Podsumowanie raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2016

Wtorek, 27 grudnia 2016 (06:00)

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 zawiera dane o wynagrodzeniach 173 514 pracowników zatrudnionych na 445 stanowiskach. Dane pochodzą od 450 firm z całej Polski. Raport obejmuje analizy ogólne oraz dane szczegółowe o stawkach płac w firmach różnej wielkości, o różnym profilu działalności, z różnych branż itp. Można w nim znaleźć również informacje o oferowanych benefitach oraz o planowanych i zrealizowanych podwyżkach.

Zdjęcie

W firmach z kapitałem zagranicznym płace są wyższe niż w firmach polskich /123RF/PICSEL
W firmach z kapitałem zagranicznym płace są wyższe niż w firmach polskich
/123RF/PICSEL

Analizy ogólne

W firmach z kapitałem zagranicznym płace są wyższe niż w firmach polskich. Im wyższe stanowisko w hierarchii firmy, tym te różnice są większe. W firmach z kapitałem zagranicznym dyrektorzy zarabiają o ponad 30 procent więcej. W przypadku kierowników zarządzających mniejszymi zespołami różnica wynosi 24 proc. Na stanowiskach szeregowych różnice są mniejsze i wynoszą 10 proc.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W raporcie prezentowane są również wynagrodzenia w organizacjach o różnej wielkości zatrudnienia. Firmy uczestniczące w badaniu zostały podzielone na trzy grupy: małe (zatrudniające poniżej 200 osób), średnie (zatrudniające od 201 do 1000 osób) oraz duże (zatrudniające powyżej 1000 osób). Największe różnice w wynagrodzeniach występują na stanowiskach, które są wyżej w hierarchii organizacji.

Reklama

Dyrektorzy w dużych firmach zarabiają o 15 proc. więcej niż w firmach średnich. Natomiast w grupie specjalistów różnica wynosi już tylko 5 proc. Co ciekawe, porównując wynagrodzenia między firmami małymi a średnimi, okazuje się, że w firmach małych pracownicy na stanowiskach specjalistów zarabiają więcej.

Raport przedstawia również wynagrodzenia w różnych województwach. W grupie doświadczonych pracowników fizycznych mediana ogólnopolska wynagrodzenia całkowitego wyniosła 3215 zł. W dwóch województwach mediana wynagrodzeń całkowitych w grupie tych pracowników nie przekroczyła 3000 zł. Było to województwo lubelskie oraz warmińsko-mazurskie. Najwyższa mediana wynagrodzenia całkowitego w grupie doświadczonych pracowników fizycznych została odnotowana w województwie śląskim i ukształtowała się na poziomie 3473 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W raporcie znajdują się również analizy wynagrodzeń w różnych branżach. Najwyższe wynagrodzenie otrzymali kierownicy w branży motoryzacyjnej oraz opakowań i poligrafii. Mediana wynagrodzenia całkowitego w grupie kierowników w tych branżach przekroczyła 10 200 zł. Najniższe wynagrodzenie otrzymali kierownicy, m.in. w branży metalowej i metalurgicznej oraz drzewno-meblarskiej. Mediana ich wynagrodzenia całkowitego wyniosła poniżej 9000 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Analizy szczegółowe

W raporcie znajdują się informacje o wynagrodzeniach na 445 stanowiskach. Stanowiskami występującymi w największej liczbie organizacji były: księgowy (256 firm) oraz specjalista ds. zakupów (255 firm). Wynagrodzenie całkowite połowy osób zatrudnionych na stanowisku księgowego mieściło się w przedziale od 3835 do 5540 zł, a mediana w tej grupie wyniosła 4586 zł. Natomiast wynagrodzenie na stanowisku specjalista ds. zakupów było wyższe, a płace połowy osób mieściły się w przedziale 4200-6337 zł. W przypadku pracowników fizycznych najpopularniejszym stanowiskiem był magazynier (245 firm) oraz brygadzista w dziale produkcji (213 firm). Przedziały wynagrodzeń dla tych stanowisk prezentuje tabela poniżej.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Planowane i zrealizowane podwyżki

W tegorocznym raporcie przedstawione są informacje o planowanych oraz zrealizowanych podwyżkach wynagrodzeń. W okresie badania firmy przyznały średnio podwyżki w wysokości 3,2 proc. Najwyższe podwyżki zostały przyznane w grupie pracowników fizycznych i wyniosły 3,5 proc. Wśród specjalistów przyznano podwyżki w wysokości 3,2 proc, natomiast kierownicy i dyrektorzy otrzymali wynagrodzenie wyższe o 3 proc.

W 2017 roku zaledwie 3,3 proc. firm uczestniczących w badaniu nie planuje przyznać podwyżek wynagrodzeń. W pozostałych firmach planowane są podwyżki średnio o 3,5 proc. Firmy zamierzają przyznać wyższe podwyżki pracownikom na niższych szczeblach w organizacji. Najwyższe podwyżki zaplanowano w branży lotniczej, zaś najniższe - w branży metalowej i metalurgicznej.


Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:zarobki
POLECANE zwiń