Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Niedziela, 20 marca 2011 (06:00)

Postanowiłeś wstąpić w związek małżeński? Urodziło Ci się dziecko? Są to okoliczności, dzięki którym możesz wnioskować o tzw. urlop okolicznościowy.

Zdjęcie

Komu przysługuje urlop okolicznościowy? /AFP
Komu przysługuje urlop okolicznościowy?
/AFP
Pomimo swej potocznej nazwy, urlopy okolicznościowe nie są zgodnie z prawem urlopem, a jedynie usprawiedliwieniem nieobecności w pracy.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.) pracodawca jest zobligowany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

- 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

- 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Uwaga:

Należy pamiętać o tym, że pracodawca nie może udzielić urlopu okolicznościowego z własnej inicjatywy. To pracownik musi zwrócić się do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem. Pozytywne rozpatrzenie wniosku pracownika nie zależy od dobrej woli przełożonego. Za czas zwolnienia od pracy na podstawie urlopu okolicznościowego, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Kiedy wykorzystać przysługujący urlop okolicznościowy?

Z prawa do urlopu nie trzeba korzystać od razu w dniu danego wydarzenia, czyli np. w dniu ślubu. W sytuacji, gdy pracownik jest uprawniony do 2 dni urlopu okolicznościowego, to nie ma obowiązku wykorzystania ich dzień po dniu. Pracownik może wnioskować o przyznanie dni wolnych razem lub osobno. Jednakże należy wziąć pod uwagę, iż warunkiem jest, aby czas ten był powiązany z danym wydarzeniem, czyli np. dniem ślubu. Oznacza to, że należy wykorzystać przysługujący urlop okolicznościowy w możliwie bliskim terminie od wystąpienia okoliczności, na podstawie których wnioskuje się o urlop. Na przykład, w przypadku ślubu może to być okres przygotowań do uroczystości lub dzień po weselu. W przypadku narodzin dziecka dni wolne można przeznaczyć np. na przywiezienie dziecka ze szpitala do domu, bądź załatwienie formalności w urzędzie stanu cywilnego.

Dokument uprawniający do urlopu okolicznościowego

W sytuacji, gdy pracodawca zażąda, aby dostarczyć mu dokument uprawniający pracownika do zwolnienia okolicznościowego - należy go dostarczyć. Jednakże zważywszy na to, że niektóre zaświadczenia wydawane są po pewnym czasie po zaistnieniu zdarzenia, wnioskując o urlop, można jedynie zobligować się do późniejszego ich przedstawienia.

Dokumentem takim jest:

- odpis skróconego aktu urodzenia dziecka,

- odpis aktu małżeństwa,

- odpis aktu zgonu.

Pobierz za darmo: program PIT 2010

www.SerwisPrawa.pl

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:kim | urlop | prawo pracy | praca
POLECANE zwiń