MRPiPS proponuje 2,1 tys. zł płacy minimalnej

Czwartek, 27 lipca 2017 (11:34)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w opublikowanym w czwartek projekcie rozporządzenia proponuje wzrost płacy minimalnej do 2,1 tys. zł i 13,7 zł minimalnej stawki godzinowej oraz liczy na wzrost dochodów sektora finansów publicznych i dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych o ponad 1 mld zł. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi obecnie 2 tys. zł brutto.

Zdjęcie

MRPiPS proponuje 2,1 tys. płacy minimalnej /123RF/PICSEL
MRPiPS proponuje 2,1 tys. płacy minimalnej
/123RF/PICSEL

"Z uwagi na fakt, że w ustawowym terminie nie uzyskano porozumienia co do przyszłorocznej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, konieczne jest podjęcie prac nad ich ustaleniem w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. W przedkładanym projekcie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2100 zł oraz minimalnej stawki godzinowej 13,70 zł" - napisano.

Oferty pracy dla Ciebie

MRPiPS podaje, że w wyniku wzrostu płacy minimalnej, zwiększą się wpływy do sektora finansów publicznych z tytułu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze.  "Łączny re-transfer do sektora wyniesie w przypadku wariantu proponowanego przez MRPiPS, 1.032,1 mln zł" - napisano. "W efekcie wzrostu płacy minimalnej wzrosną również dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. W wariancie proponowanym przez MRPiPS (2100 zł), dochody pracowników i ich rodzin wzrosną o 1.128,3 mln zł netto" - dodano.

Resort podaje, że proponowany poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powinien mieć negatywnego przełożenia na rynek pracy.

Reklama

.........................

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zarekomendował wcześniej podniesienie minimalnego wynagrodzenia do 2 tys. 80 zł, minimalnej stawki godzinowej do13 zł 50 gr - poinformowała w czerwcu szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.   Minister rodziny i pracy zapowiedziała  "Z mojego resortu wyszła propozycja 2 tys. 100 zł, żeby na porównywalnym poziomie utrzymać obecną proporcję minimalnego wynagrodzenia - lekko przekraczającym 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia". "W tej sytuacji rośnie również stawka godzinowa wynagrodzenia - do 13 zł i 70 gr" - dodała.  

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych przyjęły wspólne stanowisko w sprawie wzrostu płacy minimalnej w 2018 r. Ich zdaniem, powinna ona wynieść połowę przeciętnego wynagrodzenia za pracę, czyli ok. 2.220 zł. Pracodawcy w Radzie Dialogu Społecznego chcą, by płaca minimalna wzrosła jedynie o ustawowy wskaźnik - do 2.050 zł.  
Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 tys. zł brutto (był to wzrost o 8,1 proc. - 150 zł - w stosunku do 2016 r). Z kolei minimalna stawka godzinowa to 13 zł i zgodnie z przepisami ma być ona waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie.  

Minimalna stawka godzinowa obejmuje nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Ustawa precyzuje, kiedy takie rozwiązanie będzie stosowane: m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.  
Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę dotyczą m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Minimalna stawka nie dotyczy też m.in. zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń