Podsumowanie raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2012

Poniedziałek, 19 listopada 2012 (07:20)

Jak wynika z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2012, prawie 26 proc. badanych przedsiębiorstw nie planuje przeprowadzać w kolejnych miesiącach jakichkolwiek podwyżek. Pozostałe 74 proc. firm zamierza podnieść poziom płac średnio o 4 proc.

Zdjęcie

fot. Leszek Kotarba /Agencja SE/East News
fot. Leszek Kotarba
/Agencja SE/East News

Wynagrodzenia na różnych poziomach stanowisk

Jak pokazują wyniki najnowszego raportu wydanego przez Sedlak & Sedlak, najwyższe płace otrzymują prezesi i dyrektorzy generalni. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wynosi 33 436 zł i jest o 28 proc. wyższa od płac dyrektorów jednostek biznesowych (26 091 zł). - W przypadku kadry menedżerskiej, kierownicy posiadający realny wpływ na kształtowanie polityki firmy w obrębie danego pionu zarabiają nawet o 59 proc. więcej, niż menedżerowie zatrudnieni na niższym poziomie - komentuje Renata Kucharska-Kawalec, Kierownik Projektu z Sedlak & Sedlak. Najniższe stawki na tym szczeblu zatrudnienia otrzymują liderzy zespołu. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wynosi 5224 zł.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Wśród pracowników fizycznych, najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy wiodący, którzy bardzo często szkolą mniej doświadczonych kolegów. Mediana ich płacy całkowitej wynosi 3969 zł. Natomiast najwyższy procent premii (13 proc.) przyznawany jest doświadczonym pracownikom fizycznym. W grupie specjalistów mediana wynagrodzenia całkowitego wynosi aż 8250 zł, a średnia wartość wypłacanych premii - 10 proc.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia na wybranych województwach

Reklama

Wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2012 wskazują również zróżnicowanie wynagrodzeń w poszczególnych województwach. W przypadku większości szczebli zatrudnienia województwo mazowieckie cechuje się zdecydowanie najwyższym poziomem płac. - Doświadczeni pracownicy fizyczni zarabiają tu o 9 proc. więcej niż wynosi mediana dla tego poziomu wśród wszystkich badanych przedsiębiorstw. W przypadku kierowników różnica jest jeszcze większa i wynosi 12 proc. - mówi Kucharska-Kawalec. Stosunkowo wysoki poziom wynagrodzeń zanotowano również w województwie małopolskim, wielkopolskim oraz śląskim. Na drugim biegunie znajdują się województwa: Opolskie, Lubuskie i Podkarpackie. - Na Podkarpaciu doświadczeni pracownicy fizyczni otrzymują nawet o 14 proc. niższe pensje niż w całej Polsce. Jest to jednocześnie o 22 proc. mniej niż wynosi mediana płac na omawianym szczeblu na Mazowszu - dodaje specjalista z Sedlak & Sedlak.

Wynagrodzenia w wybranych branżach

W raporcie płacowym zaprezentowano również jak kształtują się wynagrodzenia w poszczególnych branżach. W przypadku doświadczonych pracowników wsparcia, a więc asystentów i pracowników działu, do najlepiej opłacanych sektorów należą maszynowy i motoryzacyjny. Doświadczeni specjaliści otrzymują najwyższe zarobki w branży IT - stanowią one 113 proc. mediany płac na tym poziomie w całym badaniu. Z kolei na stanowiskach kierowniczych (poziom wyższy - KII) najwyższe pensje wypłacają przedsiębiorstwa z sektora spożywczego.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Wynagrodzenia w wybranych pionach

Już tradycyjnie, najwyższe zarobki otrzymują pracownicy z pionu IT. Przykładowo, mediana płac na wyższych stanowiskach kierowniczych stanowi 125 proc. mediany wynagrodzeń dla tego poziomu w całym badaniu. O co najmniej 16 proc. wyższe pensje wypłacane są również menedżerom w pionach finansów, marketingu i personalnym. Dla kontrastu, najniższe wynagrodzenia otrzymują kierownicy (KI) w obszarze produkcji (91 proc. mediany ogólnopolskiej) oraz administracji (92 proc.).

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Planowane podwyżki wynagrodzeń

Ponad 25 proc. przedsiębiorstw działających w Polsce nie planuje podnieść poziomu wynagrodzeń do końca 2013 roku. Spośród pozostałych organizacji, blisko 26 proc. deklaruje przeprowadzenie rewizji płac w styczniu 2013 r., a nieco ponad 15 proc. - w kwietniu 2013. Bez względu na poziom stanowiska, średnia deklarowana wysokość podwyżek to 4,0 proc.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

- Na większości szczebli zatrudnienia, wyższe podwyżki wynagrodzeń zaplanowane są w organizacjach polskich. W przypadku specjalistów i kadry zarządzającej, do końca 2013 roku wynagrodzenia w rodzimych przedsiębiorstwach powinny wzrosnąć o 5,0 proc. - komentuje Renata Kucharska-Kawalec z Sedlak & Sedlak. Dla stanowisk fizycznych i wsparcia zaplanowano 4,5 proc. zmianę poziomu płac. Natomiast w firmach o przewadze kapitału zagranicznego zaraportowano 4 proc. podwyżki - bez względu na szczebel zatrudnienia.

O raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012 zawiera informacje o płacach 129 323 osób na 347 stanowiskach. Dane pochodzą z 321 zakładów z całej Polski. Analizy opracowano dla następujących pionów: naczelnego kierownictwa, sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, public relations, finansów, personalnego, informatycznego, administracji, kierownictwa i nadzoru produkcji, badań i rozwoju, jakości, zakupów i logistyki oraz ochrony środowiska i BHP. Znalazły się tam również specjalistyczne stanowiska z branży IT. W raporcie znajdą Państwo informacje o terminie i wysokości planowanych przez firmy podwyżek płac, a także świadczeniach dodatkowych. Raport został wydany przez firmę Sedlak & Sedlak - najstarszą polską firmę działającą w branży HR.

Wszystkie przedstawione w artykule stawki są kwotami brutto wyrażonymi w zł. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeńw i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Redakcja portalu

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń