 7 proc. wobec plus 9 proc. z prognozy na I kwartał - wynika z badania Manpower.

Zdjęcie

Pracodawcy przewidują lekkiej poprawy /© Panthermedia
Pracodawcy przewidują lekkiej poprawy
/© Panthermedia

"Pracodawcy w Polsce są umiarkowanie optymistyczni, jeśli chodzi o plany zwiększenia zatrudnienia w II kwartale 2014 r. Zwiększenie całkowitego zatrudnienia planuje 15 proc. przebadanych firm, 7 proc. przewiduje redukcję etatów, a 75 proc. deklaruje brak zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski przed korektą sezonową osiąga +8 proc." - podano w komentarzu do badania  

Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +7 proc.  "W ujęciu kwartalnym prognoza uzyskana w oparciu o deklaracje pracodawców wzrosła o 4 punkty procentowe, natomiast w porównaniu rok do roku odnotowano poprawę prognozy o 8 punktów procentowych" - dodano.   Zastosowany w raporcie parametr prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Uzyskany wynik to prognoza netto zatrudnienia.   


Budownictwo (+4 proc.)

 

Prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2014 r. wynosi +4 proc. W porównaniu do poprzednich trzech miesięcy prognoza pogorszyła się o 3 punkty procentowe, zaś w ujęciu rocznym poprawiła się o 5 punktów procentowych. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wskazuje na optymizm pracodawców z tego sektora, w najbliższych trzech miesiącach. W porównaniu do ubiegłego kwartału prognoza zdecydowanie wzrosła a w ujęciu rok do roku uległa umiarkowanej poprawie  

Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi (-8 proc.)

 

Prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2014 r. wynosi -8 proc., co wskazuje na słabe perspektywy dla tego sektora. W porównaniu do poprzedniego kwartału prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie, zaś w ujęciu rocznym wzrosła o 5 punktów procentowych. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wskazuje na umiarkowany pesymizm wśród pracodawców z tego sektora. Zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym odnotowano umiarkowany wzrost prognozy.  

Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi (+7 proc.)

  

Prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2014 r. osiąga wartość +7 proc. W porównaniu do poprzedniego kwartału prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie, zaś w ujęciu rocznym wzrasta o 7 punktów procentowych. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wskazuje na umiarkowany optymizm pracodawców z tego sektora, jeśli chodzi o plany zatrudnienia w trzech najbliższych miesiącach. Prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie w ujęciu kwartalnym i widocznie wzrasta w ujęciu rocznym.  

Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi (+7 proc.)

 

Prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2014 r. osiąga wartość +7 proc. W porównaniu do poprzedniego kwartału prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie, zaś w ujęciu rocznym wzrasta o 7 punktów procentowych. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wskazuje na umiarkowany optymizm pracodawców z tego sektora, jeśli chodzi o plany zatrudnienia w trzech najbliższych miesiącach. Prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie w ujęciu kwartalnym i widocznie wzrasta w ujęciu rocznym.  

Handel detaliczny i hurtowy (+8 proc)

  

Prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2014 r. wynosi +8 proc. Umiarkowanie wysoki wynik dla tego sektora utrzymuje się już trzeci kwartał z rzędu. W ujęciu kwartalnym prognoza spadła o 2 punkty procentowe, zaś w porównaniu rok do roku wzrosła o 5 punktów procentowych. Prognoza netto zatrudnienia przed zastosowaniem korekty sezonowej wskazuje na umiarkowany optymizm pracodawców z tego sektora. Zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym prognoza nieznacznie spadła.  

Instytucje sektora publicznego (0 proc)

  

Prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2014 r. wynosi 0 proc., nie jest to wynik świadczący o dobrych perspektywach zatrudnienia w tym sektorze. W ujęciu kwartalnym prognoza nieznacznie wzrosła, o 2 punkty procentowe. W porównaniu rok do roku obserwujemy spadek prognozy, o 7 punktów procentowych. Prognoza netto zatrudnienia przed zastosowaniem korekty sezonowej, wskazuje na słabe perspektywy zatrudnienia w tym sektorze w najbliższym kwartale. W porównaniu do poprzednich trzech miesięcy nastąpił lekki wzrost optymizmu, zaś w ujęciu rocznym prognoza poprawiła się znacznie. 

Kopalnie/Przemysł wydobywczy (-9 proc.)


Prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2014 r. wynosi -9 proc. W porównaniu do poprzednich trzech miesięcy prognoza spadła o 10 punktów procentowych, zaś w ujęciu rocznym wzrosła o 3 punkty procentowe. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wskazuje na umiarkowany pesymizm pracodawców z tego sektora w najbliższych trzech miesiącach. Prognoza nieznacznie wzrosła, zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym. 

Produkcja przemysłowa (+18 proc.)  


Prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2014 r. jest bardzo optymistyczna i wynosi +18 proc. To najwyższy wynik dla tego sektora od trzech lat. W porównaniu do poprzedniego kwartału prognoza wzrosła o 5 punktów procentowych, zaś w ujęciu rocznym poprawiła się zdecydowanie, o 21 punktów procentowych. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wskazuje na optymizm pracodawców w tym sektorze w najbliższych trzech miesiącach. W porównaniu do ubiegłego kwartału prognoza umiarkowanie wzrosła, zaś w ujęciu rok do roku uległa gwałtownej poprawie.  

Restauracje/Hotele (+7 proc.)

  

Prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2014 r. wynosi +7 proc., co wskazuje na umiarkowanie pozytywny trend dla tego sektora. W porównaniu do ubiegłego kwartału prognoza spadła o 5 punktów procentowych, zaś w ujęciu rocznym wzrosła o 11 punktów procentowych. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wskazuje na umiarkowany optymizm pracodawców w tym sektorze w najbliższych trzech miesiącach. W ujęciu kwartalnym prognoza umiarkowanie wzrosła, w porównaniu rok do roku uległa zdecydowanej poprawie.  

Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo (+12 proc.)


Prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2014 r. wynosi +12 proc. Jest to najwyższy wynik dla tego sektora od II kwartału 2008 r., kiedy wprowadzono badanie w Polsce. Prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie w ujęciu kwartalnym i zdecydowanie wzrosła w ujęciu rocznym, o 10 punktów procentowych. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wskazuje na optymizm wśród pracodawców z tego sektora. Zarówno w porównaniu do ubiegłego kwartału, jak i w ujęciu rok do roku, wynik uległ zdecydowanej poprawie.  

Transport/Logistyka/Komunikacja (+22 proc.)

 

Prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2014 r. wynosi +22 proc., co wskazuje na bardzo pozytywny trend w tym sektorze. Jest to najwyższy wynik od III kwartału 2008 r. W ujęciu kwartalnym prognoza nieznacznie wzrosła, o 2 punkty procentowe, zaś w porównaniu rok do roku odnotowano jej zdecydowany wzrost, o 14 punktów procentowych. Przed korektą sezonową, prognoza netto zatrudnienia jest zdecydowanie optymistyczna. W porównaniu do poprzednich trzech miesięcy prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie, zaś w ujęciu rocznym prognoza uległa zdecydowanej poprawie.  

Poniżej wyniki badania z ostatnich kwartałów (w proc.):  

<PRE>            

         wzrost  spadek   bez    brak     prognoza netto      prognoza                     

                    zmian  decyzji    zatrudnienia   korekcie sezonowej

2014 

I kw.      13        9      72      6           4            9

II kw.     15        7      75      3           8           7  

</PRE>  

Raport dla II kwartału 2014 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 16 a 28 stycznia. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie 751 pracodawców.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń