Koniec tymczasowej pracy bez końca

Sobota, 16 lipca 2016 (05:57)

Pracownik tymczasowy będzie mógł pracować u jednego pracodawcy tylko przez 18 miesięcy w okresie kolejnych 36. Tak wynika z nowelizacji ustawy o pracy tymczasowej, która została przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zdjęcie

18 miesięczny limit obejmie zarówno umowy o pracę jak i cywilnoprawne /123RF/PICSEL
18 miesięczny limit obejmie zarówno umowy o pracę jak i cywilnoprawne
/123RF/PICSEL

Obecnie również obowiązuje 18 miesięczny limit, ale bardzo łatwo jest go obejść. Z obowiązujących przepisów wynika bowiem, że ta sama agencja zatrudnienia nie może kierować do pracy pracownika przez więcej niż 18 miesięcy. - Powstają więc kolejne agencje jedynie w celu kierowania tej samej osoby do tego samego pracodawcy. Pozwala to ominąć ograniczenia czasowe przewidziane w ustawie - zauważa resort. W ten sposób można pracować w jednej firmie jako pracownik tymczasowy w nieskończoność. - Proponowana zmiana powinna przyczynić się do wyeliminowania obecnych praktyk na rynku pracy - uważa MRPiPS.

Oferty pracy dla Ciebie

18 miesięczny limit obejmie zarówno umowy o pracę jak i cywilnoprawne. Przykładowo, jeżeli w ciągu trzech lat dana osoba będzie wykonywała pracę tymczasową na rzecz danego pracodawcy przez 10 miesięcy na podstawie umowy o pracę i przez 8 miesięcy na podstawie umowy prawa cywilnego, to kolejne skierowanie jej do tej samej firmy będzie możliwe dopiero po upływie 36 miesięcy.

Reklama

- Wprowadzenie powyższych przepisów powinno także zapobiec obchodzeniu maksymalnych dopuszczalnych limitów czasowych w sytuacjach kierowania do wykonywania obowiązków naprzemiennie na podstawie umowy o pracę, a następnie na podstawie umowy prawa cywilnego - argumentuje resort.

Na zmianach zyskają również pracownice tymczasowe, które zajdą w ciążę. Z projektu wynika bowiem, że jeżeli zawarta z nimi umowa uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, następowałoby z mocy prawa przedłużenie jej do dnia porodu, tak jak przewiduje to przepis Kodeksu pracy. W konsekwencji taka pracownica otrzymywałaby po porodzie zasiłek macierzyński. Celem proponowanego rozwiązania jest zrównanie sytuacji prawnej pracownic w ciąży zatrudnionych na podstawie umów na czas określony i wykonujących pracę tymczasową.

Etap legislacyjny:
Projekt w trakcie konsultacji

Urszula Mirowska-Łoskot
14 lipca 2016

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Dziennik Gazeta Prawna
POLECANE zwiń