Pracodawca jak święty Mikołaj... Nie tylko w Święta

Czwartek, 24 grudnia 2015 (05:50)

Święta Bożego Narodzenia to czas prezentów. Pracodawcy również dostrzegają potrzebę obdarowania swoich pracowników różnego typu świątecznymi benefitami. Jednak, jak wynika z danych pracuj.pl, połowa pracujących Polaków korzysta także na co dzień z dodatków pozapłacowych oferowanych przez pracodawców.

Zdjęcie

Pracodawcy dostrzegają potrzebę obdarowania swoich pracowników różnego typu świątecznymi benefitami /© Panthermedia
Pracodawcy dostrzegają potrzebę obdarowania swoich pracowników różnego typu świątecznymi benefitami
/© Panthermedia

Jak wynika z danych portalu zarobki.pracuj.pl, wielu pracodawców oferuje swoim pracownikom różnego typu bonusy mające charakter stały. Co drugi specjalista zadeklarował otrzymywanie przynajmniej jednego takiego benefitu. Wśród wskazywanych przez pracowników bonusów prym wiedzie prywatna opieka medyczna - dostępność takiego świadczenia zadeklarował co 4 uczestnik badania. Popularnością cieszą się również ubezpieczenie na życie (20 proc.), świadczenia socjalne (16 proc.) czy dofinansowanie zajęć sportowych (13 proc.).

Benefity a staż pracy

Dostępność pracowniczych benefitów jest uzależniona od wielu czynników. Istotnym okazuje się być staż pracy. Maciej Bąk, ekspert ds. raportów wynagrodzeń w Grupie Pracuj, rozróżnia dwa typy dodatkowych świadczeń, uzależnionych właśnie od okresu zatrudnienia w danej firmie.

Reklama

Benefity podzielić można na dwie grupy: pierwsza jest bardziej dostępna i w zasadzie nie widać różnicy w częstotliwości jej oferowania niezależnie od stażu pracy. Do tej grupy należą m.in. ubezpieczenie na życie, świadczenia socjalne, dofinansowanie zajęć sportowych, prywatna opieka medyczna. Do drugiej grupy - benefitów, których dostępność zależy w pewnej mierze od stażu pracy, należą: telefon służbowy do celów prywatnych (pracownicy ze stażem 10 letnim lub dłuższym otrzymywali go przeciętnie dwa razy częściej niż pracownicy początkujący), samochód służbowy do celów prywatnych (wśród pracowników doświadczonych występował 5 razy częściej niż wśród początkujących) oraz dodatkowe programy emerytalne (3 raz częściej) - wyjaśnia Bąk.

Duży może więcej

Analizując dostępność świadczeń pozapłacowych, nie można zapominać też o innym czynniku - mianowicie wielkości danej firmy. - Skala pracowniczych benefitów uzależniona jest w dużym stopniu od tego, ile osób zatrudnia dany pracodawca. Istnieje bardzo silny związek między częstotliwością oferowania benefitów a wielkością firmy, w której pracownicy są zatrudnieni. 74 proc. pracowników zatrudnionych w firmach małych (do 10 pracowników) deklarowało brak możliwości skorzystania z jakiegokolwiek świadczenia pozafinansowego - komentuje Bąk. Ekspert dodał także, że świadczenia pozapłacowe w największych firmach są raczej regułą. Wśród pracowników firm dużych (ponad 250 zatrudnionych) brak jakiegokolwiek świadczenia pozapłacowego deklarowało zaledwie 29 proc. użytkowników.

Umowa o pracę, firma w województwie mazowieckim - większe benefity

Jak wynika z badań portalu, niezależnie od województwa przynajmniej jeden benefit otrzymuje średnio około 50 proc. badanych. Jedynym wyjątkiem jest województwo mazowieckie, w którym 60 proc. ankietowanych zadeklarowało otrzymywanie świadczeń pozapłacowych.

Benefity pracownicze uzależnione są także od formy zatrudnienia. Na większe przywileje mogą liczyć osoby, które podpisały umowę o pracę niż te, które związane są z firmą umową cywilnoprawną. Z badania wynika, że aż 8 na 10 pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło nie otrzymało żadnego świadczenia pozapłacowego.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

 
Więcej na temat:benefity
POLECANE zwiń