Kosztowne "przerwy na dymka"

Sobota, 5 listopada 2016 (05:52)

Palenie papierosów w Polsce staje się coraz mniej powszechne. Już tylko 24 proc. Polaków deklaruje regularne palenie, ale należy pamiętać, że to nadal duża grupa, także pracowników. Jak wynika z wyliczeń Work Service, przerwy na papierosa w czasie pracy to realny koszt dla pracodawców. Dziennie wynosi on niemal 21 mln zł.

Zdjęcie

Przerwy na papierosa w czasie pracy to realny koszt dla pracodawców /123RF/PICSEL
Przerwy na papierosa w czasie pracy to realny koszt dla pracodawców
/123RF/PICSEL

Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że do codziennego palenia papierosów przyznaje się w Polsce 24 proc. osób. To wyraźnie niższy wynik niż w ostatnich latach i potwierdzenie utrzymujących się trendów. Jeszcze w 2011 roku odsetek regularnych palaczy wynosił 31 proc., a w 2013 roku sięgał 27 proc.

- Pomimo malejącej populacji palaczy w Polsce koszty dla pracodawców związane z przerwami na papierosa nie spadają równomiernie. Z naszych analiz wynika, że przy 8-godzinnym dniu pracy i założeniu 45-minut skumulowanej przerwy na przysłowiowego "dymka", koszty dla średnich i dużych przedsiębiorstw wynoszą ponad 20,9 mln zł dziennie*. Dlatego wiele firm wprowadza specjalne programy antynikotynowe i ewidencję czasu pracy - mówi Krzysztof Inglot, pełnomocnik zarządu Work Service.

Reklama

Przerwy pod kontrolą

W kodeksie pracy nie znajdziemy specjalnych zapisów przewidujących przerwę na papierosa. Pracownicy na ten cel mogą przeznaczyć czas przysługujący na odpoczynek w ciągu dnia pracy. Pracodawcy mają możliwość, aby uregulować kwestię przerw na papierosa w wewnętrznym regulaminie zakładowym. Wówczas mogą zarówno zabronić, jak i umożliwić opuszczanie stanowiska pracy.

- To, jak pracownik wykorzysta swoją przerwę w pracy, pozostaje tylko do jego decyzji. Jednak poza wymiarowym czasem, pracodawca nie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z nadprogramowymi przerwami. Dlatego coraz więcej średnich i dużych firm stawia na wprowadzenie systemów kontroli czasu pracy. Powszechne staje się wykorzystanie kart zbliżeniowych, umożliwiających dostęp do zakładu pracy. To właśnie dzięki nim systemy rejestrują każde wyjście i wejście pracownika - dodaje Inglot.

Na terenie zakładu pracy palenie zabronione

Zgodnie z ustawą z 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, palenie w zakładach pracy może następować jedynie w specjalnie przygotowanych do tego miejscach, zwykle nazywanymi palarniami. Poza nimi obowiązuje całkowity zakaz, który od 8 września tego roku obejmuje również papierosy elektroniczne.

* Podstawa do obliczeń: GUS, średnie miesięczne wynagrodzenie we wrześniu 2016 w wysokości 4217,96 zł, liczba pracujących 5771500,00 dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających minimum 9 osób, przy przerwach trwających średnio 45 minut dziennie.

Źródło: Grupa Kapitałowa Work Service

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

 
POLECANE zwiń