Kolejne zawody do uwolnienia

Wtorek, 11 marca 2014 (14:43)
Aktualizacja: Wtorek, 11 marca 2014 (16:36)

Sztandarowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości na ostatniej prostej. Rząd przyjął trzecią i przynajmniej na razie ostatnią transzę deregulacji. Obejmuje ona 101 zawodów. Najwięcej, bo około 80 do których dostęp ma być ułatwiony, to profesje z branży wydobywczej i geologicznej. Ale na liście nie brakuje też zawodu strażaka, tłumacza przysięgłego czy maklera giełd towarowych.

Zdjęcie

Piotr Kuczyński, analityk Xeliona /Piotr Mizerski /Reporter
Piotr Kuczyński, analityk Xeliona
/Piotr Mizerski /Reporter

Jak mówi Grzegorz Płatek z departamentu deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości to największa dotychczas transza ale też szczególna, bo w wielu przypadkach chodzi o pozyskanie młodych pracowników. 

- Na pewno w przypadku rzeczników patentowych mieliśmy problem z dopływem do zawodu z uwagi na to, że nabór na aplikacje odbywał się raz na trzy lata. Skutkiem trudnego egzaminu jest też małe zainteresowanie zawodem maklera papierów wartościowych. Zdawalność różnych egzaminów w różnych latach wynosi od 10 do 30 procent. A to odbija się na strukturze wiekowej - powiedział Grzegorz Płatek.

Być może dlatego ostatnia transza - choć najliczniejsza budzi najmniej emocji ekspertów. Zdaniem analityka finansowego Piotra Kuczyńskiego, to zasługa wyboru zawodów do uwolnienia. 

- Mało kto zna się na tych zawodach które są regulowane. To nie jest już agent nieruchomości czy człowiek, który zawiaduje naszymi akcjami a co ma też bezpośredni związek z naszymi pieniędzmi dlatego myślę, że nie będzie wielu uwag ale wyniki deregulacji poznamy za kilka lat. - podsumował Kuczyński.
Zdaniem eksperta, realnie efekty deregulacji zobaczymy za dwa trzy lata. Przynajmniej tej pierwszej transzy. Kolejne w zależności od wejścia w życie nowych przepisów. Uzasadniając operację deregulacyjną resort sprawiedliwości powołuje się na dane, według których Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby zawodów regulowanych - mieliśmy ich 380, podczas gdy np. Niemcy regulują jedynie 152 zawody. Resort poinformował, że w wielu przypadkach usuwane są jedynie części a nie wszystkie wymagania dostępu do zawodów. W planach jest jeszcze czwarta transza ale dopiero na etapie tworzenia.

- - - - -

W środę posłowie zapoznają się ze sprawozdaniem komisji nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji, która pracowała nad deregulacją kolejnych zawodów. Chodzi o 82 zawody techniczne i 9 zawodów rynku finansowego, w których pracuje ponad 200 tys. osób. 

Rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, to tzw. druga transza deregulacji, która przewiduje nowelizację 21 ustaw. 

Deregulacja ma dotyczyć m.in. takich profesji, jak: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, biegłych rewidentów, architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych, rzeczoznawców samochodowych, nurków, dróżników obchodowych, zawodów związanych z obsługą metra, czy zawodów związanych z żeglugą morską i śródlądową. 

W projekcie znajduje się rozwiązanie, które umożliwia uczelniom stworzenie studiów o profilu praktycznym, których ukończenie stanowić będzie podstawę do zwolnienia z części lub całości postępowania kwalifikacyjnego do wykonywania danego zawodu. Według autorów projektu przyczyni się to do lepszego dopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i podniesienia jakości nauczania. 

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła trzeci projekt deregulacyjny, który tym razem zakłada otwarcie 101 zawodów związanych m.in.: z ochroną przeciwpożarową (np. strażak, inżynier pożarnictwa); rynkiem kapitałowym i towarowym; rzeczoznawstwem w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; rzecznika patentowego; rusznikarza; zawodów związanych z konserwacją zabytków; muzealnika; tłumacza przysięgłego oraz zawodów związanych z geologią i górnictwem.

Pierwszy pakiet deregulacyjny został przyjęty we wrześniu 2012 r. i zakładał ułatwienia w wykonywaniu 50 zawodów, w tym głównie prawniczych, a także zawodów z zakresu pośrednictwa pracy, sportu i rekreacji, ochrony fizycznej, żeglugi oraz nauki jazdy i przewozu osób. Część tych przepisów weszła w życie 23 sierpnia 2013 r., kolejne zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.  Obecnie w resorcie sprawiedliwości trwają prace nad czwartą transzą deregulacyjną.

Kliknij i pobierz darmowy program PIT 2013

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

IAR/PAP
Więcej na temat:praca | zawody | Polska
POLECANE zwiń