Leniwy pracownik?

Sobota, 27 października 2012 (06:00)

"Na tapczanie leży leń, nic nie robi cały dzień..." - gdyby tapczan zamienić na biurowe krzesło, słowa wiersza Jana Brzechwy niejednokrotnie śmiało można by odnieść także do pracy. Jednak brak motywacji do pracy nie zawsze ma podłoże leniwego usposobienia. Powodów może być wiele, a wina często wcale nie leży po stronie pracownika.

Zdjęcie

Nieróbstwo w pracy można porównać do choroby /123RF/PICSEL
Nieróbstwo w pracy można porównać do choroby
/123RF/PICSEL

Obowiązki a kompetencje

Jednym ze źródeł braku motywacji do pracy może być powierzenie pracownikowi obowiązków nieadekwatnych do jego kwalifikacji. Jeśli pracownik ma wykonać zadania, na których się nie zna, nie potrafi ich zrobić lub po prostu nie czuje się dobrze w danej dziedzinie, nie będzie miał wewnętrznej motywacji do pracy.

Reklama

- Dlatego bardzo istotne jest, żeby już na etapie rekrutacji dobierać pracowników na podstawie ich kompetencji i predyspozycji osobowościowych. Sprawdzenie kandydata i weryfikacja wyników pod kątem cech potrzebnych do wykonywania danego zawodu jest kluczowa w efektywnej rekrutacji. Dzięki temu pracodawca znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zatrudnienia zmotywowanego, efektywnego i zadowolonego ze swojej pracy pracownika - mówi Karol Fekner, prezes zarządu manBase S.A., dostawcy innowacyjnych rozwiązań rekrutacyjnych opartych na testach psychometrycznych on-line.

Informacja zwrotna

Szefowie zwykli dawać swoim podwładnym informację zwrotną z wykonanej pracy, kiedy jest ona negatywna. Jeśli natomiast zadanie wykonane jest dobrze, najczęściej milczą. Pracownik, którego pracy i starań nikt nie zauważa, często przestaje się starać. Brak docenienia ze strony szefa zabija jego wewnętrzną motywację. Brak docenienia to również brak premii i niska pensja, która jest taka sama od lat. Niestety nadal wielu pracodawców nie widzi spójności między motywacją pracownika a jego wynagrodzeniem.

Zaraźliwe lenistwo

Nieróbstwo w pracy można porównać do choroby. Jeśli zapadnie na nią kilka osób, łatwo zarażają się następne. Tak jak zapał do pracy może być zaraźliwy, tak i brak jakichkolwiek starań udziela się koleżankom i kolegom przy biurkach obok. - Traktowanie obowiązków powierzchownie i mało poważnie przez innych pracowników pozwala na podświadome usprawiedliwienie swojego postępowania. "Skoro oni nic nie robią i nie ponoszą za to żadnych konsekwencji, dlaczego ja mam się starać i ciężko pracować? To byłoby niesprawiedliwe" - taki tok rozumowania buduje się w głowach pracowników z dużą łatwością - mówi Andżelika Korczak, psycholog z Poznania.

Blokada na rozwój

Demotywatorem dla pracowników często jest również brak możliwości rozwoju w danej firmie. Kiedy pracownik robi ciągle to samo, nie wykorzystuje swoich możliwości intelektualnych i nie uczy się niczego nowego, zaczyna po prostu się nudzić. Gdy do braku wpływu na swoją ścieżkę kariery dojdzie brak wpływu na wykonywane zadania i jakiejkolwiek decyzyjności, motywacja pracownika graniczy z cudem.

Wszystkie powyższe sytuacje nie tylko mogą spowodować, że pracownikowi pracować po prostu nie będzie się chciało, ale mogą prowadzić do wypalenia zawodowego. Taka kolej rzeczy jest niekorzystna nie tylko dla pracownika, ale przede wszystkim dla pracodawcy.

Anna Łukasiewicz

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń