MRPiPS: Od 2018 roku zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej

Środa, 22 lutego 2017 (12:19)

Od 1 stycznia 2018 r. zaświadczenie lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy będzie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego - zapowiada resort pracy.

Zdjęcie

Od 2018 roku zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej /123RF/PICSEL
Od 2018 roku zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej
/123RF/PICSEL

W komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowano, że od 1 stycznia 2018 r. jedyną obowiązującą formą zaświadczenia lekarskiego, dokumentującego czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny będzie:
- zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego,
- wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie elektronicznej opatrzony podpisem i pieczątką lekarza lub
- zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego ZUS.

Przyjęty 21 lutego przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zachowuje obecnie obowiązujący okres przejściowy, w którym dopuszczalne są obie formy: elektroniczna i papierowa na druku ZUS ZLA.

Reklama

Projekt przewiduje także wprowadzenie - obok dotychczasowych sposobów podpisywania elektronicznych zaświadczeń lekarskich, tj. kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP- nowego sposobu uwierzytelniania zwolnień lekarskich. Będą one wystawiane z wykorzystaniem dostępnego w systemie ZUS sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych.

mp/Kurier PAP

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń