Kodeks pracy będzie chronił mundurowych

Wtorek, 11 października 2016 (06:00)

Komendanci jednostek podległych MSWiA będą musieli zagwarantować funkcjonariuszom wykonywanie zadań służbowych w warunkach określonych w Kodeksie pracy.

Zdjęcie

Kodeks pracy będzie bronił mundurowych. /123RF/PICSEL
Kodeks pracy będzie bronił mundurowych.
/123RF/PICSEL

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw przełożeni funkcjonariuszy będą zobowiązani do przestrzegania art. 212 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

To zaś oznacza, że komendanci będą musieli zorganizować stanowiska pracy i przygotować zadania podwładnym zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Reklama

Jeśli nie wywiążą się z tego obowiązku, funkcjonariusze będą mieli prawo powstrzymania się od wykonywania czynności służbowych.

Uwaga: Równocześnie ustawodawca dodał do projektu przepis który stanowi, że mundurowy nie będzie mógł powstrzymać się od wykonania rozkazu, jeśli dotyczy on np. czynności realizowanych w celu rozpoznawania, wykrywania oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń.

Nowelizacja to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2015 r. (sygn. akt K18/14). TK orzekł, że wszystkie wskazania dotyczące bezpiecznych warunków służby muszą być zapisane w ustawach pragmatycznych, a nie w aktach niższej rangi, np. zarządzeniach komendanta głównego.

Autorzy projektu ustawy chcą, żeby zmiany weszły w życie 3 grudnia 2016 r.

Bożena Wiktorowska, 10.10.2016


Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Dziennik Gazeta Prawna
Więcej na temat:praca | kodeks pracy | prawo pracy
POLECANE zwiń