Osoby starsze są dyskryminowane

Czwartek, 22 grudnia 2016 (06:00)

Negatywne stereotypy panujące w naszym społeczeństwie są główną przyczyną niewłaściwego traktowania osób starszych. Problemem dyskryminacji ze względu na wiek zajęła się ostatnio Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej.

Zdjęcie

Osoby starsze są często pytane o wiek /123RF/PICSEL
Osoby starsze są często pytane o wiek
/123RF/PICSEL

Barbara Szymborska - naczelnik Wydziału Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania zaznaczyła, że dyskryminacja ze względu na wiek może przybierać różne formy. I tak dyskryminacja tego typu jest jednym z najważniejszych powodów niskiej aktywności zawodowej osób starszych.

Barbara Szymborska zaznaczyła, że z informacji napływających do pełnomocnika do spraw równego traktowania wynika, że wiele osób, już podczas samego procesu rekrutacji jest pytanych o wiek.

Reklama

Jedną z form dyskryminacji, jakiej mogą doznawać osoby starsze jest również brak awansu czy brak dostępu do szkoleń. Zdarzają się też przypadki rozwiązywania stosunku pracy z zatrudnionymi po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. W tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy, który w uchwale stwierdził, że wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wyłącznie z powodu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego stanowi bezpośrednią dyskryminację ze względu na wiek.

Oferty pracy dla Ciebie

"Innym obszarem, gdzie pełnomocnik do spraw równego traktowania dostrzega wykluczenie osób starszych jest system ochrony zdrowia" - zaznaczyła Barbara Szymborska. Dodała, że wykluczenie osób starszych może przejawiać się w dostępie do zabiegów, leków czy też innych usług medycznych.

Osoby starsze ze względu na niskie dochody mają też problemy w otwarciu rachunków bieżących, uzyskaniu pożyczek bankowych, kredytów i ubezpieczeń. Przez to bardzo często sięgają po wszelkie oferty, które proponują parabanki, co wiąże się ze znacznymi późniejszymi kosztami tych pożyczek.

Za pośrednią dyskryminację osób starszych można uznać też częste nieprzystosowanie transportu do ich potrzeb. To sprawia, że mają trudności z wsiadaniem na przykład do autobusu czy z przeczytaniem rozkładu jazdy napisanego maleńką czcionką.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń